Slægten

Vore børns aner

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 101 til 150 fra 6,092

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 122» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
101 111 Karen Jacobsdatter i Grund. 15.7.1733, fol.129B.
E: Peder Davidsen. B: Anne 2. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk. 
Jacobsdatter, Karen (I4958)
 
102 112 Erhard Christoffer Wulff, student i Hjørring. 21.5.1798, fol.296B, 299.
A:
1) bror Palle Valdemar Wulff.
Afdøde døde 21.5.1798. 
Wulff, Eggerd Christopher (I3891)
 
103 1121 Dorthe Nielsdatter i Jelling. 13.8.1790, side 308.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 18.9.1788 lbnr.1007]. B:
1) Henrik Nielsen i Jelling, død. E: [Johanne Olufsdatter] nu g.m. Christen Terkildsen i Jelling. 1B:
a Maren Henriksdatter 4
2) Jørgen Nielsen 21. 
Nielsdatter, Dorthea (I10031)
 
104 1172 Christen Pedersen Koch, [feldbereder] i Ribe, [begravet Ribe Katrine 20.12.1775], fol.78B.
E: Kirsten Gabrielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775. 
Koch, Christen Pedersen (I467)
 
105 118 Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift. 14.12.1763, fol.372.
Enkemand. B:
1) Jacob Ramus, nu biskop over Fyns stift
2) Cosmus Ramus, præst i Marslev og Birkende
3) Jonas Ramus, justitiarius i over-hofretten i Norge
4) Christian Ramus, præst i Maribo og Hillested
5) Magdalene Cathrine Ramus, død, var g.m. Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel på Lolland. 5B:
a Barbara Jensen, født 21.1.1743
b Elisabeth Jensen, født 19.12.1746, i Christiania i Norge
c Anne Beathe Jensen, født 22.2.1749
d Anne Elisabeth Jensen, født 20.12.1751
e Christian Jensen, født 4.8.1753.
Afdøde døde 14.12.1762. 
Ramus, Christian (I432)
 
106 12 børn heraf 3 født i Danmark. Bents mor Gertrud emigrerede også til USA, og findes i folketælling 1880 i East Battle Lake, Otter Tail, Minnesota, USA. Riis, Bent Lorenzen (I11700)
 
107 12 Søndag efter Trinitatis d. 16de Augustii blev Christnet Huusmand Erich Jensen og Hustrue Karen Olesdatter af Kragelundhuus, deres Søn Jens hjemdøbt 11 Jun. Baaren af Ole Nørgaards Hustrue Kirsten Pedersdatter af Cathrineborg. Fadd: Ole Nørgaard ibid: Peder Olesen af Borkierhuus, Erich Olsen af Østerausum. Ingeborg Smed. Niels Espersen af Husmer. Moderen blev samme Dag introd: Erichsen, Jens (I4240)
 
108 12 uger Ramus, Fhieluph Jullius (I11394)
 
109 12. d. 20 Mai Magdalena Johns af Baul, gl 84 A. 4 Ug. efter 62 A. Ægteskab. Hansdatter, Magdalena (I10162)
 
110 12. Paa 14de Søndag eft: Trin: Niels Jørgensen 54 Aar. Jørgensen, Niels (I10030)
 
111 12. Ung Karl (Enwol - overstreget) Anders Enwolsen af Skougaards Mark i Kollerup Sogn 26tyve Aar hjemme hos sine Forældre.
Pigen Ane Mette Niels Datter 25 Aar gammel hos sine Forældre i Gadberg Bye og Sogn.
Forlovere: Gaardmændene Jes Nielsen og Søren Jensen Bæk begge af Gadberg Bye.

NB. samme dag, som faderen blev begravet. 
Familie F1202
 
112 1206 Gabriel [Christensen] Koch, [kæmner] i Ribe. 1777, fol.139B.
E: Johanne Mikkelsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777. 
Koch, Gabriel Christensen (I465)
 
113 123 d 19 Martii Sep: Terpen Pedersen af Klegod og Kirsten Jacobs daatter af Ledgaard cop: Dom 20 Trin. Familie F57
 
114 1234 Fol 454
Rasmus Jørgensen, Norring Mølle - Friheds Pas - Giør Witterlig at Rasmus Jørgensen af den mig tilhørende Norring Mølle, er paa ansøgning blewen forundt frihed for fødestawn for at kunne søge sin Lykke hwor han bedst synes. Til hwilken Ende, hannem friheds Pas herwed meddeeles saa at han maa reise, boe og sig opholde hwor han Lyster og wil uden Paatale af mig eller efterkommende Grewskabets Passes fører, wedkommende Sogne Præst wille altsaa behage at meddeele ham behørig Skudsmaal naar saadant maatte forlanges. Frijsenborg den 11te April 1787. Signeret. 
Jørgensen, Rasmus (I8300)
 
115 1255 Johanne Mikkelsdatter i Ribe. 17.11.1782, fol.234.
Enke efter Gabriel [Christensen] Koch, bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777 lbnr.1206]. B:
1) Christen Koch, kæmner i Ribe
2) Mikkel Koch 24, student i København, beskikket som hører i Ribe Katedralskole
3) Kirsten Koch 22.
FM: Knud Simonsen, prokurator i Ribe. 
Mikkelsdatter, Johanne (I466)
 
116 1258 Kirsten Gabrielsdatter i Ribe, der døde 14.3.1782, fol.238.
Enke efter Christen Pedersen Koch, [feldbereder, skifte 20.12.1775 lbnr.1172]. B:
1) Gabriel Christensen Koch, kæmner, skifte 17.11.1782 lbnr.1255. 3B:
a Christen Koch, kæmner i Ribe
b Mikkel Koch 23, student i København
c Kirsten Koch 19
2) Peder Christensen Koch, feldbereder i Ribe, [skifte 9.6.1766 lbnr.1096]. 3B:
a Bodil Pedersdatter
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Hans Pedersen i Tange
c Christen Pedersen 18
3) Ingeborg Christensdatter Koch, [skifte 5.12.1768 lbnr.1119]. Sidst g.m. Jens Nielsen Tved. Første ægteskab med [Anders Mortensen, skifte 16.5.1766 lbnr.1094]. 3B:
a Christen Andersen, degn i Gesten og Anst
b Morten Andersen
c Niels Andersen 20
4) Cathrine Marie Christensdatter g.m. Jens Thomsen, drejer i Ribe. 
Gabrielsdatter, Kierstine (I468)
 
117 13 - Jørgen Ploug en Søn sf Jens Sparevohn Propriætær paa Pilegaard og Jacobine Ploug født d: 21 april..... Sparrevohn, Jørgen Ploug (I424)
 
118 13 Decemb: haftde Jens Snedker i Søbye en Søn til Daaben kaldet Jens. Jensen, Jens (I598)
 
119 13 Dom 4 Trinitatis Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Anna. Rasmusdatter, Anna (I6248)
 
120 13) Ole Nielsen og Maren Thomas D i Jelling. Familie F1258
 
121 1323 Marie Kirstine Kjær i Ribe. 5.10.1798, fol.504, næste protokol fol.54B.
E: Christen Koch. B:
1) Gabriel Christensen Koch 14.
FM: Jens Thomsen, drejer.
Bevilling til uskiftet bo af 31.7.1789.
Samfrændeskifte 5.10.1798. 
Kier, Maria Kierstine (I464)
 
122 133 Sidsel Knudsdatter i Bobæk i Stouby sogn. 3.3.1739, fol.197.
E: Jacob Christensen. B: Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen 36 på stedet, Knud Jacobsen 26, Sidsel Jacobsdatter g.m. Anders Pedersen i Daugård på Rosenvold gods, begge døde, [skifte 25.2.1739 lbnr.39]. 8B: 4 sønner og 4 døtre, Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Davidsen i Grund i Stouby sogn. 1B: Anne, Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Adsersen, snedker i Horsens, Maren Jacobsdatter g.m. Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens. Enkemanden er ejer af Staksrode Mølle. 
Knudsdatter, Sidsel (I4954)
 
123 1337 Kirsten Koch i Ribe. 1790, fol.555B.
E: Jeppe Lyhne, købmand.
Bevilling til uskiftet bo af 28.5.1790. 
Koch, Kirsten Gabrielsdatter (I6056)
 
124 14 august Niels Jessens og Maren Hansdatters barn i kirke båret af Hans Smeds hustru og kaldet Anne Marie. Faddere Hans Degn, Poul Jensen, Michel Hermansen og Christen Sørensen, alle af Gadbjerg. Nielsdatter, Anna Maria (I4657)
 
125 14 Søndag efter Trinit:
Anders Ulsøes Søn Nom: Peder
Susc: Niels Fælls Hustrue
Test:
Anders Legaard
Jens i Sønd: Østre Skov og Hustrue
Xten Hylgaard Konens Søster fra Meirup 
Andersen, Peder (I840)
 
126 14. Hans Pedersen Winum og Mette .. d. begge af Meldrop blev trolovede den 19 Sbr og Copuleret d 14 Febr.... Familie F925
 
127 1430 Jeppe Lyhne, købmand i Ribe. 10.11.1797, fol.321, 333B, 337B, 350B, næste protokol fol.9, 21, 34B, 82B, 91.
Enkemand efter Kirsten Koch, [bevilling til uskiftet bo af 28.5.1790 lbnr.1337]. B:
1) Gabriel Jepsen Lyhne 7½.
FM:
1 farfar Søren Lyhne i Ribe
2 morbror Christen Koch. 
Lyhne, Jeppe (I7026)
 
128 1491-1508. Jensen, Oluf (I2849)
 
129 15 de Sønd: p Trinit: Anders Pohlmanns Søn Johan af Allin: baar: af Anne Lars Jensens: Fadd: Clem: Christens: Iver Mads: Hans Larsens af Allgl: Jens Andersen H..m: Andersen, Johan (I3252)
 
130 15. - d. 6 Julii begravet Lars Bollerups Enke Johanne Simons Datter af Haurviig. - 57 Aar. - Simonsdatter, Johanne (I229)
 
131 15. Ditto (juli 1787) H... Huusmand Peder Lauritzen og Hustru Karen Lauritz Datter i Ørum en Søn til Daaben som blev Kaldt Lauritz frembaaren af Christen Jensens Hustru af Grifstrup. Fadderne Jørgen Lund, Christen Kusk, Claus Vind, Jacob .. og Hans Madsens Datter Maren, alle i Ørum. Pedersen, Lauritz (I3227)
 
132 15) Mandagen dn 21 April om Eftermiddagen til: 6, Døde afgangne Postmester Hempels efterladte Hustru Ved Naun Anna Magdaleena som blev 75 aar gamml oc begravet Mandagen dn 29 April, nedsat i den lille Karlegang i Kirke...killign ...lys og jordet af Sr Kannerorff. Pilegaard, Anna Magdalene Jacobsdatter (I487)
 
133 15) Samme Dag [Dom: Rogate] blev Ole Nielsens Datter af Jelling Døbt kaldet Johanne baaren af Maria fra Kidde fadderne vare Jeppe Nielsen Peder Nielsen Ole Madsen af Jelling J[ohane?] af Kidde og Niels Olsens Datter af Jelling Olesdatter, Johanne (I2626)
 
134 1533 Christen Koch i Ribe. 19.9.1807, fol.101B, 240B.
E: Dorthe [Andersdatter]. LV: Hansen, stiftsrevisor. B:
2) Marie Kirstine Koch 8½
3) Johanne Koch 3.
FM: farbror Koch, præst i Døstrup.
Første ægteskab med [Marie Kirstine Kjær, skifte 5.10.1798 lbnr.1323]. B:
1) Gabriel Christensen Koch.24½.
Bevilling til uskiftet bo af 25.10.1805.
Samfrændeskifte 19.9.1807. 
Koch, Christen Gabrielsen (I429)
 
135 155 Anne Cathrine Langsted i Odense, begravet Sankt Knud 1.7.1777, fol.86.
E: Hans Sibbern, hører i Odense latinskole.
Bevilling til uskiftet bo af 11.7.1777.
[Afdøde blev nedsat i borgmester Jens Nielsens begravelse]. 
Langsted, Anna Cathrine (I11502)
 
136 1574 blev han sognepræst til Kvernes menighed på Nordmøre. 1570 blev han kannik og ærkedegn i Trondhjem og
1596 sognepræst i Stjørdalen i Nordtrøndelag.
Han studerede længe i Kiøbenhavn, hvor han nød Logement og Underviisning af Profess. Christian Morsing. Ved Hiemkomst blev han Præst til Qværnes [Kvernes ligger 10 km S for Kristianssund], og Canonicus i Tronhiems Capitel, som indbød Mag. Apsolon Pedersen Beyer af Bergen, til at modtage Archidiaconatet og Lectoratet; men han undskyldede sig. Herover kom Valget paa Lauritz Nielsen, (Se Professor Schiönning om Tronhiems Domkirke p. 299, hvor han sætter Aarstallet 1570, og siger at han blev tillig Præst til Størdalen), død 1596, 9. Nov. (Kilde:
Giessing).
«Her huile i Herren salig Her Lauridz Nielsøn som var erchedegn i Truntiem sogen prest i Størdal døde den 7 novem: A 96 og hans salig hustru Magdalen Ifversdatter som døde den 19 novem: A 95». (Kilde: Joh. E. Brodahl: Inskriptioner fra ornamenter i kirkene i Trøndelag og på Møre.,
s. 222. Trykt i Norsk Slektshistorisk Tidsskrift VII (1939-40). 
Arctander, Laurids Nielsen (I8040)
 
137 1588 Student i Haderslev, imm. i Roctock og Wittenberg. Omkring 1595 Hjælpepræst i Starup/Grarup. 20. jan 1602 Præst i Starup-Grarup efter faderen. Adjunkt - Provst i Haderslev herred. Anchersen, Poul Hansen (I5071)
 
138 16 Ellen Hansdatter i Kerteminde. 8.11.1655, fol.33.
E: Laurids Pedersen. B:
1) Peder Lauridsen
2) Karen Lauridsdatter
3) Abelone Lauridsdatter.
FM: morbror Laurids Hansen, kirkeværge.

Skiftet nævner hendes mand som Laurs Pedersen og hendes børn som Karen, (den ældste), Peder og Apolone; alle under 15 år. Skiftet angiver børnenes morbror som værge. 
Hansdatter, Ellen (I5208)
 
139 16 Martii Johanna Bærentz, Sr Regiment Skriver og Cammeraad Langsteds ... død i sit 68 aar.... Berentz, Johanna Hieronimusdatter (I489)
 
140 16. July Døbis Søren Nielsens Søn aff Vester Kielst - Hans. Sørensen, Hans (I11636)
 
141 16. marts 1757 - Johannes Michelsen Kier og Else Cathrine Basballe af Søbyvad kro et barn til dåben kaldet Anne.
Frembåret af præstens datter Giørel Fabrich
Faddere:
Captajn Trappaud af Søbygaard.
Mons. Henrich Budz, fuldmægtig af Søbygaard.
Fuldmægtig Christen Winding af Skorup.
Niels Møller af Søbyvad mølle. 
Kier, Anne (I6910)
 
142 1609 Cathrine Marie Christensdatter [Koch, der døde 24.2.1711], fol.446, 509, 510B, 515B, 520B, 531.
E: Jens Thomsen, drejer. der døde 11.12.1812.
Testamente af 22.8.1785.
Hans A:
1) [bror Claus Thomsen, skifte 2.6.1812 lbnr.1636]. B:
a Thomas Clausen 13
2) [søster] Cathrine Marie Thomasdatter g.m. Josef Kriegel.
Hendes A:
0) forældre [Christen Pedersen Koch, feldbereder, skifte 20.12.1775 lbnr.1172 og Kirsten Gabrielsdatter i Ribe, der døde 14.3.1782 lbnr.1258]
1) bror [Gabriel Christensen Koch, kæmner i Ribe, skifte 17.11.1782 lbnr.1255]. B:
a Christen Koch, kæmner i Ribe
b Mikkel Koch 23, student i København
a Michael Koch, præst i Døstrup, der lever. 3B:
1 Gabriel Koch
2 Marie Kirstine Koch 14
3 Johanne Koch 8
2) bror [Peder Christensen Koch, feldbereder i Ribe, skifte 9.6.1766 lbnr.1096]. 3B:
a Bodil Pedersdatter, enke efter en stolemager i Ribe
b Anne Kirstine Pedersdatter g.m. Frands Simonsen i Tange
c Christen Pedersen, drejer i Varde.
3) søster [Ingeborg Christensdatter Koch, skifte 5.12.1768 lbnr.1119. Sidst g.m. Jens Nielsen Tved. Første ægteskab med Anders Mortensen, skifte 16.5.1766 lbnr.1094]. 1B:
a Christen Andersen, degn [i Gesten og Anst], død, var g.m. [Dorthe Johanne Iversdatter Hagelund]. 5B:
1 Ingeborg Cathrine Marie Andersen g.m. Peder Roost, feldbereder i Løgumkloster
2 Marie Kirstine Andersen
3 Iver Hagelund Andersen 26, i Store Anst
4 Margrethe Christiane Andersen i Åbenrå
5 Karen Gløerfeldt Andersen 19, hjemme i Store Anst 
Christensdatter, Cathrine Marie (I11384)
 
143 164, et Huus, 2
Navn: Alder: Civilstand: Erhverv:
Anders Rask 46 Enkemand Dagleier
Poul K. Koefoed 51 Gift Dagleier
Karen Kirstine Hillebrand 32 Gift Hans kone
Margrethe Koefoed 15 Ugift Deres datter
Pouline Koefoed 9 Ugift Deres datter
Marie Koefoed 4 Ugift Deres datter 
Familie F1295
 
144 1686/87 betegnes han som krambodsvend (fadder). Han var købmand i Viborg.
I kopskatten 1696 boede han med kone og tre børn i Sct. Mikkels Gade. Han var da kræmmer af ringe middel og drev en ringe bondehandel med humle, salt, stål og tjære, ligesom han undertiden sælger lidt øl i huset. Beskatning 6 Rd.
I Kopskatten 1711 angives han at holde gæsteri og lidt ølsalg. Han boede da med kone og et barn samt Ellen Gregersdatter, som han var formynder for. [Ellen Gregersdatter blev i 1719 gift med hans søn Peder]. Beskatning 12 Rd. 1715 blev han taxerborger i Viborg (rådstueprotokollen). I 1718 var han gift og boede med 2 døtre og en tjenestepige i byen. (Kopskattemandtallet). Han opsagde sit borgerskab og overformynderskab 2/1 1719.
Formentlig er det ham, som 16/11 1722 i Holstebro fik tilladelse til at udføre 100 tdr. smør og 20 skippund flæsk mod at erlægge told.
Han vendte dog hjem til Viborg, hvor han købte gården Sct. Mikkelsgade 51 - en af de større gårde i byen og også godt beliggende. Det gik tilsyneladende godt for ham og familien, men så kom branden 1726, hvor en stor del af byen nedbrændte. Byens borgere skrev til kongen og klagede deres nød. Brevet resulterede i frihed for en del skatter i 12 år, samt en del andre begunstigelser. Efter nogen tid fikMourits sin gård genopbygget (i dag Café Morville). Mourits solgte dog gården 1730 til ritmester Gert Levetzau. I 1731 blev han syg og var sengeliggende et par måneder før han døde.
Han døde 70 år gl. 13. maj 1731 i Viborg og blev begravet 21. maj 1731 i Sortebrødre kirke (Sønder sogn), Viborg. Ved hans begravelse, som fandt sted i kirken, fik han ud over jordpåkastelse "Prædiken, saavelsom og med Sang og Ringen" (KB). Han må have været en stor mand, for der kom 8 messinghåndtag på kisten - der skulle altså 8 mand til at bære ham! Af skiftet efter ham fremgår det, at han havde handelsforbindelser helt til Holland. 
Graae, Mourids Pedersen (I7988)
 
145 1688 6. post Trinit Jens Lindbergs Dreng som af lünild blef død, begrafuen.
Der kan altså have været en søn efter Jens og Dorethe, men dette har ikke kunne eftervises, da kirkebogen sine steder er i særdeles dårlig bevaringsstand. 
Lindbjerg, Jens Mortensen (I4094)
 
146 1699 d 18 Januarii døde Anna Jørgensdaatter Peder Pedersøn Gadis Moder i alders 70 Aar. Jørgensdatter, Anna (I747)
 
147 17
Den 19 Septbr blev Skipper Hans Jacob Ploug i Stilhed begraven, som havd hængt sig selv. 
Ploug, Hans Jacob Jacobsen (I6293)
 
148 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Privat (I27)
 
149 170 Ellen Pedersdatter i Horsens. 3.7.1702, fol.446B.
E: Anders Nielsen [Møller]. B: Niels 7 uger. FM: morfar Peder Jensen, feldbereder. 
Pedersdatter, Ellen (I11327)
 
150 170 Mathias von Westen i Kerteminde. 26.11.1695, fol.365B.
E: Anne Marie Jacobsdatter. LV: Aage Pedersen. B:
7) Jacob Mathiassen
8) Kirsten Mathiasdatter
9) Susanne Mathiasdatter.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter, [skifte 8.10.1686 lbnr.107]. B:
1) Mathias Mathiassen
2) Laurids Mathiassen
3) Hans Christian Mathiassen
4) Sidsel Mathiasdatter
5) Karen Mathiasdatter
6) Margrethe Cathrine Mathiasdatter
FM:
1 Christen Jensen, overformynder
2 Laurids Mikkelsen
3 Peder Hansen, klejnsmed.
Desuden nævnes Arnold von Westen, apoteker i Trondhjem. 
von Westen, Mathias (I11450)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 ... 122» Næste»


Webstedet drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 13.0, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Opdateres af Christian Aabo. | EU-persondataforordningen.