Notater


Match 4,501 til 4,550 fra 4,835

      «Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 97» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
4501 Ungkarl Cand. Pharm. Harry Athalstan Taylor Larsen af Nakskov., født i Randers St Mortens Sogn 28. Maj 1903.
Søn af Apotheker Niels Johannes Arnold Larsen og Hustru Lillian Adelina Taylor, Roskilde.
Pige Telefonistinde Ella Rømer af Ullits St. Foulum Sogn født i Malmø 31. Juli 1907 i St Petri församling. Datter af Petrea Annine Römer. 
Familie F964
 
4502 Ungkarl Carl Frederik Steiner i Langaa i Fyen, 29 Aar gl.
Enken efter Hmd Hans Henrik Jensen i Gjødding Huse Mette Christensen, 31 Aar gammel. (2. Ægteskab) 
Familie F1605
 
4503 Ungkarl Carl Theodor Vang fra Nyker, 23½ Aar, Kulgraver.
Pigen Hansine Georgine Kirstine Elisabeth Riis, 20 3/4 Aar... 
Familie F2549
 
4504 Ungkarl Chresten Madsen i Over Brødbek 28½ Aar,
Tjenestepige Mariane Pedersdatter i Borbjerg Bye 24 1/4 Aar
Forlovere: Mads Laursen i Traberg og Laust Jensen i Borberg Bye. 
Familie F862
 
4505 Ungkarl Christen Jensen og Pigen Ane Sørens Datter af Skouen. Familie F1593
 
4506 Ungkarl Christen Jensen, tjenende i Lundsgaard, Guldberg sogn, 29 Aar gl.
Kirsten Rasmus Datter, Særslev Sogns Fattighuus, 28 Aar gl. 
Familie F2427
 
4507 Ungkarl Christen Nielsen af Vildsted 28 Aar.
Pigen Maren Kirstine Andersdatter af Vildsted 27 Aar.
Forlovere: Gdm. Niels Sørensen og Anders Krogstrup, begge af Vildsted. 
Familie F2019
 
4508 Ungkarl Christen Pedersen fra Baunhøi, Alslev Sogn 27 Aar.
Pigen Maren Agerholm Boiesdatter fra Sønderhebo 21 Aar gl. 
Familie F2674
 
4509 Ungkarl Christen Poulsen 36 Aar tjenende hos Hr. Proprietair Spliid til Hvanstrup.
Pigen Ane Marie Nielsdatter 26 Aar hjemme hos hendes Stedfader Hans Andersen i Fanderup.
Forlovere: Huusmand Hans Andersen i Fanderup og Anders Jensen Pund Huusmand i Fanderup. 
Familie F1810
 
4510 Ungkarl Christian Sørensen Kollerup, Søn af Skolelærer og Kirkesanger Kollerup af Oudrup, 29 Aar gammel.
Pigen Inger Cathrine Gregers Datter, Datter af Gaardmand Gregers Christensen af Hornbek.. 22 Aar gammel.
Forlovere: Skolelærer og Kirkesanger Kollerup af Oudrup og Gaardmand Gregers Christensen af Hornbek. 
Familie F1794
 
4511 Ungkarl Christian Thorvald Andersen Frederiksen x), Rønne født i Rønne 21. Maj 1877, Søn af Enke Caroline Christine Andersen f Frederiksen.
Pige Olga Vilhelmine Jensen i Knudsker født i Knudsker 16. Februar 1881. Datter af Smedemester Anders Jensen og H Maren f. Jensen
x) Familienavnet Frederiksen slettes iflg. skrivelse af 24-1-1951 fra Kirkeministeriet. 
Familie F2568
 
4512 Ungkarl Fodermester Niels Peter Jensen i Bjergager, Søn af Teglbrænder Jens Nielsen Jensen og Hustru Ane Marie Andersen i Odder, født i Storring 3 September 1883. 26 Aar.
Pige Emma Nielsen Eskerod i Neder Randlev, Datter af Husmand Niels Mortensen og Hustru Maren Poulsen i Neder Randlev, født der 11 Marts 1891. 18 Aar.
Forlovere:
Jens Nielsen Jensen, Teglbrænder, Odder.
Niels Mortensen, N. Randlev. 
Familie F2375
 
4513 Ungkarl Frederik Andersen Huusmand paa Aaby Mark. 32 Aar.
Pigen Maren Nielsdatter hos Niels Rasmussen Aaby M. 26 Aar. 
Familie F2596
 
4514 Ungkarl Gaardmand i Gadbjerg, født sammesteds; hans Fader hed Søren Jensen. Sørensen, Niels (I10037)
 
4515 Ungkarl Gaardmand i Kragelund Øster Snede Sogn, Vejle Amt, Mads Ole Iversen, født den 28de April 1891 paa Øster Snede Mark, Øster Snede Sogn, Vejle Amt, Søn af forhenværende Gaardmand i Øster Snede By og Sogn Iver Anton Iversen og Hustru Birgitte Olesen.
Pige af Kragelund, Øster Snede Sogn, Vejle Amt, Johanne Thomsen, født i Kragelund, Øster Snede Sogn, Vejle Amt, den 26de September 1893, Datter af afdøde Gaardmand i Kragelund, Øster Snede Sogn, Thomas Nielsen Thomsen og Hustru Maren Sørensen Eeg.
Vielsen foretaget i Klostersogns Kirke i Horsens.
Vielsen forestaget af Sognepræst N. Jessen, Dalbyneder.
Vidnerne: Forhenværende Gaardmand i Øster Snede By og Sogn Iver Anton Iversen
Dyrlæge Søren Peter Thomsen, Horsens. 
Familie F2477
 
4516 Ungkarl Hans Jørgensen Bæk, paa Haarbye Mark, 26 Aar
Pigen Anna Katrine Jensen i Trunderup, 17½ Aar 
Familie F3043
 
4517 Ungkarl Hans Mortensen 23 Aar Tjenestekarl af Moskoldt. Maren Rasmusdatter 22 Aar. Tjenestepige af Odder.
Forlovere: Gaardmændene Niels Rasmussen og Morten Hansen af Odder. 
Familie F2404
 
4518 Ungkarl Hans Rasmussen i Skjellerup 29 5/6 Aar, født paa Ellinge Mark, faderen Boelsmand Rasmus Hansen i Rønninge.
Pigen Anne Kirstine Nielsdatter i Ellinge 25½ Aar, født i Paarup Ellinge Sogn, faderen hmd Niels Nielsen sammesteds.
Forlovere: Gaardmand Rasmus Hansen paa Rønninge Mark og Huusmand Niels Nielsen i Paarup. 
Familie F2601
 
4519 Ungkarl Hans Rasmussen og Pigen Anne Margrethe Rasmus Datter af Fagsted.
Forlovere: Gaardmand Lars Hansen, af Gierup, og Peder Andersen, af Fleninge. 
Familie F3037
 
4520 Ungkarl Harald Simon Ross, Fabrikant i Ringe. Født i Mynderup Hestehave, Hundstrup Sogn, den 15 Marts 1883. Forældre: Husmand, Murer Hans Pedersen og Hustru Karen Jørgensen, Kirkehelsinge.
Pigen Johanne Kirstine Andersen, Skaarup Mark. Født i Svindinge den 2de Oktober 1885. Forældre: Husmand Hans Andersen og Hustru Trine Frederiksen, Skaarup Mark. 
Familie F2587
 
4521 Ungkarl i Kragelund. Fødested Ø. Snede; Søn af afdøde Gmd. i Ø. Snede Niels Jessen. 28 Aar. Jessen, Laurs Nielsen (I5036)
 
4522 Ungkarl Ingvart Georg Justesen, født 12 September 1900 i Oudrup By og Sogn.
Forældre: Gaardmand Kristen Justesen og Hustru Christiane Christiansen Kollerup. Gaardejer i Hornbæk.
Ungpige Ane Kristine Jensen, født 1 Marts 1905 paa Kornum Mark, Kornum Sogn Slet Herred.
Forældre: Gaardmand Jørgen Kristian Jensen og Hustru Mette Katrine født Kristensen, Vindblæs.
- Husbestyrerinde i Braarup.
Forlovere: Gaardmand Jørgen Kristian Jensen Vindblæs.
Gaardejer Karl Justesen, Braarup. 
Familie F1776
 
4523 Ungkarl Jakob Christian Kjeldsen, Maler i Esbjerg.
Født i Sneum 23. December 1882 af Sognefoged Christian Jørgen Kjeldsen og Hustru Jakobine Antonia Sparrewohn, Sneum. 21.
Pige Olga Cathrine Jørgensen, Esbjerg.
Født i Billum 5. November 1885 af Politibetjent Andreas Peter Jørgensen og Hustru Maren Kirstine Pedersen, Esbjerg. 19. 
Familie F10
 
4524 Ungkarl Jakob Thomsen Langballe af Kjergaards Mark /24/
Pigen Marie Pedersen Askov af Jernved Sogn /29/ 
Familie F549
 
4525 Ungkarl Jens Christensen fød i Stoubye Sogn, tjener paa ..yrsbæk, 31 Aar gl. vaccineret 1812 af Pastor Momme.
Pigen Christiane Sophie Steiner, fød i Lem By og Sogn, 21 Aar; vaccin. 1810 af .. Nyesogn Nielsen; tjenende paa Store Grundet. 
Familie F1444
 
4526 Ungkarl Jens Christian Christensen af Grønderup 27 3/4 Aar gl.
og Enkekone Maren Christensdatter 44 Aar af Myrhøy. 
Familie F2047
 
4527 Ungkarl Jens Christian Jensen af Salling, Søn af afdøde Gaardmand i Vindblæs Jens Nielsen Marcussen 38½ Aar gammel, født 15/5 27, døbt 16/8 S.A., vaccineret 26/1 33. confirmeret af Pastor Jensen i Vildsted Søndagen efter Paaske 1842 og ...
Pigen Inger Chatrine Jørgens Datter af Næsborg, afd. Huusmand i Tolstrup Dal Jørgen Andersens Datter 241/4 Aar født 1/7, hjemmedøbt 3/7, i Kirke 17/10 1841, vaccineret 25/6 44, confirmeret af Pastor Berg i Næsborg Søndagen efter Paaske 1856 og ... 
Familie F2010
 
4528 Ungkarl Jens Christian Pedersen 24 1/4 Aar gl: Forpagter af en Stampemølle i Ørrild Bye Asferg Sogn.
Pigen Marian Sørensdatter 29½ Aar gl: en Datter af Karen Jespersdatter og Hjuulmand Søren Jensen i Stangerum, fortiden Indsidder.. i Vindblæs 2nd Folie 445. 
Familie F3079
 
4529 Ungkarl Jens Jespersen, Over Brødbæk 26 Aar gl.
Pigen Maren Sørensen, Datter af Gmd Jens Sørensen i Neder Brødbæk. 26 Aar gl. 
Familie F412
 
4530 Ungkarl Jens Jørgensen født i Baaring udi Asperup Sogn 1791.
Pigen Maren Oles Datter født i Bubel udi Indslev Sogn 1792. 
Familie F2440
 
4531 Ungkarl Jens Kristensen, født d. 21. September 1877 i Fly, opholder sig der. Forældre: Husmand Niels Kristensen Bak (Stedfader) og Hustru Ane Katrine Jensen i Iglsø. 24 Aar.
Pige Albrehtine Kirstine Jensen, født 14. September 1879 i Iglsø, opholder sig der. Forældre: Husmand Jens Alberthsen og Hustru Jensine Marie Kristensen i Iglsø.
Forlovere:
Husmand Niels Kristensen Bak, Iglsø;
Husmand Jens Albertsen i Iglsø. 
Familie F1520
 
4532 Ungkarl Jens Marchusen 34 Aar gl: Ungkarl af Soebye, Kobberup Sogn Gaardmand i Staarup i Hoislef Sogn. 1ste Ægteskab.
Karen Christensdatter 24 Aar gl: tjenende sin Fader i Nør Feldingberg. 1ste Ægteskab.
Forlovere:
Troels Marcusen Gaardm i Soeby
Christen Aistrup Gaardmand i Nør Feldingb. 
Familie F1575
 
4533 Ungkarl Jens Nielsen i N. Hvam af Borbjerg. gammel 28 Aar.
Pigen Ane Marie Christensdatter i Vestr Maigaard 21. Aar gammel.
Forlovere: Christen Jensen og Søren Nielsen ...Borbjerg. 
Familie F415
 
4534 Ungkarl Jens Nielsen Jensen af Søballe, 22 1/4 Aar.
Pigen Ane Marie Andersen i Storring. 22 1/4 Aar.
Forlovere:
Niels Peter Jensen Arbejdsmand i Søballe
Christen Sørensen, Hmd paa Skovby .. 
Familie F2376
 
4535 Ungkarl Jens Peter Justesen af Manstrup, 25 Aar Gl. Pigen Gjertrud Kirstine Christiansdatter Af Braarup Mark, 25½ Aar Gl.
Forlovere: Gaardmand Just Christensen Smed af Manstrup og Gdmd Christian Sørensen Holm af Braarup, begge forældre til de førnævnte. 
Familie F1779
 
4536 Ungkarl Jens Peter Sørensen af Kjærbølling, 33 Aar gammel.
Pige Kirstine Steiner af Gjøddingmølle-marken, 19 Aar gl. 
Familie F2367
 
4537 Ungkarl Jens Sørensen 35 Aar gl. af Torrild. Enke Kone Maren Rasmusdatter 26 Aar gl. Husm. Hans Mortensens Enke. Familie F2406
 
4538 Ungkarl Jes Nielsen af Gadberg Sogn og Pigen Maren Henriksdtr af Kide. Familie F1255
 
4539 Ungkarl Jes Nielsen Jessen 25 Aar gl: - Kragelund.
Enke Christine Jensen, 41 Aar gl: i Kragelund. 2det Ægteskab. Skifteretten .. 9/2 83. 
Familie F11
 
4540 Ungkarl Jesper Jensen. 39 Aar af Rydlund i Ryde Sogn, Vacineret.
Pigen Maren Chrestensen, ...Datter af Gmd Christen Madsen i Over Brødbæk, 28 Aar. Vacineret.
Forlovere: Gaardmand Christen Madsen Over Brødbæk og Aftægtsmand Niels Christian Sørensen Rydlund. 
Familie F413
 
4541 Ungkarl Jørgen Andersen 34 Aar af Kardyb
Enken Cathrine Frederiksen 34 ASar gl af Tastum. 2det Ægteskab. 
Familie F1727
 
4542 Ungkarl Jørgen Friederics Madsen 29 Aar. ...karl N:S:
Pigen Margrethe Martinsdat 27 Aar. ... N:S: 
Familie F1472
 
4543 Ungkarl Jørgen Hansen Bech fra Haarbye 30 Aar.
..Pigen Kirsten Jørgens Datter fra Haarbye 27 Aar. 
Familie F3054
 
4544 Ungkarl Jørgen Jørgensen fra Rødme i Stenstrup Sogn, 29 Aar.
Pigen Maren Madsdatter i Egeskou, 31 Aar. 
Familie F2594
 
4545 Ungkarl Jørgen Jørgensen tjenende i Veilbye 23 Aar gml.
Pigen Karen Marie Christoffers Datter fra Veilbye 24 Aar gl.
Forlovere: Boelsmd: Jørgen Hans. Roerslv. Boelsmand Jørgen Thomsen V:Byg 
Familie F2445
 
4546 Ungkarl Jørgen Jørgensen, født i Bandsby, Ny Sogn, Hind Herred 2. December 1877. Træhandler i Holstebro.
Forældre: Gmd. Anders Jørgensen og Hustru Ane Hansen af Bandsby.
Pigen Ingeborg Iversen, født 19 Februar 1879 i Sønderby, Ny Sogn, Hind Herred.
Opholder sig hos Forældrene.
Forældre: Gmd. Jens Iversen og Hustru Karen Tarbensen af Sønderby. 
Familie F9
 
4547 Ungkarl Jørgen Kristian Jensen af Næsborg, født i Tolstrup 18 Marts 1872 (Attenhundrede Halvfjerdsindtyve og to) døbt i Kirken 21 April s. A.
Tjener i Næsborg.
Forældre: Husmand Jens Jensen af Tolstrup og Hustru Inger Kathrine Jørgensdatter.
Pige Mette Kathrine Kristensen af Tolstrup, født i Tolstrup 21 September 1870 (Attenhundrede Halvfjerdsindtyve) døbt i Kirken 23 Oktober s. A.
Hjemme i Tolstrup.
Forældre: Gaardmand Kristen Sørensen af Tolstrup og Hustru Ane Kristensdatter. 
Familie F1777
 
4548 Ungkarl Jørgen Troelsen Lund af Søby. Søn af Gmd. Kristen Troelsen og Hustru Johanne Marie Nielsen af Søby. Født i Søby, Kobberup Sogn d. 14. Januar 1894.
Pige Klara Birgitte Katrine Knudsen af Ørum. Datter af Gmd. Kristen Kristensen (Knudsen) og Hustru Mette Katrine Jensen af Sdr. Ørum. Født i Sdr. Ørum d. 2 Novbr. 1898. 
Familie F1556
 
4549 Ungkarl Karl Kristian Langballe af Hunderup Sogn / 23 Aar /
Pige Margrete Hansen født i Lunde Sogn 26 Febr 1852 / 26 / 
Familie F512
 
4550 Ungkarl Karl Kristian Rømer, Arbejdsmd. Østermarie; født i Østermarie 6 Oktober 1871, Søn af Husmd. Peter Mikael Rømer og Hustru Kristine Margrete Jensen, Østermarie. 32.
Pige Marie Nielsen, 10 V.P. født i Klemens 19 Februar 1882, Datter af Husmd. Hans Nielsen og Hustru Juliane Marie Larsen, 10 V.P. 22. 
Familie F1447
 

      «Forrige «1 ... 87 88 89 90 91 92 93 94 95 ... 97» Næste»