Notater


Match 151 til 200 fra 5,091

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 102» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 19de Julji blev Uhrmager Peder Basballe Kiær og Enken Benedicta Ottesen forigg Uhrmager Wilhelm Daus Enke Hustru i denns Huus copuleret. Familie F2330
 
152 2 børn, Knud Marinus Knudsen og Carl Anton Knudsen. Tordrup, Karen Andrea Jensine (I1067)
 
153 2 påskedag sl. Hans Jessens barn navnlig Anne Cathrine døbt, baaret af Margrethe Jesdatter. Faddere Jacob Smed, Jes Jessen, Frederik Ottesens kone, Peder Lassens kone. Hansdatter, Ann Catrine (I6014)
 
154 2 Søn i Adv: hd Johan Andersen og H Ingeborg Jacobs Dr i Allindemagle en Søn, Anders, fød 3 Decbr, Baaren af Gd Ferdinand Andersens H i Walsømagle. Faddere: bem. Ferdinand Andersen, Niels Andersen i Allindemagle, Christen Nielsen, Hans Nielsens og Lars Jeppesens Hustru ibid: er Død. Johansen, Anders (I4773)
 
155 2. hustru Christensdatter, NN (I10139)
 
156 2. Jon Jensen og Magdalena Hans datter af Boulund... Familie F927
 
157 2. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2913
 
158 2. ægtemand. Familie F3020
 
159 20 April 1778 begravet Christen Banchs Hustru Giertrud af Synder Lyngvig - 38 Aar; et Fruens nyfødte Datter Gl. 5 Døgn. Fior, Giertrud Nielsdatter (I223)
 
160 20 Jens Pedersen Møller i Daugård. 30.7.1732, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: far Jacob Christensen i Bobæk. B: Mette 14, Niels 9, Maren 7, Sidsel 5, Jacob 1½. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby. 
Pedersen, Jens (I4961)
 
161 21 Novemb. trolovet Jens Jensen Kochborg og Johanne Andersdatter Gade. Familie F1662
 
162 21 oct. 1791 trolovet enkemand Peder Christensen og pigen Karen Lauridsdatter af St. Hebo.
11 nov. Copuleret. 
Familie F2684
 
163 21 okt 1776 troloves Niels Jensen med Maren af Østerby, som efter hans død i 1782 gifter sig igen. Jensen, Niels (I1881)
 
164 21. Dom: 15 Trinit: Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Ved N: Morten. Rasmussen, Morten (I6247)
 
165 22d Januar: Dom: 3p: Epiph: Jeppe Pedersen af Daldoure begravet ao æt: 78. Bjørnsen, Jeppe Pedersen (I3955)
 
166 23 Jan. Bodil Knudsdatter Rude, 82 Aar, Smedens Hustru. Knudsdatter, Bodil (I7225)
 
167 23. Dom: 2 Trinit: Døbte ieg Rasmus plougs Barn Ved N: Tønnis. Fadderne
Hilde.. ? plougs
Hans Hansøn ploug
Christian Jepsen B?
Niels Tønnesøn
Anna Laurs Datter
Anna p: ? 
Rasmussen, Tønnis (I6253)
 
168 24, 26 octob John Jensen af Baulund gl. 88 a. - 4m. Jensen, Jon (I10161)
 
169 24. august Nicolai Møllers datter Kiersten, 8½ dag Orloff, Kirsten Nicolaisdatter (I10023)
 
170 24. d 11 Juny Peder, Hans Winums S. Mell. Winum, Peder Hansen (I8238)
 
171 24. Dec: blev gl. Christen Nielsen Kirkegaard i Nørre Ørum jordet, gl: 73 Aar 2m: Kirkegaard, Christen Nielsen (I402)
 
172 24de Søndag efter Trinit. Ungkarl Johan Andersen af Walsømagle og Enken efter afg. Jens Hansen, Ingeborg Jacobs Datter i Allindemagle, .......Forlovere grd Ferdinand Andersen i Walsøemagle gdr Niels Nielsen i Allindemagle. Familie F1461
 
173 25. d 24 Juny Peder, Jon Jensens S. Boul. Jonsen, Peder (I8240)
 
174 26 April .. Niels Fior et barn til Daab, som blev kaldet Christen. Gregers Knudsens Hustru af Synder Lyngvig bar det. ... Fior, Mogens Lauritzen ... Christensdaatter og Christen Nielsens Hustru paa Klegod vare Faddere. Fior, Christen Nielsen (I4524)
 
175 26) Dom 22 pT: Simon Enevoldsen af Haurvig 85 aar. Enevoldsen, Simon (I230)
 
176 26. April blev Niels Kirkegaard jordet i hans alders 76 aar. Christensen, Niels (I568)
 
177 26. d. 26 Dec: døbtes i N: S: K: Niels Fior af Synder Lyngvig hands Søn, kaldet Niels. Zidsel Fior bar ham. Jens Lodberg, Christen Nielsen, Niels Christensen og Christen Nielsen vare Faddere. Fior, Niels Nielsen (I4525)
 
178 261 Niels Hansen, ugift i Tvenstrup. 7.2.1780, fol.122.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, bror Jens Hansen 21. FM: farbror Søren Jensen Højsgaard i Odder, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. 
Hansen, Niels (I7120)
 
179 262 Dorthe Jensdatter i Sødover. 16.8.1755, side 494.
E: Niels Pedersen. B: Karen g.m. Peder Knudsen i Tofthøj, Johanne g.m. Jes Hansen i Gadbjerg, Mette g.m. Mogens Tømmermand i København, Kirsten 24, Maren, [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. 
Jensdatter, Dorte (I4717)
 
180 262 Jens Hansen, ugift i Tvenstrup. 29.2.1780, fol.123.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. Arv efter afdødes far, [Hans Jensen Højsgaard] skifte 17.5.1764 lbnr.164. Arv efter afdødes bror Niels Hansen, skifte 7.2.1780 lbnr.261. 
Hansen, Jens (I7121)
 
181 269 Niels Nielsen Hjort i Odder. 21.4.1781, fol.137B.
E: Kirsten Nielsdatter. A: søskende Jørgen Nielsen i Morsholt, Jens Nielsen i Odder, Søren Nielsen sst, Karen Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Fillerup, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Højsgaard i Tvenstrup. Desuden nævnes enkens søster Mette Nielsdatter her på stedet. 
Hjort, Niels Nielsen (I7126)
 
182 28. d 25de ejusd. Klokker Ramuss Søn. Ramus, Cosmus (I6044)
 
183 28st September.
Ungkarl Niels Sørensen 24 Aar gammel af Wilsted.
Pigen Anne Christensdatter 32 Aar af Løgsted.
Forlovere: Søren Lausen af Wilsted og Christen Pedersen af Løgsted. 
Familie F2031
 
184 29. D 20de Oktbr havde Niels Jørgensen Puflod og Hust Karen Kathrine af Sønderby deres Søn Iver til Daabs Cobfirmation i nye Sogns Kirke. Fremb af Else Kirstine af Puflod. Faddere Jørgen Puflod Christen Christensens Kone af ...gaard Jens Outzen i Præstegaarden og Ane Jørgens Datter af Sønderbye. Puflod, Iver Nielsen (I64)
 
185 293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (jf. skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].
Kilde: http://www.brejl.dk/hald.htm
Kilde: Skivehus amt 1751-1763. Book No. 1. Skifteprotokol A. Film M-10233. 
Lund, Mette Jensdatter (I9892)
 
186 29de Juny 1810 blev Kiøb og Handels Mand her i Faaborg velædle Hr Hans Hansen Mogensen copuleret hjemme i Huset til velædle Madame Marie Magdalena Enke efter afgangne Kiøbmand Simon Hempel her i Faaborg. Familie F2167
 
187 2de: Paaskedags aften, Efter Hands Kongl Majts: allernaadigste tilladelse af dato...
...Monsieur Hans Nielsen Langsted og Mademoiselle Johanna Hieronimij Datter Copulation .. hendes Forældres Huus. 
Familie F242
 
188 2den Jule Dag Søren Hoysgaard i Tvenstrup Johanne. Sørensdatter, Johanne (I7102)
 
189 2den Octobr: blev Niels Pedersen Gade af Gamelstrup jordet i hans alders 84 aar.
Same dag hans broder Jep Pedersen i hans alders 79de aar. 
Gade, Jep Pedersen (I707)
 
190 2½ mdr. gammel. Jespersen, Christen (I4041)
 
191 3 børn. Bloch, Dorthe Jensdatter (I8049)
 
192 3 die Sønd efter Paske. Jacob Jabocs ... Moder: Helle.. Christens Dr. Wismar, Anne Margarethe Jacobsdatter (I5940)
 
193 3 ægteskaber
Side 365. 1791. 3. April.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Side 396. 1791. 2. Juli.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Karen Hansdatter. Laugv :Hans Jensen Prat.
Side 122. 1787. 28. Feb.
Margrethe ?, 1. Sg.g. Vestermarie.
Jens Mathiasen. 
Prat, Jens Mathiesen (I3128)
 
194 3. Jon Ecte fød i Boulund hans Fader jens jonsen... Jensen, Jon (I10161)
 
195 3. Maji blev gl. Christen Thomasen i Ørumgad jordet, 85 aa 2m, nogle U og Dage gl: Thomasen, Christen (I572)
 
196 3. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2914
 
197 30. Marty, blev Peder Røgter jordet 79 gamel. Røcter, Peder Christensen (I629)
 
198 32 Familie
Claus Christian Stephansen 76 Gift Huusbonde Parcellist og Huusmand med Jord
Ane Maltesdatter 77 Gift Hans Kone
Ane Stephansdatter 12 Ugift Deres Søns Datter
Begge 1. Ægteskab.
Note: Claus' efternavn noget utydeligt. 
Familie F469
 
199 34 Christen Jacobsen Pimp og hustru Maren Andersdatter Langballe i Rosenvold Mølle i Stouby sogn. 3.1.1765, fol.260B. Nr.21. Bilag.
B: Jacob 24, Anders 20, Ellen Marie 18, der ægter Jens Nielsen Snedker i Stouby Skov, der overtager møllen, Søren 15, Nikoline Charlotte 11, Knud 7. FM: farbror Christen Jacobsen i Klakring, mosters mand Johannes Mikkelsen i Bobæk i Stouby sogn. Ved skøde nævnes afdødes far Jacob Christensen Pimp i Bobæk. 
Pimp, Christen Jacobsen (I4924)
 
200 34) Samme Dag [Dom 3. p. Pasc.] blef Thomas Pedersen af Jelling begravet. Pedersen, Thomas (I6276)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 102» Næste»