Slægten

Vore børns aner

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 201 til 250 fra 5,515

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 111» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 2. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2913
 
202 2. ægtemand. Familie F3020
 
203 20 April 1778 begravet Christen Banchs Hustru Giertrud af Synder Lyngvig - 38 Aar; et Fruens nyfødte Datter Gl. 5 Døgn. Fior, Giertrud Nielsdatter (I223)
 
204 20 Jens Pedersen Møller i Daugård. 30.7.1732, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: far Jacob Christensen i Bobæk. B: Mette 14, Niels 9, Maren 7, Sidsel 5, Jacob 1½. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby. 
Pedersen, Jens (I4961)
 
205 21 oct. 1791 trolovet enkemand Peder Christensen og pigen Karen Lauridsdatter af St. Hebo.
11 nov. Copuleret. 
Familie F2684
 
206 21 okt 1776 troloves Niels Jensen med Maren af Østerby, som efter hans død i 1782 gifter sig igen. Jensen, Niels (I1881)
 
207 21. Dom: 15 Trinit: Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Ved N: Morten. Rasmussen, Morten (I6247)
 
208 2½ mdr. gammel. Jespersen, Christen (I4041)
 
209 22 Torsdagen imellem fredagen dend 1 og 2 Augusti Om Natten Klocken 12. Er Jacob Jørgensen Ploug Hattemagers lille Søn fød.
Dom: 7 post Trinit: dend 4 ejusdem Blef han Døbt af Hr Hans Bager, Og kaldet Jørgen.
Seigr Peder Pedersen Linde = Gaards Kiæriste bar Barnet.
Seigr Niels Juuls yngste Datter gik hos.
Fadderne
Hans Christian Goldbeck Hattemager. Anders Andersen Snidker. Madtz Morthensen Fælbereder Svend. 
Ploug, Jørgen Jacobsen (I480)
 
210 22d Januar: Dom: 3p: Epiph: Jeppe Pedersen af Daldoure begravet ao æt: 78. Bjørnsen, Jeppe Pedersen (I3955)
 
211 23 Jan. Bodil Knudsdatter Rude, 82 Aar, Smedens Hustru. Knudsdatter, Bodil (I7225)
 
212 23. Dom: 2 Trinit: Døbte ieg Rasmus plougs Barn Ved N: Tønnis. Fadderne
Hilde.. ? plougs
Hans Hansøn ploug
Christian Jepsen B?
Niels Tønnesøn
Anna Laurs Datter
Anna p: ? 
Rasmussen, Tønnis (I6253)
 
213 232 Hans Sibbern, professor i Odense, der døde 12.6.1804, fol.246, 247.
E: Marie Elisabeth Hvid. LV: Johan Henrik Møller, ritmester. B:
1) Anne Cathrine Sibbern. 
Sibern, Hans (I11501)
 
214 24, 26 octob John Jensen af Baulund gl. 88 a. - 4m. Jensen, Jon (I10161)
 
215 24. august Nicolai Møllers datter Kiersten, 8½ dag Orloff, Kierstine Nicolaisdatter (I10023)
 
216 24. Dec: blev gl. Christen Nielsen Kirkegaard i Nørre Ørum jordet, gl: 73 Aar 2m: Kirkegaard, Christen Nielsen (I402)
 
217 247 Johanne Markusdatter i Søby Kærgård i Kobberup sogn. 5.9.1795, fol.326.
E: Troels Sørensen. B:
1) Søren Troelsen i Holmgård i Hvidbjerg sogn i Salling
2) Markus Troelsen 35 i Søby
3) Jens Troelsen 27 i Søby
4) Else Troelsdatter g.m. Jeppe Josefsen i Hem i Salling
5) Inger Troelsdatter i Søby
6) Karen Troelsdatter g.m. Offer Knudsen i Søby. 
Marquartsdatter, Johanne (I260)
 
218 24de Søndag efter Trinit. Ungkarl Johan Andersen af Walsømagle og Enken efter afg. Jens Hansen, Ingeborg Jacobs Datter i Allindemagle, .......Forlovere grd Ferdinand Andersen i Walsøemagle gdr Niels Nielsen i Allindemagle. Familie F1461
 
219 26 April .. Niels Fior et barn til Daab, som blev kaldet Christen. Gregers Knudsens Hustru af Synder Lyngvig bar det. ... Fior, Mogens Lauritzen ... Christensdaatter og Christen Nielsens Hustru paa Klegod vare Faddere. Fior, Christen Nielsen (I4524)
 
220 26. April blev Niels Kirkegaard jordet i hans alders 76 aar. Christensen, Niels (I568)
 
221 26. d. 26 Dec: døbtes i N: S: K: Niels Fior af Synder Lyngvig hands Søn, kaldet Niels. Zidsel Fior bar ham. Jens Lodberg, Christen Nielsen, Niels Christensen og Christen Nielsen vare Faddere. Fior, Niels Nielsen (I4525)
 
222 26) Dom 22 pT: Simon Enevoldsen af Haurvig 85 aar. Enevoldsen, Simon (I230)
 
223 262 Dorthe Jensdatter i Sødover. 16.8.1755, side 494.
E: Niels Pedersen. B: Karen g.m. Peder Knudsen i Tofthøj, Johanne g.m. Jes Hansen i Gadbjerg, Mette g.m. Mogens Tømmermand i København, Kirsten 24, Maren, [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. 
Jensdatter, Dorte (I4717)
 
224 27 Sidsel Jensdatter i Kerteminde. 27.7.1660, fol.67.
E: Niels Hansen, byfoged og rådmand. B:
1) Claus Nielsen, præst i Munkebo
2) Anne Nielsdatter g.m. Laurids Hansen Ballum
3) Karen Nielsdatter
4) Palle Nielsen
5) Abigael Nielsdatter.
FM: Niels Pedersen Vognbjerg. 
Jensdatter, Sidsel (I11444)
 
225 273 Else [Hansdatter] Langsted i Odense. 1801, opslag 230.
Enke efter Cosmus [Christiansen] Ramus, præst i Assens og Kærum, [skifte Båg herred gejstlig 6.9.1782 lbnr.87].
Frederik Ramus i Svendborg samt brødre og søstre forlanger ikke skifte efter deres mor Else Langsted.
Desuden nævnes afdødes søn Christian Rasmus i Odense.
[Afdøde blev begravet Odense Sankt Knud 13.4.1801]. 
Langsted, Else Hansdatter (I462)
 
226 28 Laurids Hansen, kirkeværge i Kerteminde. 23.5.1660, fol.69B.
E: Karen Nielsdatter. B:
2) Sidsel Lauridsdatter
3) Kirsten Lauridsdatter.
FM: morfar Niels Hansen, byfoged.
Første ægteskab med Kirsten Lauridsdatter. B:
1) Karen Lauridsdatter g.m. Mikkel Lahrmann. 
Hansen, Laurids (I11441)
 
227 28 Martii haffde Christen Jensøn i Faurholt i Nør Fellingberg en Søn til Daaben kaldet Vulff. Christensen, Vulff (I304)
 
228 28. d 25de ejusd. Klokker Ramuss Søn. Ramus, Cosmus (I6044)
 
229 28st September.
Ungkarl Niels Sørensen 24 Aar gammel af Wilsted.
Pigen Anne Christensdatter 32 Aar af Løgsted.
Forlovere: Søren Lausen af Wilsted og Christen Pedersen af Løgsted. 
Familie F2031
 
230 29 Jan vied efter ... paa Knuthenb. Controlleur Vulf med Demoicelle Palludan.... Familie F1580
 
231 29. D 20de Oktbr havde Niels Jørgensen Puflod og Hust Karen Kathrine af Sønderby deres Søn Iver til Daabs Cobfirmation i nye Sogns Kirke. Fremb af Else Kirstine af Puflod. Faddere Jørgen Puflod Christen Christensens Kone af ...gaard Jens Outzen i Præstegaarden og Ane Jørgens Datter af Sønderbye. Puflod, Iver Nielsen (I64)
 
232 293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (jf. skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].
Kilde: http://www.brejl.dk/hald.htm
Kilde: Skivehus amt 1751-1763. Book No. 1. Skifteprotokol A. Film M-10233. 
Lund, Mette Jensdatter (I9892)
 
233 29de Juny 1810 blev Kiøb og Handels Mand her i Faaborg velædle Hr Hans Hansen Mogensen copuleret hjemme i Huset til velædle Madame Marie Magdalena Enke efter afgangne Kiøbmand Simon Hempel her i Faaborg. Familie F2167
 
234 2de: Paaskedags aften, Efter Hands Kongl Majts: allernaadigste tilladelse af dato...
...Monsieur Hans Nielsen Langsted og Mademoiselle Johanna Hieronimij Datter Copulation .. hendes Forældres Huus. 
Familie F242
 
235 2den Octobr: blev Niels Pedersen Gade af Gamelstrup jordet i hans alders 84 aar.
Same dag hans broder Jep Pedersen i hans alders 79de aar. 
Gade, Jep Pedersen (I707)
 
236 2den Søndag efter Paasken blev Papiir Mester Steiner og Hustru Grethe Barn født og kaldet Christiane Sophie d 16 Apr. Steiner, Christiane Sophie (I3176)
 
237 3 - Rasmus Christensen af Stoubye Skov. Foræld. Husmand Christen Jensen og Hustrue Ane Sørensd. af Stouby Skov. født 24 Marty 1811 [døbt]. Christensen, Rasmus (I11598)
 
238 3 børn. Bloch, Dorthe Jensdatter (I8049)
 
239 3 Fer: Secunda Paschatis publiceret Marqvart Sørensens pige barns daab. I .. ere nafunt Dorethe. Thoers Kone af Thorp bar barnet; fadd: Peder Espers: La Espersen, Jens Balling. Jacob Ulrichs..døttre og Jens Sallings Hustrue Marqvartsdatter, Dorethe (I11063)
 
240 3 Pintze:Dag begroves Peder Jacobsens Moder gammel 75 Aar. Hansdatter, Anne (I3378)
 
241 3 ægteskaber
Side 365. 1791. 3. April.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Side 396. 1791. 2. Juli.
Jens Mathiesen, udb. 1. Sg.g. Vestermarie.
Karen Hansdatter. Laugv :Hans Jensen Prat.
Side 122. 1787. 28. Feb.
Margrethe ?, 1. Sg.g. Vestermarie.
Jens Mathiasen. 
Prat, Jens Mathiesen (I3128)
 
242 3. Jørgen Jensen Pufflod. Forældre: Jens Jørgensen Pufflod. Dåb: 1805 d. 24de Nov. Jensen, Jørgen (I28)
 
243 3. Maji blev gl. Christen Thomasen i Ørumgad jordet, 85 aa 2m, nogle U og Dage gl: Thomasen, Christen (I572)
 
244 3. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2914
 
245 3) samme Dag havde Jens Jørgensen Puflod og Hust Ane Jens Datter af Nørbye Deres Datter Ellen til Daabs Confirmation i nye Sogns Kirke. Puflod, Ellen Jensdatter (I10626)
 
246 30. Januar. i det h. Ægteskab Stand indvies Søren Nielson oc Karine Christensdatter i Kielst. Familie F3171
 
247 30. Marty, blev Peder Røgter jordet 79 gamel. Røcter, Peder Christensen (I629)
 
248 301 Peder Jensen, købmand i Horsens. 20.2.1711, fol.561.
E: Maren Jensdatter Winther. LV: Jens Terkildsen sst. B: Jens Pedersen i Horsens, Esben Pedersen, præst på Alrø, Palle Pedersen, feldbereder i Horsens, Adser Pedersen sst, Ellen Pedersdatter, død, var g.m. Anders Nielsen Møller i Horsens. 1B: Niels 9, Ellen Marie Pedersdatter g.m. Niels Pedersen Høgh, købmand i Horsens. 
Adsersen, Peder Jensen (I11322)
 
249 31. marts 1911 navneændring til Peder Steffensen Pedersen Pedersen, Peder (I10755)
 
250 32 Familie
Claus Christian Stephansen 76 Gift Huusbonde Parcellist og Huusmand med Jord
Ane Maltesdatter 77 Gift Hans Kone
Ane Stephansdatter 12 Ugift Deres Søns Datter
Begge 1. Ægteskab.
Note: Claus' efternavn noget utydeligt. 
Familie F469
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 111» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Opdateres af Christian Aabo. | EU-persondataforordningen.