Notater


Match 151 til 200 fra 5,015

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 101» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 2 Søn i Adv: hd Johan Andersen og H Ingeborg Jacobs Dr i Allindemagle en Søn, Anders, fød 3 Decbr, Baaren af Gd Ferdinand Andersens H i Walsømagle. Faddere: bem. Ferdinand Andersen, Niels Andersen i Allindemagle, Christen Nielsen, Hans Nielsens og Lars Jeppesens Hustru ibid: er Død. Johansen, Anders (I4773)
 
152 2. hustru Christensdatter, NN (I10139)
 
153 2. Jon Jensen og Magdalena Hans datter af Boulund... Familie F927
 
154 2. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2913
 
155 2. ægtemand. Familie F3020
 
156 20 April 1778 begravet Christen Banchs Hustru Giertrud af Synder Lyngvig - 38 Aar; et Fruens nyfødte Datter Gl. 5 Døgn. Fior, Giertrud Nielsdatter (I223)
 
157 20 Jens Pedersen Møller i Daugård. 30.7.1732, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: far Jacob Christensen i Bobæk. B: Mette 14, Niels 9, Maren 7, Sidsel 5, Jacob 1½. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby. 
Pedersen, Jens (I4961)
 
158 21 Novemb. trolovet Jens Jensen Kochborg og Johanne Andersdatter Gade. Familie F1662
 
159 21 oct. 1791 trolovet enkemand Peder Christensen og pigen Karen Lauridsdatter af St. Hebo.
11 nov. Copuleret. 
Familie F2684
 
160 21 okt 1776 troloves Niels Jensen med Maren af Østerby, som efter hans død i 1782 gifter sig igen. Jensen, Niels (I1881)
 
161 21. Dom: 15 Trinit: Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Ved N: Morten. Rasmussen, Morten (I6247)
 
162 22d Januar: Dom: 3p: Epiph: Jeppe Pedersen af Daldoure begravet ao æt: 78. Bjørnsen, Jeppe Pedersen (I3955)
 
163 23 Jan. Bodil Knudsdatter Rude, 82 Aar, Smedens Hustru. Knudsdatter, Bodil (I7225)
 
164 23. Dom: 2 Trinit: Døbte ieg Rasmus plougs Barn Ved N: Tønnis. Fadderne
Hilde.. ? plougs
Hans Hansøn ploug
Christian Jepsen B?
Niels Tønnesøn
Anna Laurs Datter
Anna p: ? 
Rasmussen, Tønnis (I6253)
 
165 24, 26 octob John Jensen af Baulund gl. 88 a. - 4m. Jensen, Jon (I10161)
 
166 24. august Nicolai Møllers datter Kiersten, 8½ dag Orloff, Kirsten Nicolaisdatter (I10023)
 
167 24. d 11 Juny Peder, Hans Winums S. Mell. Winum, Peder Hansen (I8238)
 
168 24. Dec: blev gl. Christen Nielsen Kirkegaard i Nørre Ørum jordet, gl: 73 Aar 2m: Kirkegaard, Christen Nielsen (I402)
 
169 24de Søndag efter Trinit. Ungkarl Johan Andersen af Walsømagle og Enken efter afg. Jens Hansen, Ingeborg Jacobs Datter i Allindemagle, .......Forlovere grd Ferdinand Andersen i Walsøemagle gdr Niels Nielsen i Allindemagle. Familie F1461
 
170 25. d 24 Juny Peder, Jon Jensens S. Boul. Jonsen, Peder (I8240)
 
171 26 April .. Niels Fior et barn til Daab, som blev kaldet Christen. Gregers Knudsens Hustru af Synder Lyngvig bar det. ... Fior, Mogens Lauritzen ... Christensdaatter og Christen Nielsens Hustru paa Klegod vare Faddere. Fior, Christen Nielsen (I4524)
 
172 26) Dom 22 pT: Simon Enevoldsen af Haurvig 85 aar. Enevoldsen, Simon (I230)
 
173 26. April blev Niels Kirkegaard jordet i hans alders 76 aar. Christensen, Niels (I568)
 
174 26. d. 26 Dec: døbtes i N: S: K: Niels Fior af Synder Lyngvig hands Søn, kaldet Niels. Zidsel Fior bar ham. Jens Lodberg, Christen Nielsen, Niels Christensen og Christen Nielsen vare Faddere. Fior, Niels Nielsen (I4525)
 
175 261 Niels Hansen, ugift i Tvenstrup. 7.2.1780, fol.122.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, bror Jens Hansen 21. FM: farbror Søren Jensen Højsgaard i Odder, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. 
Hansen, Niels (I7120)
 
176 262 Dorthe Jensdatter i Sødover. 16.8.1755, side 494.
E: Niels Pedersen. B: Karen g.m. Peder Knudsen i Tofthøj, Johanne g.m. Jes Hansen i Gadbjerg, Mette g.m. Mogens Tømmermand i København, Kirsten 24, Maren, [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. 
Jensdatter, Dorte (I4717)
 
177 262 Jens Hansen, ugift i Tvenstrup. 29.2.1780, fol.123.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. Arv efter afdødes far, [Hans Jensen Højsgaard] skifte 17.5.1764 lbnr.164. Arv efter afdødes bror Niels Hansen, skifte 7.2.1780 lbnr.261. 
Hansen, Jens (I7121)
 
178 269 Niels Nielsen Hjort i Odder. 21.4.1781, fol.137B.
E: Kirsten Nielsdatter. A: søskende Jørgen Nielsen i Morsholt, Jens Nielsen i Odder, Søren Nielsen sst, Karen Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Fillerup, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Højsgaard i Tvenstrup. Desuden nævnes enkens søster Mette Nielsdatter her på stedet. 
Hjort, Niels Nielsen (I7126)
 
179 28. d 25de ejusd. Klokker Ramuss Søn. Ramus, Cosmus (I6044)
 
180 28st September.
Ungkarl Niels Sørensen 24 Aar gammel af Wilsted.
Pigen Anne Christensdatter 32 Aar af Løgsted.
Forlovere: Søren Lausen af Wilsted og Christen Pedersen af Løgsted. 
Familie F2031
 
181 293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (jf. skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].
Kilde: http://www.brejl.dk/hald.htm
Kilde: Skivehus amt 1751-1763. Book No. 1. Skifteprotokol A. Film M-10233. 
Lund, Mette Jensdatter (I9892)
 
182 29de Juny 1810 blev Kiøb og Handels Mand her i Faaborg velædle Hr Hans Hansen Mogensen copuleret hjemme i Huset til velædle Madame Marie Magdalena Enke efter afgangne Kiøbmand Simon Hempel her i Faaborg. Familie F2167
 
183 2de: Paaskedags aften, Efter Hands Kongl Majts: allernaadigste tilladelse af dato...
...Monsieur Hans Nielsen Langsted og Mademoiselle Johanna Hieronimij Datter Copulation .. hendes Forældres Huus. 
Familie F242
 
184 2den Jule Dag Søren Hoysgaard i Tvenstrup Johanne. Sørensdatter, Johanne (I7102)
 
185 2den Octobr: blev Niels Pedersen Gade af Gamelstrup jordet i hans alders 84 aar.
Same dag hans broder Jep Pedersen i hans alders 79de aar. 
Gade, Jep Pedersen (I707)
 
186 2½ mdr. gammel. Jespersen, Christen (I4041)
 
187 3 børn. Bloch, Dorthe Jensdatter (I8049)
 
188 3 die Sønd efter Paske. Jacob Jabocs ... Moder: Helle.. Christens Dr. Wismar, Anne Margarethe Jacobsdatter (I5940)
 
189 3 ægteskaber
Side 365. 1791. 3. April.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Side 396. 1791. 2. Juli.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Karen Hansdatter. Laugv :Hans Jensen Prat.
Side 122. 1787. 28. Feb.
Margrethe ?, 1. Sg.g. Vestermarie.
Jens Mathiasen. 
Prat, Jens Mathiesen (I3128)
 
190 3. Jon Ecte fød i Boulund hans Fader jens jonsen... Jensen, Jon (I10161)
 
191 3. Maji blev gl. Christen Thomasen i Ørumgad jordet, 85 aa 2m, nogle U og Dage gl: Thomasen, Christen (I572)
 
192 3. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2914
 
193 30. Marty, blev Peder Røgter jordet 79 gamel. Røcter, Peder Christensen (I629)
 
194 32 Familie
Claus Christian Stephansen 76 Gift Huusbonde Parcellist og Huusmand med Jord
Ane Maltesdatter 77 Gift Hans Kone
Ane Stephansdatter 12 Ugift Deres Søns Datter
Begge 1. Ægteskab.
Note: Claus' efternavn noget utydeligt. 
Familie F469
 
195 34 Christen Jacobsen Pimp og hustru Maren Andersdatter Langballe i Rosenvold Mølle i Stouby sogn. 3.1.1765, fol.260B. Nr.21. Bilag.
B: Jacob 24, Anders 20, Ellen Marie 18, der ægter Jens Nielsen Snedker i Stouby Skov, der overtager møllen, Søren 15, Nikoline Charlotte 11, Knud 7. FM: farbror Christen Jacobsen i Klakring, mosters mand Johannes Mikkelsen i Bobæk i Stouby sogn. Ved skøde nævnes afdødes far Jacob Christensen Pimp i Bobæk. 
Pimp, Christen Jacobsen (I4924)
 
196 34) Samme Dag [Dom 3. p. Pasc.] blef Thomas Pedersen af Jelling begravet. Pedersen, Thomas (I6276)
 
197 37 Margrethe Winum, Peter Winums Hustrue i Mellerup, døde 4 Novbr, begravet 11 Novbr, gl 63 9/12 Aar. Pedersdatter, Magrethe (I10156)
 
198 376 16 fol 141.
Rasmus Jensen, Norring Mølle - Ladefoged her paa Gaarden - som af Niels Jensen hidtil er beboet og hand wed een mellem dennem opretted Contract af 6te huius afstanden hawer. Hk agger og Eng 1-2-2-2 alb og Mølle Skyld 3-1-2 fc tillige med 1/4 part af Nr 4 i Norring der er 1-3-1-2 alb. Lg 22 1/2 td Ruugmeel, 1 td 2 skp Haure 1/4 fc Smør 1/4 Lam, 1/4 Gaas Penge 6 rdr 1 mk 14 sk. I henseende til hands Tieneste her wed gaarden, har ieg forundt hannem fæsted for 66 rdr 4 mk. 10 Juli 1743. 
Møller, Rasmus Jensen (I8302)
 
199 39 Anders Pedersen og hustru Sidsel Jacobsdatter i Daugård. 25.2.1739, fol.95B.
B: Jens 5, Esther 2, Peder 9 uger. FM: farbrødre Søren Pedersen i Hvirring, Mads Pedersen, kusk på Bygholm, Jørgen Villumsen, smed i Uldum g.m. faster Inger Pedersdatter. Hendes første ægteskab med [Jens Pedersen Møller, skifte 30.7.1732 lbnr.20]. B: Mette 22, Niels 16, Maren 14, Sidsel 12, Jacob 8. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk, enke efter Sidsel Knudsdatter. 
Pedersen, Anders (I4962)
 
200 3die onsdag efter Paaske Hans Hoysgaard i Tvenstrup. Hoysgaard, Hans Jensen (I7119)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 101» Næste»