Notater


Match 51 til 100 fra 5,160

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 104» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 (Ivarius Corvinus) Var af gammel bondeæt fra Vilstrupegnen.
Han var den første præst i Starup-Grarup sogn efter reformationen indtil 1554.
Ifølge "Danmarks kirker" har der i Starup Kirke været et nu forsvundet epitafium med følgende indskrift på latin: "Her ligger Ivar kaldet Ravn. Men i virkeligheden var han en due. I Starup og Grarup lærte han de himmelske Kristi trossætninger og forkastede Pavens tomme drømme. Ren var han og jævn, som man tror at de gamles slægt har været, retfærdig og overhovedet en gudfrygtig mand". 
Ravn, Ivar (I5085)
 
52 (Johannes Ancharius), immatrikuleret i Rostock og tog magistergrad 1552. Hjælpepræst i Starup-Grarup fra 1554 og Sognepræst samme sogn fra 1574 til sin død. Anchersen, Hans Ivarsen (I5073)
 
53 (Marcusdatter ?) (usikre forældre) Eriksdatter, Mette (I498)
 
54 ....karl påå Ny Skivehuues Peder Nielsen og Hustru Maren Mortens Datter, til.. i Resen Degnebolig. Pedersen, Karen (I5740)
 
55 ...Niels Hansen og Hustru Ziidse Hans Datter i Svens.. en Søn til Daaben kaldet Peder fød Torsdagen d 10de January.. Nielsen, Peder (I5881)
 
56 ...Sognepræst for Jerne og Skads; Søn af afdøde Kjøbmand Christian Koch i Ribe; født den 7 Mai 1783; Kapellan i Duflar? 26 Augst 1808, Præst i Randerup 11 Augst 1810 tillige i Meolden, 20 Decembr 1815; i Jerne, 9 Juni 1835 indtil 26 Marts 1858, død hos sin Svigersøn i Jerne. Koch, Gabriel (I427)
 
57 ...Unge Karl Niels Jensen af Fandrup og hans Datter Else Copulerede. Familie F2059
 
58 ..: 2 Nati: Christi: Niels Jensen i øver=Loigaard, 77.. aar og 8.. Dage gl. Colding, Niels Jensen (I364)
 
59 ..blev Degnens Peder Vismars Drengebarn begravet paa Ullitz Kirkegaard. Sønnen blev født den 19de Febr: men døde nogle Timer efter Fødslen inden det bliver Døbt. Pedersen, Udøbt (I5953)
 
60 ..Maren August Datter, udlagt til Barnets Fader Peder Knudsen i Møllegaarden i Frue Sogn i Odense. Pedersen, Rasmus (I7305)
 
61 ..som døde udi xxlyngbye [Glyngby] Naffntrup Sogn udi Salling, men efter Sognepræstens Herr Laurids Madsøns tilladelse Liget hidført, oc Festo Trinitati begraffen i sin alders 34 aar. Thomassøn, Anders (I5385)
 
62 01.06.1733 Anders Chrestensen i Sparrevogn Fol. 133
Inger Sørensdatter

Arvinger:
Enken
Børn:
Chresten Andersen, 24 år
Søren Andersen, 16 år
Mads Andersen, 16 år
Ellen Andersdatter, 25 år
Karen Andersdatter, 22 år

Afdødes stedsøn: Aage Chrestensen, Fuldmægtig på Dragsholm 
Christensen, Anders (I476)
 
63 1 1/4 år gamel. Jensdatter, Ane Dorthe (I4047)
 
64 1 barn Ibsen, Laura Katrine (I9879)
 
65 1 octobr. døbt Hans Smeds og Johanne Johansdatters Søn Hans, baar. af Maren Rasmusdatter fadr: Anders Nielsen, Hans Andersen, Xten Jeppesen og Marcus Mort: Kone, alle af Weis. Hansen, Christen (I9353)
 
66 1 søn og 5 døtre. Haagensen, Jens (I10355)
 
67 1 søn og 5 døttre. Hansen, Morten (I10357)
 
68 1) d 18 February blef Nicolai Maartensen Orluf begraved hans Alders 74 A: - 10 Ug: 3 Dage. Orloff, Nicolai Mortensen (I10000)
 
69 1. august Andreas Nicolaisen Orloff af Naur Mølle, 19 år og 46 uger Orloff, Andreas Nicolaisen (I10021)
 
70 1. Christian Jørgen Kjeldsen i Allerup. Moderen: Dorthe Olesdatter i Tjerreborg og udlagt Barnefader Kjeld Christiansen af Darum. Plejemoder Aftægtsaagerinde Ane Cathrine Christens Datter i Allerup.
Født i Tjerreborg den 13de og døbt i Kirken den 17de Januar 1841.
Kundskab: mg- Opførsel mg 
Kjeldsen, Christian Jørgen (I261)
 
71 1. d 23 Febr: Peder Jons: Boul: og Maren Nis d: Gamelskou. Familie F2693
 
72 1. Iver Jensen Pufflod Nørbye. Forældre: Gmd Jens Jørgensen H Ane Jens Dat. Nørbye. Alder: 2 Juli 1815. Pufflod, Iver Jensen (I3557)
 
73 1. Jacobine Antonia Sparrevohn i Allerup. Forældre Sognepræst Jørgen Ploug Sparrevohn og Hustru Johanne Jacobine Sparrevohn fød Koch i Allerup. Fød i Randrup den 10d Aug og døbt i Kirken 4d Octbr 1844. Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Megetgodt Megetgodt. Sparrevohn, Jacobine Antonia (I262)
 
74 1. onsdag i fasten. Ifuersdatter, Karen (I4095)
 
75 1. Ægt.
Skrædder Hans Peter Nissen Frei, født d. 15. Marts 1872, døbt den 5 Mai 1872; Konfirmeret den 18. April 1886 i Agerskov Kirke.
1. Ægt.
Maren Kristine Christensen, født i Fiskholm den 4. September 1877, døbt den 10. September 1877; Konfirmeret den 10. April 1892 i Arrild Kirke. 
Familie F2610
 
76 10. februar 1817 tog han borgerskab i Aarhus som Købmand en detail. Søegaard, Rasmus (I7983)
 
77 10. Februarii ægteviet de af 27. December 1801 forlovede Niels Pedersen og Sidse Larsdatter. Familie F1707
 
78 107 Melchior Ramus, professor i veltalenhed i Odense latinskole, der døde 19.1.1757, fol.301.
E: Abelone Aaby. A:
1) far [Christian Melchiorsen] Ramus, biskop over Fyns stift. 
Ramus, Melchior Christiansen (I2262)
 
79 109 et Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Hans Peter Hermansen 24 Gift lever af en liden Jordlod og Daglønsarbeide
Else Cathrine Nielsdatter 40 Gift hans Kone
Christine Maria 12 Ugift deres Børn
Cathrine Maria Kjøller 6 Ugift deres Børn
Else Cathrine Poulsdatter 77 Enke lever af ovenanførte Jordlod 
Poulsdatter, Else Cathrine (I4357)
 
80 11 Januar, Navnet er ej anført, 84 Aar, Smeden i Rude. Smed, Erich Sørensen (I7222)
 
81 11 Karen Hermansdatter ibid (Schiørbæk) 16 Aar. Hermansdatter, Karen (I7560)
 
82 11 og 12 S.E. Poul Conrad Koefoed; H. Karen Kirstine Hildebrandt
Baaren af 4 S.E. Udb Peder Kraks Hustru
Faddere 14 S.E. Ole Jørgensen
Jacob Klinge... i Rutsker
Hans Kjøller .. 11 og 12 S.E.
Kirstine Olesdatter ... 14 S.E.
Kirstine Hildebrandt ..i Rutsker S. 
Koefoed, Karen Marie (I3510)
 
83 11 og 12 S.E. Udb. Poul Conrad Kofoeds Datter. 4 Uger. Koefoed, Pauline Marie (I3359)
 
84 11 S.E. Poul Conrad Kofoeds Datter. 5 Uger. Koefoed, Karen Marie (I3510)
 
85 11. Dom: 3 Trinit: Døbte ieg Rasmus Plougs Barn ved n: Hans, faddere.
Karren Niels Tønnesøns
Jørgen Pedersøn
Rasmus Jørgensøn
Peder ?
Anna Hans Plougs
Anna ? 
Rasmussen, Hans (I6252)
 
86 111 Karen Jacobsdatter i Grund. 15.7.1733, fol.129B.
E: Peder Davidsen. B: Anne 2. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk. 
Jacobsdatter, Karen (I4958)
 
87 112 Erhard Christoffer Wulff, student i Hjørring. 21.5.1798, fol.296B, 299.
A:
1) bror Palle Valdemar Wulff.
Afdøde døde 21.5.1798. 
Wulff, Eggerd Christopher (I3891)
 
88 118 Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift. 14.12.1763, fol.372.
Enkemand. B:
1) Jacob Ramus, nu biskop over Fyns stift
2) Cosmus Ramus, præst i Marslev og Birkende
3) Jonas Ramus, justitiarius i over-hofretten i Norge
4) Christian Ramus, præst i Maribo og Hillested
5) Magdalene Cathrine Ramus, død, var g.m. Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel på Lolland. 5B:
a Barbara Jensen, født 21.1.1743
b Elisabeth Jensen, født 19.12.1746, i Christiania i Norge
c Anne Beathe Jensen, født 22.2.1749
d Anne Elisabeth Jensen, født 20.12.1751
e Christian Jensen, født 4.8.1753.
Afdøde døde 14.12.1762. 
Ramus, Christian Melchiorsen (I432)
 
89 12. d. 20 Mai Magdalena Johns af Baul, gl 84 A. 4 Ug. efter 62 A. Ægteskab. Hansdatter, Magdalena (I10162)
 
90 12. Paa 14de Søndag eft: Trin: Niels Jørgensen 54 Aar. Jørgensen, Niels (I10030)
 
91 12. Ung Karl (Enwol - overstreget) Anders Enwolsen af Skougaards Mark i Kollerup Sogn 26tyve Aar hjemme hos sine Forældre.
Pigen Ane Mette Niels Datter 25 Aar gammel hos sine Forældre i Gadberg Bye og Sogn.
Forlovere: Gaardmændene Jes Nielsen og Søren Jensen Bæk begge af Gadberg Bye.

NB. samme dag, som faderen blev begravet. 
Familie F1202
 
92 1234 Fol 454
Rasmus Jørgensen, Norring Mølle - Friheds Pas - Giør Witterlig at Rasmus Jørgensen af den mig tilhørende Norring Mølle, er paa ansøgning blewen forundt frihed for fødestawn for at kunne søge sin Lykke hwor han bedst synes. Til hwilken Ende, hannem friheds Pas herwed meddeeles saa at han maa reise, boe og sig opholde hwor han Lyster og wil uden Paatale af mig eller efterkommende Grewskabets Passes fører, wedkommende Sogne Præst wille altsaa behage at meddeele ham behørig Skudsmaal naar saadant maatte forlanges. Frijsenborg den 11te April 1787. Signeret. 
Jørgensen, Rasmus (I8300)
 
93 13 - Jørgen Ploug en Søn sf Jens Sparevohn Propriætær paa Pilegaard og Jacobine Ploug født d: 21 april..... Sparrevohn, Jørgen Ploug (I424)
 
94 13 Decemb: haftde Jens Snedker i Søbye en Søn til Daaben kaldet Jens. Jensen, Jens (I598)
 
95 13 Dom 4 Trinitatis Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Anna. Rasmusdatter, Anna (I6248)
 
96 13) Ole Nielsen og Maren Thomas D i Jelling. Familie F1258
 
97 133 Sidsel Knudsdatter i Bobæk i Stouby sogn. 3.3.1739, fol.197.
E: Jacob Christensen. B: Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen 36 på stedet, Knud Jacobsen 26, Sidsel Jacobsdatter g.m. Anders Pedersen i Daugård på Rosenvold gods, begge døde, [skifte 25.2.1739 lbnr.39]. 8B: 4 sønner og 4 døtre, Karen Jacobsdatter, død, var g.m. Peder Davidsen i Grund i Stouby sogn. 1B: Anne, Ellen Jacobsdatter g.m. Christen Adsersen, snedker i Horsens, Maren Jacobsdatter g.m. Henrik Nielsen, feldbereder i Horsens. Enkemanden er ejer af Staksrode Mølle. 
Knudsdatter, Sidsel (I4954)
 
98 14 august Niels Jessens og Maren Hansdatters barn i kirke båret af Hans Smeds hustru og kaldet Anne Marie. Faddere Hans Degn, Poul Jensen, Michel Hermansen og Christen Sørensen, alle af Gadbjerg. Nielsdatter, Anna Maria (I4657)
 
99 14 Magdalena Ekte fød i Boulund ...D. Jubilate hendes Fader er Hans Pedersen... Hansdatter, Magdalena (I10162)
 
100 14. Hans Pedersen Winum og Mette .. d. begge af Meldrop blev trolovede den 19 Sbr og Copuleret d 14 Febr.... Familie F925
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 104» Næste»