Notater


Match 201 til 250 fra 5,160

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 2den Jule Dag Søren Hoysgaard i Tvenstrup Johanne. Sørensdatter, Johanne (I7102)
 
202 2den Octobr: blev Niels Pedersen Gade af Gamelstrup jordet i hans alders 84 aar.
Same dag hans broder Jep Pedersen i hans alders 79de aar. 
Gade, Jep Pedersen (I707)
 
203 2den Søndag efter Paasken blev Papiir Mester Steiner og Hustru Grethe Barn født og kaldet Christiane Sophie d 16 Apr. Steiner, Christiane Sophie (I3176)
 
204 2½ mdr. gammel. Jespersen, Christen (I4041)
 
205 3 børn. Bloch, Dorthe Jensdatter (I8049)
 
206 3 die Sønd efter Paske. Jacob Jabocs ... Moder: Helle.. Christens Dr. Wismar, Anne Margarethe Jacobsdatter (I5940)
 
207 3 Fer: Secunda Paschatis publiceret Marqvart Sørensens pige barns daab. I .. ere nafunt Dorethe. Thoers Kone af Thorp bar barnet; fadd: Peder Espers: La Espersen, Jens Balling. Jacob Ulrichs..døttre og Jens Sallings Hustrue Marqvartsdatter, Dorethe (I11063)
 
208 3 ægteskaber
Side 365. 1791. 3. April.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Side 396. 1791. 2. Juli.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Karen Hansdatter. Laugv :Hans Jensen Prat.
Side 122. 1787. 28. Feb.
Margrethe ?, 1. Sg.g. Vestermarie.
Jens Mathiasen. 
Prat, Jens Mathiesen (I3128)
 
209 3) samme Dag havde Jens Jørgensen Puflod og Hust Ane Jens Datter af Nørbye Deres Datter Ellen til Daabs Confirmation i nye Sogns Kirke. Puflod, Ellen Jensdatter (I10626)
 
210 3. Jon Ecte fød i Boulund hans Fader jens jonsen... Jensen, Jon (I10161)
 
211 3. Jørgen Jensen Pufflod. Forældre: Jens Jørgensen Pufflod. Dåb: 1805 d. 24de Nov. Jensen, Jørgen (I28)
 
212 3. Maji blev gl. Christen Thomasen i Ørumgad jordet, 85 aa 2m, nogle U og Dage gl: Thomasen, Christen (I572)
 
213 3. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2914
 
214 30. Marty, blev Peder Røgter jordet 79 gamel. Røcter, Peder Christensen (I629)
 
215 31. marts 1911 navneændring til Peder Steffensen Pedersen Pedersen, Peder (I10755)
 
216 34 Christen Jacobsen Pimp og hustru Maren Andersdatter Langballe i Rosenvold Mølle i Stouby sogn. 3.1.1765, fol.260B. Nr.21. Bilag.
B: Jacob 24, Anders 20, Ellen Marie 18, der ægter Jens Nielsen Snedker i Stouby Skov, der overtager møllen, Søren 15, Nikoline Charlotte 11, Knud 7. FM: farbror Christen Jacobsen i Klakring, mosters mand Johannes Mikkelsen i Bobæk i Stouby sogn. Ved skøde nævnes afdødes far Jacob Christensen Pimp i Bobæk. 
Pimp, Christen Jacobsen (I4924)
 
217 34 e - "SKOVSMINDE" pr. Tejn. 30. Sig. Pc. 17 ,9 ha - Htk.
1-2-0-Yz - Ejdsk. 12,600 - Grdsk. 5,300. 2 Td. Ld. er Skov,
Krat og Veje. Overtages 1946 af: Harald Sigfred Olsen, f. 16. 1.
1899 i Klemensk. (S. af Chr. 0. og Andrea, f. Kofoed). G. m.
Emilie Margrethe, f. Christiansen, d. 2. 6. 1907 i Østerm. (D. af
Andreas J. og Elise, f. Christiansen). Børn: Jak Ivar, f. 15. 8.
1928. Dagny Helene, f. 8. 8. 1933. Aase, f. 7. 8. 1941. 
Olsen, Harald Sigfred (I10644)
 
218 34) Samme Dag [Dom 3. p. Pasc.] blef Thomas Pedersen af Jelling begravet. Pedersen, Thomas (I6276)
 
219 37 Margrethe Winum, Peter Winums Hustrue i Mellerup, døde 4 Novbr, begravet 11 Novbr, gl 63 9/12 Aar. Pedersdatter, Magrethe (I10156)
 
220 39 Anders Pedersen og hustru Sidsel Jacobsdatter i Daugård. 25.2.1739, fol.95B.
B: Jens 5, Esther 2, Peder 9 uger. FM: farbrødre Søren Pedersen i Hvirring, Mads Pedersen, kusk på Bygholm, Jørgen Villumsen, smed i Uldum g.m. faster Inger Pedersdatter. Hendes første ægteskab med [Jens Pedersen Møller, skifte 30.7.1732 lbnr.20]. B: Mette 22, Niels 16, Maren 14, Sidsel 12, Jacob 8. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk, enke efter Sidsel Knudsdatter. 
Pedersen, Anders (I4962)
 
221 3die onsdag efter Paaske Hans Hoysgaard i Tvenstrup. Hoysgaard, Hans Jensen (I7119)
 
222 4 børn i ægteskabet nnn (I6122)
 
223 4 Juni Nikolajs Enke i Traberg - 51 Olufsdatter, Maren (I9427)
 
224 4 maj 1801 skøder Enken Margrethe Sophie Linde til Jesper Jensen i Heedegaard den "ham ifæstehavende og iboende Gaard Hedegaard". Heegaard, Jesper Jensen (I4058)
 
225 4) 1817 d 4de Apr: Johanne Jacobine. Hjemmedøbt d: 4de April; Fremstillet i Kirken d: 16de May. Sognepræst for Medolden og Randerup .... hr Gabriel Koch og hustru Anna Margrethe Hedevig. Koch, Johanne Jacobine (I425)
 
226 4. d 27 oct. Peder Hansen Winum i Meller
Magrethe P.d. Ausg. 
Familie F2692
 
227 4. d. 11 Septembr: trolovet Enkemanden Morten Christensen af Synderbye og Pigen Bodil Marie Torbensdatter; Forloverne: Ole Christensen af Juelsgaard og Torben Pedersen af Klegod; Copul: - Dom: 17 a Trin: Familie F53
 
228 4. d: 13 Februarii Jens Pufflod hans Daatter døbt i N:S:K: og kaldet Else, Pufflod, Else Jensdatter (I10636)
 
229 4. Jørgen Jacobsen, Jacob Hattemagers Søn. Ploug, Jørgen Jacobsen (I480)
 
230 4. Onsdagen den 8de January Kl 12 døde Hr Agent Jørgen Ploug meget hastig, som han vilde reise Pilegaard fik han ondt paa Marken, af en stærk Beklemelse for Brystet og døde paa Stedet; han var i sit 63de Aar, Onsdagen den 15de ejusdem blev han begravet i Kirken inden for Daaben. Alle Klokkerne blev ringet, Der blev givet Liys til Kirken og Jords Paakastelsen forrettet af Hr Fog. Ploug, Jørgen Jacobsen (I480)
 
231 4/ den 12te Ditto [april] døde Jens Bertelsen Maygaard. Begravet den 23 Ditto gl: 92 - 6 Berthelsen, Jens (I4077)
 
232 45. Samme Dag hafde Jens Pugflod En Søn til Daab kaldet Jørgen Pugflod, Jørgen Jensen (I32)
 
233 466 Kirsten Andersdatter i Muldbjerg Mølle i Hover sogn. 11.11.1772, fol.473B.
E: Nis Jensen Fischer. A: søskende Christen Andersen student i København, Morten Andersen i Ribe, Niels Andersen 12 sst. FM: mors morbror Gabriel Koch i Ribe, [Jørgen Hansen] Bang, præst i Dejbjerg og Hanning. Desuden nævnes afdødes oldefar Christen Pedersen Koch i Ribe. Enkemandens stedfar Peder Bimmer ejer møllen. 
Andersdatter, Kirsten (I7021)
 
234 48 - d: 21 Octobr. ..hus Kæmner .. Gabriel Koch gl: 52 aar. Koch, Gabriel Christensen (I465)
 
235 49. d: 21de begr. Gaardmand Rasmus Christensen Bancke af Fagsted døde d: 16de gl: 79 Aar, 2 Maaneder og 2 Uger. Med Liig Prædiken og Klokker. Bancke, Rasmus Christensen (I9223)
 
236 491 Johanne Hansdatter i Oldrup. 4.2.1780, fol.462.
E: Sejr Jensen. B: Jens 32, Birgitte g.m. Jens Rasmussen i Oksenballe, Else 26, Maren 22, Hans 18. FM: Peder Jørgensen i Fillerup. 
Hansdatter, Johanne (I7202)
 
237 5 Bendine Hanne Svensson (S Ørum).
Forældre: Bortrejst Smed paa Vingegaard Svend Aake Svendson og Karoline Albrechsen. (Konf. tj. hos Gmd. Peder Andreasen S. Ørum). 
Svensson, Bendine Hanne (I11100)
 
238 5 d 3d Marti Ao87 = Christen Andersen Kur oc Anne Danielsdatter. Familie F1552
 
239 5 Søndag efter hellig tre Kongers dag var Søren Sørensens Datter Maren Sørens Datter af Smidstrup hendes uægte barn i Kirke, Båren af sin Moster og kaldet Maren, udlagt til Barnefader Cristen Tomsen af Grindsted Dale. Faddere vare unge Jens Kusk, Jens Sørensen, Henrich Gydesen og Jens Nørgaard, alle af Smidstrup. Christensdatter, Maren (I3226)
 
240 5 sønner og 1 datter Svensson, Bendine Hanne (I11100)
 
241 5, d 12 Jan: Margaretha Winum, født d 5 Jan, for Peder Hansen Winum, Margaretha Peders d. Mell: Fadd: Mette Peders Faarhuus, Christen Pedersen Baul:, Johanne Jens d: Mellerup. Winum, Margaretha (I8230)
 
242 5, Jens Christian Petersen Tiener hos Sted Faderen i Transberg Stamp Mølle.
Forældre: Forrige Forpagter af Børglumkloster Wejer=Mølle Peter Povelsen Jensen og Kone nu i Transberg Stamp Mølle.
Døbt: I Børglum Closter Kirke Døbt 16d December 1810 altsaa nu 14½ Aar.
Kundskab God
Vaccineret: Af Skolelærer Møller i Wrengsted vaccineret 23 August 1818.

Sandsynligvis Hovedministerialbogen. Fol 79. Findes ikke i AO (Kontraministerialbogen). 
Pedersen, Jens Christian (I3189)
 
243 5. Dom Palm. Jens Pufflod 64 Aar. Pugflod, Jens Iversen (I34)
 
244 5. Hans Pedersen og Bodel Matthis datter begge i Boulund blev Deponderede d 3 Marty og Copulerede d. 26 juny Familie F929
 
245 5.3 Mølledriften i 1800 årene.
Efter Laurids Kjærs overtagelse 1805 var møllen i en del år bortforpagtet til Rasmus Bierring. Det er dog meget tvivlsomt, om Kjær, der var fuldmægtig på Buderupholm, overhovedet selv tog fast ophold i Støvring mølle. En kaptajn, Niels Bregenholm, havde erhvervet et ikke tinglyst pant i møllen og dens tilliggende jorder. På hans forlangende blev der holdt auktion over møllen den 15/3-1814. Den højestbydende var Peder Poulsen Jensen, Børglum Kloster, der overtog møllen for godt 15000 Rdl. i denne forbindelse lod Laurids Kjær tinglyse et pantebrev på 3000 Rdl. Peder Poulsen Jensen døde allerede 17/6-1815, og hans enke giftede sig med Christen Nielsen Grevelund, og den 18/12 [forf. fejllæst det var Febr. 18de] fik de døbt et barn, som hendes afdøde mand var far til.
Allerede den 31/7-1816 blev møllen solgt til Jens Christensen Springborg, der tidligere havde drevet "Ny Mølle" i Aalborg. Forinden havde Christen Nielsen Grevelund ladet installere et "Grubeværk", som han ved underskrivelsen af skødet til Springborg lovede at overføre i dennes navn. Et grubeværk er en grynmølle, der ved hjælp af kun een, hurtigt roterende sten og en raspeordning kunne forarbejde korn til gryn. Af hensyn til det store omdrejningstal var den af sikkerhedsgrunde anbragt i en grube, under normal gulvhøjde. 
Jensen, Peder Poulsen (I3182)
 
246 57 Aar gl. og 4 Maaneder. Raundal, Anders Pedersen (I2723)
 
247 577 Herman Jacob Filter, fangefoged i Skast, Gørding og Malt herreders tinghus [i Vejrup]. 26.5.1768, side 861.
E: Margrethe Christensdatter. LV: Hans Tranberg i Endrupholm mølle. B:
1) Hans Hermansen Filter 26
2) Jacob Hermansen 23
3) Karen Hermansdatter 18
4) Christen Hermansen 15
5) Henrik Hermansen 12.
FM: farbror Hans Henrik Filter i Varde. 
Filter, Herman Jacobsen (I3452)
 
248 579 Karen Pedersdatter i Tastum i Kobberup. 6.6.1796, fol.84.
E: Hans Frederiksen, smed i Tastum. B:
1) Frederik Hansen 5
2) Anne Hansdatter 8 dage.
FM: morbror Niels Pedersen, smed i Søby. 
Pedersdatter, Karen (I277)
 
249 596
Fra Herredsfoged Marcus Tideman, Tyrsting Herred. Copi af en skrivelse fra ham til Land Etatens General Kommiss. Han har adskillige gange ansøgt Amtmand Grabow og Regimentskriver Gyberg om, at måtte nyde et sted på Ryttergodset. Da nu Rytterbonden her i Byen Erich Pedersen er afgået ved døden, uden at efterlade sig livsarvinger eller Enke, hvilket sted svarer til Cassen af 4 td 2 skp Hartkorn, men uanset han i tide ansøgte om stedet, og ikke alene tilbød, at betale 50 Rdr, men endog ville lade stille caution for Gårdens antagelse, fandt ansøgningen ikke bifald, hvorfor ved kun Gud, men det fornemmes, at Regimentskriverens Fuldmægtiges Broder Anders Sørensen Langballe, der en 13 års tid har haft sin faders halve Gård, der også er under Ryttergodset, formentligt som et skin, så han kunne blive fri for Hans Majestæts tjeneste, skal overtage stedet. Kopien af skrivelse dat. 12 September 1715.

602
Fra Herredsfoged i Tyrsting Marcus Tidemand, Tønning. I anledning af General Kommiss gunstige resolution, med den ham forundte Rytterbonde Erich Pedersens fradøde gård i Tønning, henviser han nu til sit tidligere tilbud om 50 Rdr indfæstningspenge, som han fremsatte før han blev klar over, at Anders Sørensen Langballe skulle have den for 12 Rdr. Uanset at denne har overtaget gården, tror han dog ikke de Høje Deputerede vil ændre deres resolution, så han mener ikke Langballe kan blive ham nogen hindring for Gårdens overtagelse. 28 December 1715.

623
Fra Nissen, Snoghøj.[Se tidligere] Henviser til Amtmandens skrivelse, ang en Gård i Tønning. Hvis Anders Sørensen [Langballe] vil give de 50 Rdr til fæste, kan han beholde den, frem for Herredsfogeds Tidemans Søn, der ikke er Ryttergodset tjenlig. 3 Februar 1716.

647
Fra Gyberg, Skanderborg Ladegård. Omhandler Rytterbonden Erik Pedersens fradøde gård i Tønning, hvorpå Anders Sørensen fra Langballe er tilsagt fæste. Ønsker oplyst hvad Amtmanden og Krigskommissær Nissen mener, han skal betale i indfæstning, så General Kommiss approbation kan indhentes.
Omtales også et Tingsvidne fra Hads Ning Herred af 9 Marts, ang Rytterbonden Søren Michelsens Søn Jørgen Sørensen i Rude, som med et skud, skal have såret en Huskvindes Søn Niels Hansen, som derefter døde, og nu henstår i åben grav, om hvorvidt Præsten må betjene samme med Jords påkastelse. 5 April 1716.

996
Fra Niels Knudsen, Nedenskov Henvender sig til Amtmanden, ang hans Moders store skrøbelighed, som denne også må være bekendt med. Det bliver værre og værre med hende, så han håber Amtmanden kan finde på råd til at hjælpe ham, idet hun daglig - uanset vejret, løber til Tønning, Vissing eller andre steder for, at få Brændevin, og kommer beskænket hjem, så hun snart ikke ved af sig selv, ofte har hun en flaske i Lommen, så han er bange for hun skal omkomme på vejen hjem. Desuden tager hun alt i huset til, at få Brændevin for. Også problemer med aftægt og ophold som hun vil have for sig selv etc. Beder Amtmanden lade Lægdsmændene Anders Langballe, Tønning og Rasmus Andersen forbyde folk, at modtage tøj eller andet af moderen. Vissing Februar 1725.

1258
Fra By og Herredsfoged R Christensen Leth, Eldrup. Arvingerne efter Jacob Hansen, som døde i Hollandsk tjeneste, i Ostindien den 13 Februar 1722, nemlig dennes halvbrødre Hans Jensen og Christen Ottesen, helsøster Mette Hansdatter og dennes Mand Eske Nielsen i Bredvadsmølle, kan ikke få den afdødes efterladenskaber, før det Hollandske Østindiske Compagni har fået en Retserklæring med beviser m v. Iflg dette var afdøde ugift, forældrene er døde og der findes ingen andre arvinger en førnævnte. I sagen indvarsles Sognepræsten Erik Kjær, Tønning og Træden, Anders Sørensen Langballe, Tønning, Albert Adsersen, Træden. Februar 1729.

1385
Fra N Moldrup, Skanderborg Ladegård. Efter Sessionens resolution, ang de forulykkede ved Ildebranden i Dørup By, har han afvigte Lørdag 11 hujus, sammen med 8 kyndige Mænd Anders Langballe og Peder Jensen af Tønning, Rasmus Sørensen og Søren Smed af Yding, Niels Nielsen og Michel Christensen af Tåning, Thærchel Pedersen af Hemb og Jacob Andersen af Voerladegård, været på de afbrændte steder, og efterset hvor den nye rydning bedst kunne anlægges, så stederne ikke som forhen skulle komme alt for tæt på hinanden.
1)
På den nordre side af Gaden hvor der før var 7 Gårde, men nu beregnet til 6 gårde, så Gårdspladsen bliver 22 favn bred og mellem hver Gård ca 6 favn.
2)
På den søndre side, har der været 5 Gårde og 2 Boel, nu beregnet til 6 Gårde, således Gårdspladsen bliver 20 favn bred og imellem hver Gård 8 til 10 favn. Og eftersom det ikke er bestemt om Boelet skal bygges, blev der ikke bestemt nogen plads til samme. 13 Juli 1744.

1403
Fra Hans Justsen, Skanderborg. Regning over en del udgifter ved Skanderborg Amtstue, i forbindelse med pågribelse, forplejning og afstraffelse, for deres begåede Heste Tyverier, for Arrestanterne, Natmand Poul Mortensen, Vester Vedsted ved Ribe, hans Kone Birgitte Poulsdatter, Natmand Mathias Knudsen i Århus, Skræder Hans Jensen fra Farup i Riberhus Amt. Samlede udgifter 422 rdr 5 mk 3 2/3 sk, der er udlagt af den Kongelige kasse, undtagen 13 rdr 4 mk, som Birkeskriver Wissing, Anders Langballe og Ludvig Ernst, der hidbragte Hans Jensen fra Ribe, forventer at få godtgjort. 31 December 1744.

1408
Fra Amtmanden Skanderborg Slot - til Stiftsbefalingsmanden. Henviser til modtagne skrivelse af 24 Decb, ang regningerne over Heste Tyvene Poul Mortensen og Hustru, Hans Jensen Skræder og Mathias Knudsen, som han har efterset, og ikke har indvendinger imod, undtagen måske, at Wissing, Ernst Ludvig og Anders Langballe, måske bør have lidt mere. 3 Januar 1746? [skal formentlig være 1744]
2 Bilag med beløb etc.

1427
Fra N Wissing, Anders Langballe og Ernst Ludwig Denche, Skanderborg. På den afleverede regning, for afhentning af Arrestanten Hans Jensen Skræder i Ribe, havde vi 14 rdr tilgode, som Amtmanden bedes udbetale. De havde en farlig rejse, ikke alene for den hårde Vinter, men endog, formedelst den livsfare og frygt de havde for Hans Jensens venner. 21 Januar 1743.

1436
Fra Borgmester Lund, Ribe. Til de fra Amtmanden hidsendte 2de Rytterbønder, Anders Langballe af Tønning og Jens Sørensen af Burgårde, er Arrestanten Poul Michelsen overleveret, og ellers ydet al mulig assistance og tilbud for hans sikre befordring. Nævner det afholdte forhør, hvori han havde håbet, at få det stadfæstet, som Delinqventen har bekendt for ham og Præsten, ang såvel dette Tyveri, som det forhen passerede i Sønder Vissen Skov [Sønder Vissing] og andre steder, men da han blev stillet løs og ledig for Retten nægtede han alt. 6 Oktober 1740.

1443
Fra Stiftsamtmand Benzon, Århus. Henviser til modtagelse af regninger over anvendte omkostninger, i forbindelse med sagen mod Hestetyvene Poul Mortensen, Hans Jensen Skræder og Mathias Knudsen. Desuden Amtmandens forespørgsel, om ikke de 3 Mænd Birkeskriver Vissing, Ernst Ludvig [Denche] og Anders Langballe, for deres besværlige og lange rejse til Ribe, må få lidt mere end de tillagte 6 rdr, hvorefter Benzon tillægger hver af dem 3 rdr, selv om de med det allerede tillagte nok synes, at kunde have været fornøjet. Samlet beløb 490 rdr 1 mk 14 2/3 sk, fordelt med 413 rdr 5 mk 13 2/3 sk til Justsen, 42 rdr 5 mk 9 sk til Moldrup, 28 rdr 4 mk 1 sk til Jens Lassen og 4 rdr 4 mk 7 sk til Wissing. 11 Januar 1746.

1564
Fra Benzon, Århus. [Se tidligere]. Henviser til modtagne regninger, ang omkostninger ved de 4 Delinqventer Poul Mortensen Natmand og Konen Birgitte Povelsdatter fra Vester Vedsted ved Ribe, Mathias Knudsen Natmand af Århus og Hans Jensen Skræder fra Farup i Riberhus Amt. Efter revision m v, mener han, at følgende er i orden 1) Birkeskriver Wissing, Anders Langballe og Ernst Ludvigs [Denckes] regning 11 rdr 5 mk 6 sk. 2) Regimentskriver Moldrups do 24 rdr 5 mk 14 sk 3) Jens Lassens do 12 rdr 1 mk 15 sk og 4) Birkeskriver Wissings do 1 rdr 5 mk 9 sk i alt 51 rdr 12 sk. Men mener alligevel ikke at de indkomne papirer, er så tilforladelige, at han uden Amtmandens betænkning, kan godkende samme til betaling. 24 December 1745.

1825
Fra Anders Langballe, Tønning. Ang egnede pladser til opelskning af Ungskov, har han efterset samme, og fundet et sted i Vissing Kloster Østerskov, 60 favne lang og 40 favne bred, som er sortagtig Sandgrund. Desuden en plads i skellet mellem Vissing og Nedenskov Skove, 54 favne lang og 34 favne bred, hvor grunden er Sandet. De andre øvrige Skove i Salig Skovridder Søren Jensens Beridt er mest selvvoksede Træer. 28 Februar 1746.

1831
Fra Anders Langballe, Jaungyde?. Jvnf ordren om Plantehaver, følger herved angivelsen for Februar måned, eftersom der nu ingen Skovridder er [intet indhold]. 28 Februar 1745. 
Langballe, Anders Sørensen (I4933)
 
250 6 Juni havde Ole Nielsen Krogsgaard og Hustru Else Mogensdatter i Sønderbye en Datter til Daaben, kaldt Karen Krogsgaard, Karen Olesdatter (I87)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 104» Næste»