Slægten

Vore børns aner

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 51 til 100 fra 5,515

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 111» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 (1788) D 15 Nov: blev ung Karl Stephan Clausen fra Tierreborg Sogn og Bye, og Magrethe
Pouls Datter i Lille Topgaard trolovede forlovere vare fæstemandens fader og Ole Topgaard.

(1789) den 29 januaris Copuleret Stephan Clausen af Tierreborre Sogn og Magrethe Povels Datter af Lille Topgaard. 
Familie F468
 
52 (19) Søndag aften til: 9 - dn 6tn Sept:, Døde den ædle Postmester Simon Hempel, som var 67 aar gamml, blev begravet Mandagen dn 9 Sept: lagt i den liden Karle gang i Kirken .....og Jordet af Hr Skannevorff. Hempel, Simon (I486)
 
53 (27) Onsdag Eftermiddag Kl: 2 dn 9 Septembr= er Sr Jørgen Jacobsen Ploug og Anna Margrethe Simons Datter Hempel lille Datter Fød, som blev Døbt fredagen dn 11 Septembr= og Kaldet Jacobina Acthonia..... Ploug, Jacobine Acthonia (I479)
 
54 (28) Imellem Fredag og Løverdag om aftenen kl 8 d 26 Novembr=, Døde Jacob Hattemagers Moder Navnlig Anna Margretha Jacobs Datter, som var 76 aar gamel, blev begravet paa kirke=gaarden Tirsdagen d 30 Novembr=, tillige ringet og Jordet af Sr Clausen. Jacobsdatter, Anna Margareta (I925)
 
55 (6 Tirsdagen dn 28 martii, om Morgenen Kl: 4, Døde Jacob Jørgensen Ploug Hattemager, Som var 60 aar gammel og nogle Maaneder.... Ploug, Jacob Jørgensen (I922)
 
56 (af Gjern Præstegård) 19. maj 1727 fik han, der med legemssvaghed var behæftet og nu i sit 21. år, kgl. bevill. på at være sin egen værge for derbedre at kunne varetage sit eget bedste, dog med sine to svogre, Mads Pauli, præst i Lem-V., og Peter Fabech, præst i Gern-S., som kuratorer.

29 nov 1746 fik han der var kommet i ægteskab med afg. Mikkel Madsens hustru bevill. på det krohold ved Søbyvad, Silkeborg amt, som de 16. maj 1731 havde fået konf- bevill. på. (Nygaards sedler). 
Stagnoppidan, Peder Rasmussen (I6918)
 
57 (Datter af Rømer eller Huitfeldt?) (usikre foreldre). Ottesdatter, Dorthe (I502)
 
58 (Ivarius Corvinus) Var af gammel bondeæt fra Vilstrupegnen.
Han var den første præst i Starup-Grarup sogn efter reformationen indtil 1554.
Ifølge "Danmarks kirker" har der i Starup Kirke været et nu forsvundet epitafium med følgende indskrift på latin: "Her ligger Ivar kaldet Ravn. Men i virkeligheden var han en due. I Starup og Grarup lærte han de himmelske Kristi trossætninger og forkastede Pavens tomme drømme. Ren var han og jævn, som man tror at de gamles slægt har været, retfærdig og overhovedet en gudfrygtig mand". 
Ravn, Ivar (I5085)
 
59 (Johannes Ancharius), immatrikuleret i Rostock og tog magistergrad 1552. Hjælpepræst i Starup-Grarup fra 1554 og Sognepræst samme sogn fra 1574 til sin død. Anchersen, Hans Ivarsen (I5073)
 
60 (Marcusdatter ?) (usikre forældre) Eriksdatter, Mette (I498)
 
61 [... "der var fra et nabosogn", jvf. Chr. Kollerup: Vesthimmerlandske Sognehistorier, s. 44-55].
Anna Mikkelsdatter Bro vedblev at bebo Huset; Fuldmægtig Hvass' Hjælp har nok ikke været uden Betydning, og Herskabet paa Vaar har været eftergivende; men maaske har Børnene ogsaa hjulpet til, de var jo ved den Tid alle ude at tjene rundt hos Gaardbeboerne, og de har sikkert nok ogsaa været vellidt i deres Pladser, saa de har faaet gode Lønninger efter den Tids Forhold, saa Udsigterne for hende har ikke været de ringeste; hun har sikkert nogenlunde faaet sit Udkomme. Hun boede alene i Huset lige til hun døde den 22. Marts 1801, 72 Aar gammel. 
Mikkelsdatter, Ane (I4806)
 
62 [1761] Mandag d. 4. maj blev velædle hr. skovrider Hans Langsted og salig hr. skovrider Thobos efterlevende
enke udi Krogshøj, velædle madam Kirsten Hansdatter Brændholt, hjemme udi huset efter kongelig
allernådigst bevilling sammenviet, efter at der var tilforn holdt skifte efter sl. hr. skovrider Søren Thobo
på Krogshøjgård, og efter at kopulationspengene efter forordningen til den kongel. regimentskasse var
blevet betalt. Forloverne for ægteskabet var velædle og velbyrdige hr. kammerråd og regimentsskriver
Hans Langsted og velædle og velvise hr. borgmester Jens Nielsen udi Odense. 
Familie F3142
 
63 [Dato ikke udfyldt] Husmand Anders Jacobsen og Hustr Ane Christiansdatter i Stoubye Skov.
Fremb. af Pigen Sophie Sørensdatter i Præstegaarden. Fadd Else Christiansdatter af Gammelbye, Ungk. Michel Christiansen og Carl Drebir, Jens Jørgensen og Peder .. alle af Skouen. 
Andersdatter, Ane (I11601)
 
64 [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. Nielsdatter, Maren (I4722)
 
65 01.06.1733 Anders Chrestensen i Sparrevogn Fol. 133
Inger Sørensdatter

Arvinger:
Enken
Børn:
Chresten Andersen, 24 år
Søren Andersen, 16 år
Mads Andersen, 16 år
Ellen Andersdatter, 25 år
Karen Andersdatter, 22 år

Afdødes stedsøn: Aage Chrestensen, Fuldmægtig på Dragsholm 
Christensen, Anders (I476)
 
66 1 1/4 år gamel. Jensdatter, Ane Dorthe (I4047)
 
67 1 barn Ibsen, Laura Katrine (I9879)
 
68 1 søn og 5 døtre. Haagensen, Jens (I10355)
 
69 1 søn og 5 døttre. Hansen, Morten (I10357)
 
70 1. august Andreas Nicolaisen Orloff af Naur Mølle, 19 år og 46 uger Orloff, Andreas Nicolaisen (I10021)
 
71 1. Christian Jørgen Kjeldsen i Allerup. Moderen: Dorthe Olesdatter i Tjerreborg og udlagt Barnefader Kjeld Christiansen af Darum. Plejemoder Aftægtsaagerinde Ane Cathrine Christens Datter i Allerup.
Født i Tjerreborg den 13de og døbt i Kirken den 17de Januar 1841.
Kundskab: mg- Opførsel mg 
Kjeldsen, Christian Jørgen (I261)
 
72 1. d 23 Febr: Peder Jons: Boul: og Maren Nis d: Gamelskou. Familie F2693
 
73 1. Iver Jensen Pufflod Nørbye. Forældre: Gmd Jens Jørgensen H Ane Jens Dat. Nørbye. Alder: 2 Juli 1815. Pufflod, Iver Jensen (I3557)
 
74 1. Jacobine Antonia Sparrevohn i Allerup. Forældre Sognepræst Jørgen Ploug Sparrevohn og Hustru Johanne Jacobine Sparrevohn fød Koch i Allerup. Fød i Randrup den 10d Aug og døbt i Kirken 4d Octbr 1844. Dom angaaende Kundskab og Opførsel: Megetgodt Megetgodt. Sparrevohn, Jacobine Antonia (I262)
 
75 1. onsdag i fasten. Ifuersdatter, Karen (I4095)
 
76 1. Ægt.
Skrædder Hans Peter Nissen Frei, født d. 15. Marts 1872, døbt den 5 Mai 1872; Konfirmeret den 18. April 1886 i Agerskov Kirke.
1. Ægt.
Maren Kristine Christensen, født i Fiskholm den 4. September 1877, døbt den 10. September 1877; Konfirmeret den 10. April 1892 i Arrild Kirke. 
Familie F2610
 
77 1) d 18 February blef Nicolai Maartensen Orluf begraved hans Alders 74 A: - 10 Ug: 3 Dage. Orloff, Nicolai Mortensen (I10000)
 
78 10. februar 1817 tog han borgerskab i Aarhus som Købmand en detail. Søegaard, Rasmus (I7983)
 
79 10. Februarii ægteviet de af 27. December 1801 forlovede Niels Pedersen og Sidse Larsdatter. Familie F1707
 
80 1007 Niels Jørgensen i Jelling. 18.9.1788, side 243.
E: Dorthe Nielsdatter. LV: Hans Møller i Jelling. B:
1) Henrik Nielsen i Jelling, død for 2 år siden. 1B:
a Maren Henriksdatter 2½.
FM: stedfar Christen Terkildsen i Jelling
2) Jørgen Nielsen 20.
FM: fars søstersøn Jens Nielsen i Højen.
Afdøde døde 19.8.1788. 
Jørgensen, Niels (I10030)
 
81 107 Anne Helene Hempel Fåborg, der døde 22.2.1753, fol.214.
E: Laurids Næraa, kordegn og kateket i Fåborg. B:
1) Anne Gertrud Lauridsdatter 6
2) Anne Henrikke Lauridsdatter 4
3) Christiane Lauridsdatter 2.
FM: morfar Simon Hempel, stadskirurg i Fåborg. 
Hempel, Anna Ellena (I2199)
 
82 107 Kirsten Lauridsdatter i Kerteminde. 8.10.1686, fol.253.
E: Mathias von Westen. B:
1) Mathias von Westen
2) Laurids von Westen
3) Hans Christian von Westen
4) Sidsel Mathiasdatter
5) Karen Mathiasdatter
6) Margrethe Cathrine Mathiasdatter. 
Lauridsdatter, Kirsten (I11449)
 
83 107 Melchior Ramus, professor i veltalenhed i Odense latinskole, der døde 19.1.1757, fol.301.
E: Abelone Aaby. A:
1) far [Christian Melchiorsen] Ramus, biskop over Fyns stift. 
Ramus, Melchior (I2262)
 
84 108 et Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv:
Poul Conrad Koefod 45 Gift lever af en liden Jordlod, og Arbeidsmand
Karen Kirstine Clausdatter 30 Gift hans Kone
Catrine Margrethe Koefod 9 Ugift deres Børn
Pouline Conradine Koefod 3 Ugift deres Børn
udøbt drengebarn 1 Ugift deres Børn 
Familie F1295
 
85 109 et Huus
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Hans Peter Hermansen 24 Gift lever af en liden Jordlod og Daglønsarbeide
Else Cathrine Nielsdatter 40 Gift hans Kone
Christine Maria 12 Ugift deres Børn
Cathrine Maria Kjøller 6 Ugift deres Børn
Else Cathrine Poulsdatter 77 Enke lever af ovenanførte Jordlod 
Poulsdatter, Else Cathrine (I4357)
 
86 1094 Anders Mortensen i Ribe. 16.5.1766, fol.480.
E: Ingeborg Christensdatter. LV: far Christen Pedersen Koch. B:
1) Christen Andersen 17
2) Kirsten Andersdatter 14
3) Morten Andersen 10
4) Niels Andersen 6.
FM:
1 Gabriel Koch
2 Jens Thomsen, drejer. 
Mortensen, Anders (I7020)
 
87 1096 Peder Christensen Koch i Ribe. 9.6.1766, fol.483B.
E: Birthe Cathrine Christoffersdatter. LV: far Christoffer Enevoldsen. B:
1) Bodil Pedersdatter 10
2) Anne Kirstine Pedersdatter 7
3) Christen Pedersen 3
4) Peder Pedersen 16 dage.
FM:
1 farbror Gabriel Koch
2 fars svoger Jens Thomsen, drejer.
Afdøde døde 17.4.1766. 
Koch, Peder Christensen (I11376)
 
88 11 Januar, Navnet er ej anført, 84 Aar, Smeden i Rude. Smed, Erich Sørensen (I7222)
 
89 11 og 12 S.E. Poul Conrad Koefoed; H. Karen Kirstine Hildebrandt
Baaren af 4 S.E. Udb Peder Kraks Hustru
Faddere 14 S.E. Ole Jørgensen
Jacob Klinge... i Rutsker
Hans Kjøller .. 11 og 12 S.E.
Kirstine Olesdatter ... 14 S.E.
Kirstine Hildebrandt ..i Rutsker S. 
Koefoed, Karen Marie (I3510)
 
90 11 og 12 S.E. Udb. Poul Conrad Kofoeds Datter. 4 Uger. Koefoed, Pauline Marie (I3359)
 
91 11 S.E. Poul Conrad Kofoeds Datter. 5 Uger. Koefoed, Karen Marie (I3510)
 
92 11. Dom: 3 Trinit: Døbte ieg Rasmus Plougs Barn ved n: Hans, faddere.
Karren Niels Tønnesøns
Jørgen Pedersøn
Rasmus Jørgensøn
Peder ?
Anna Hans Plougs
Anna ? 
Rasmussen, Hans (I6252)
 
93 11. May. Døbis Søren Nielsens Søn i Vester Kielst - Søren. Sørensen, Søren (I11639)
 
94 111 Karen Jacobsdatter i Grund. 15.7.1733, fol.129B.
E: Peder Davidsen. B: Anne 2. FM: morfar Jacob Christensen i Bobæk. 
Jacobsdatter, Karen (I4958)
 
95 112 Erhard Christoffer Wulff, student i Hjørring. 21.5.1798, fol.296B, 299.
A:
1) bror Palle Valdemar Wulff.
Afdøde døde 21.5.1798. 
Wulff, Eggerd Christopher (I3891)
 
96 1121 Dorthe Nielsdatter i Jelling. 13.8.1790, side 308.
Enke efter Niels Jørgensen, [skifte 18.9.1788 lbnr.1007]. B:
1) Henrik Nielsen i Jelling, død. E: [Johanne Olufsdatter] nu g.m. Christen Terkildsen i Jelling. 1B:
a Maren Henriksdatter 4
2) Jørgen Nielsen 21. 
Nielsdatter, Dorthea (I10031)
 
97 1172 Christen Pedersen Koch, [feldbereder] i Ribe, [begravet Ribe Katrine 20.12.1775], fol.78B.
E: Kirsten Gabrielsdatter.
Bevilling til uskiftet bo af 25.8.1775. 
Koch, Christen Pedersen (I467)
 
98 118 Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift. 14.12.1763, fol.372.
Enkemand. B:
1) Jacob Ramus, nu biskop over Fyns stift
2) Cosmus Ramus, præst i Marslev og Birkende
3) Jonas Ramus, justitiarius i over-hofretten i Norge
4) Christian Ramus, præst i Maribo og Hillested
5) Magdalene Cathrine Ramus, død, var g.m. Mathias Jensen, præst i Vestenskov og Kappel på Lolland. 5B:
a Barbara Jensen, født 21.1.1743
b Elisabeth Jensen, født 19.12.1746, i Christiania i Norge
c Anne Beathe Jensen, født 22.2.1749
d Anne Elisabeth Jensen, født 20.12.1751
e Christian Jensen, født 4.8.1753.
Afdøde døde 14.12.1762. 
Ramus, Christian (I432)
 
99 12 børn heraf 3 født i Danmark. Bents mor Gertrud emigrerede også til USA, og findes i folketælling 1880 i East Battle Lake, Otter Tail, Minnesota, USA. Riis, Bent Lorenzen (I11700)
 
100 12 uger Ramus, Fhieluph Jullius (I11394)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 111» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Opdateres af Christian Aabo. | EU-persondataforordningen.