Notater


Match 5,101 til 5,136 fra 5,136

      «Forrige «1 ... 99 100 101 102 103

 #   Notater   Knyttet til 
5101 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I7743)
 
5102 Vognmand Chr. Lunds Enke, født i Haarslev sogn, død af Bryst..., St Jørgensporten. 76 Aar. Pedersdatter, Maren (I5584)
 
5103 Volborre Sørens Datter. Enke efter afdøde Gmd. Marcus Jensen af Tolstrup. 76 Aar gl. Sørensdatter, Woldborg (I5815)
 
5104 Væbner og Lensherre. Forældre Orm Erikson (henrettet 1521 under Christian II) og Astrid Ormsdatter. Ormson, Eirik (I8760)
 
5105 Vægter Andreas Peter Jørgensen og Maren Kirstine Petersen. Esbjerg. Pillum 9/10 85. 32 Aar.
1. Barnets Moder.
2. Pige Marie Thorø.
3. Pige Kristine Nielsen.
4. Arbejder Anton Jørgensen.
5. Tømrer Kristian Stukkebæk.
Alle i Esbjerg. 
Jørgensen, Astrid Marie (I3271)
 
5106 was born about 1570 in Norheim farm #49, Etne, Hordaland, Norway. She died in 1643 in Augland farm #8, Hjelmeland, Rogaland, Norway. In 1624, Kari Lauritsdatter Galtung, the widow of Jakob Jørstad, declared an intention to live with Margrethe Bjørnsdatter in her old age. In return Kari offered to give Margrethe a quarter of all her chattels and real estate. It is unknown whether this transaction ever transpired. Bjørnsdatter, Margrete (I8528)
 
5107 was born before 1490 in Norway. He died after 1544 in Fevoll farm #53, Hjelmeland, Rogaland, Norway. He had an estate probated in 1621 in Hjelmeland, Rogaland, Norway. Odd Sevatsson is mentioned in documents in 1519, 1521, 1539 and 1544. He rented Fevold but owned half of Foss and all of Skiftun in Hjelmeland, in addition to parts of some farms in Suldal. He owned a portion of what had been the Foss estate in the Middle Ages and is likely to have been descended from the family that originally owned it. In 1519, Odd paid a tax of 50 marks silver, indicating he was the largest landowner in Hjelmeland. Odd's family was involved in a long series of lawsuits with distant relatives over the allodial rights to the Foss estate. According to a judgment of 31 Jul 1539, Odd was confirmed as the rightful allodial heir. Asgaut Steinnes did some research on this subject, but was not able to substantiate exact lines of descent. His theory, however, is that Odd's father was named Sevat Øysteinsson. He constructed a highly speculative line back through Gudrun Eilivsdatter and her husband, Eivind Sigurdsson. The earliest theoretical ancestor in this line is Arne Rev. Magnus Våge mentions in "Auklandsætta" that several genealogists think Odd was descended from Odd Botolvson Finnen from Voss, a member of the Losna family. It is very possible that Odd, himself, was considered a nobleman (probably lågadel or landed gentry). Sjovatson, Odd (I8542)
 
5108 was born before 1540 in Norheim gård #49, Etne, Hordaland, Norway. He died after 1603 in Norheim gård #49, Etne, Hordaland, Norway. Bjørn Oddsson is mentioned in documents between 1563 and 1603. In 1591, Bjørn was sent as a representative from Etne to the coronation of King Christian IV in Oslo. He served as a lagrettemann and bailiff of Grindheim Church. Bjørn may also have been the Etne lensmann for a time. Bjørn and his co-heirs were sued in 1591 over a debt incurred by his deceased brother. Bjørn did not appear in court and the judgment went against him. In 1597, Bjørn last named in the tax rolls as living at Norheim, which he owned. That year he paid a "ship tax" of 12 mark tallow, 1 buckskin and 8 alb. Bjørn must have been unusually wealthy since his children owned vast properties in 1624. Oddson, Bjørn (I8529)
 
5109 was born before 1570 in Norway. He died in 1625 in Hogganvik farm #69, Vikedal, Rogaland, Norway. Laurits Knutsson was the lensmann in Vikedal skiprede from 1591 until 1625. He also represented Vikedal at the royal coronations of 1591 and 1610. Laurits leased the entire Hogganvik farm of 21/2 laup smør and 1/2 pund grain. He was also a considerable landowner. In 1610, Laurits owned property worth about 31/2 laup smør. By 1617, this had increased to 6 laupar 12 mark smør. Since his personally owned property was listed as 3 laupar smør in 1624, it is probable that his first wife brought at least 3 laupar as an inheritance and that she died sometime between 1617 and 1624. Her property would probably have been divided among their children following her death. Laurits was also named as the owner of Sandvik sawmill in 1614 and the Hogganvik sawmill in 1618. He was definitely involved in the timber trade with Scottish merchants. In 1618, Laurits was fined 331/2 dalar for selling 5 oak trees to the Scots in violation of a royal edict. Oak was supposed to be used only to build ships for the royal fleet. Although Laurits was obviously a very wealthy man and prominent citizen of Vikedal, his origins are relatively vague. There has been much speculation among genealogists about his ancestry, but no one has been able to conclusively identify his parents. But his two wives were of very high social status and his children all married into prominent Ryfylke families. Laurits, himself, must have come from a wealthy, upper-class family. Knutson, Lauritz (I8540)
 
5110 Wiberg skriver følgende: ~ Karen Kjeldsdtr. Trane af Gunderup-N.; 2 S., 2 D., saaledes efter Giessing 3/273, Tab. I., men det er umuligt, fordi Sønnen Anders i Tostrup var ~ en datter af Karen Kjeldsdtr og hr. Jens i Låstrup og ville da ha været ~ med sin Kusine, hvilket var ulovligt på den tiden. Kielsdatter, Karen (I757)
 
5111 Wikipedia:
Ungdom og uddannelse
Povl Hansen Ancher udgik 1650 fra Vor Frue Skole (i dag Metropolitanskolen) i København og indskreves 1/6 i studenternes laug ved universitetet. Mere vides ikke om hans ungdom. Hans fødselsår sættes til noget nær 1630, men hans fødested er ukendt. Ikke blot han men også tre af hans søskende findes senere bosat på Bornholm; heri kunne ses et tegn på, at de var født her. At de er de første kendte bornholmere med slægtsnavnet Ancher, kunne ligge i, at først i århundredets sidste halvdel blev der her gængs skik blandt borgerfolk at tage sig et fast slægtsnavn. Mere taler dog for at søge Anchers fødested i en anden dansk landsdel, Skåne, i Hovby præstegård, hvor Hans Povlsen, også nævnt Anchersen, sad som sognepræst og døde 1655; hans hustru hed Else Olesdatter, og efter navnene at dømme kan dette ægtepar have været Povl Anchers forældre.
Pesten og eftertiden
Poul Ancher havde kun 4 år til at gennemføre sin teologiske uddannelse ved universitetet, da det store pestår 1654 rundt om i Danmark gjorde mange præstekald tomme. På Bornholm lagde byldepesten seks af landets 15 sognepræster i mulden. En af disse, Jens Hansen Sode der født i Skåne, havde siddet nogle år som rektor i Rønne latinskole, inden han 1632 var blevet sognepræst i Hasle og Rutsker og her havde ægtet sin forgængers enke. Han døde 13. oktober 1654. Nu blev den unge Povl Ancher hans efterfølger i præstekaldet. Dette var ringe; købstaden Hasle havde mistet 133 indbyggere i pesten, og dens borgerskab talte kun 60 husstande, i landsognet Rutsker havde pesten bortrevet 2310 mennesker, og af den 56 små, tiendeydende gårde stod nogle øde. Af fiskerlejerne her havde Vang syv, Kås én og Helligpeder én husstand. Trods kaldets fattigdom forblev Poul Ancher trofast knyttet til det i 43 år, lige til sin død.
Ægteskaber med Karen Jensdatter Sode og Lene Nielsdatter
Kun et halvt år havde Poul Ancher siddet i Hasle, da han 3. pinsedag 1655 trolovede sig med sin forgængers datter Karen Sode. I årenes løb bragte dette ægteskab ham 5 børn og knyttede ham med talrige bånd til Bornholm præstegårde og borgerhjem. I øvrigt havde han meget at gøre med at hjælpe de efterladte for pesten. Da Poul Ancher i 1684 mistede Karen Jensdatter Sode, følte han sig gammel og søgte om at få tilladelse til at få sin søn Hans Ancher som kappelan, hvilket kongen tillod. Sønnen overtog faderens gerning i Rutsker sogn. Men året efter, i 1685, tiltrådte han dog stillingen som provst for hele Bornholm, da valget faldt på ham efter svogeren Hans Jensen Sodes død. Og hans alderdom hindrede ham heller ikke i at indgå et nyt ægteskab med Lene Nielsdatter. Hun fødte ham to sønner Key og Guris samt to døtre. Dette ægteskab førte den uhyggeligste slægtsaga i Bornholms historie med sig, hvilket formørkede Poul Anchers livsaften.
Den Bornholmske Frihedskamp 1658
Poul Ancher var et af de fremstående medlemmer af den bornholmske frihedsbevægelse i 1658.
De andre fremstående frihedskæmpere var: Niels Gumløse, Peder Olsen, Villum Clausen og Jens Pedersen Kofoed.

Poul Hansen Ancher er født og opvokset i Östra Hoby i Skåne, hvor hans far var sognepræst fra 1628 til sin død i 1655. Östra Hoby ligger tæt ved kysten på vejen fra Ysted til Simrishamn. Der har tidligere været tvivl om, hvorvidt Poul Hansen Ancher virkelig var søn af præsten Hans Poulsen Ancher fra Östra Hoby, men dette skulle nu være bevist med sikkerhed (kilde: Lund stifts Herdaminne, bind 9, side 333). Poul Hansen Ancher bliver sognepræst i Hasle-Rutsker i 1654. Året efter bliver han gift med Karen Jensdatter Sode, datter af forgængeren i embedet Jens Hansen Sode, der døde af pest i 1654. Han deltager i 1658 som den Åndelige leder i bornholmernes oprør mod svenskerne - jf. omtalen af dette nedenfor. Han bliver i 1685 provst (landprovst) for Bornholm. Lene Nielsdatter er født og opvokset i Sandvig, hvor hendes far var arkelimester - dvs. at han var ansvarlig artelleriets udstyr og ammunition. Poul Hansen Ancher og Lene Nielsdatter bliver gift 1684-85, efter at han er blevet enkemand i 1684. Lene Nielsdatter er da 20 År gammel, medens han er 54 År gammel. Dette ægteskab varer indtil Poul Hansen Anchers død i 1697, hvor hun således bliver enke 33 År gammel. Lene Nielsdatter bliver gift yderligere 2 gange - først i 1698 med Eskild Nielsen, der var byfoged i Hasle, derefter i 1709 stadskaptajn Gregers Christensen i Åkirkeby. Lene Nielsdatter yngste barn bliver født i 1711. Poul Hansen Anchers ældste datter Margrethe er da 53 År gammel. Lene Nielsdatter dør i Åkirkeby i 1729. Datteren Margrethe bliver gift omkring 1680 med Morten Hermansen Bohn, kaptajn og borgmester i Hasle. Sønnen Hans var først kapellan hos faderen fra 1685 til 1697. Han blev derefter sognepræst, først i Hasle-Rutsker siden i Rønne-Knudsker. Han var tillige provst for Bornholm fra 1717. Sønnen Jens var avlsbruger i Hasle. Datteren Else bliver omkring 1682 gift med Hans Predbjørnsen Langsted, der var sognepræst i Nyker. Sønnen Key var kaptajn og handelsmand i Hasle. Sønnen Jørgen var sognepræst i Åsterlars-Gudhjem. Sønnen Gurris var by- og herredsskriver i Svaneke og Østre Herred. Datteren Karen bliver gift 1707 med Claus Nielsen, der var borgmester i Hasle. Datteren Maren bliver gift 1710 med Claus Sørensen, der var sognedegn i Hasle-Rutsker. Lene Nielsdatters børn af 2. og 3. ægteskab får ligeledes fremtrædende placeringer i det bornholmske borerskab. Sønnen Poul bliver by- og herredsfoged i Hasle. Datteren Karna bliver i 1722 gift med Diderik Mortensen, der var vicebyfoged i Åkirkeby. Datteren Else Maria bliver i 1726 gift med Poul Jensen Ancher, der var hendes nevø, en søn af halvbroderen Jens. Poul Jensen Ancher var borgerkaptajn og købmand i Hasle. Datteren Anne Dorthe var gift 2 gange, senest med Peder Andersen, der var kaptajnløjtnant og ejer af Brogård i Åker. Til historien om Lene Nielsdatter kan der hentes stof i tingbøgerne fra Hammershus Birk og Nørre Herred, samt i Bornholms landstings justitsprotokol. Det skyldes, at hun gjorde sig store anstrengelser for at redde broderen og fætteren fra anklagen for "Mordet i Strandløkken", men det lykkedes ikke for hende.

Dansk Biografisk Lexikon:
Denne i Bornholms Historie navnkundige Mand fødtes i Skaane og var uden Tvivl en Søn af Hr. Hans Poulsen A. (ogsaa kaldet
Hans Anchersen), Sognepræst i Hovby i Ingelsted Herred (d. 1655) og Hustru Else Olesdatter.
Efter at Pesten 1654 havde ryddet frygtelig op paa Bornholm og gjort mange Præstekald ledige, blev P. A. samme Aar Præst
i Rutsker og Hasle, og her vandt han sin Berømmelse ved som en af Hovedmændene at oplægge de Raad og støtte den Rejsning, der førte til, at Bornholm, der i den ulykkelige Roskildefred var afstaaet til Sverige, atter 9. Dec. 1658 afkastede det fremmede Aag.
At han herved har opnaaet ikke ringe Anseelse, skjønnes bl. a. deraf, at han Aaret efter i en anden Sag var den bornholmske Præstestands Ordfører. Provst i Landets Nørre Herred blev han 1685 og døde 1697 (begr. 5. Nov.). 1655 havde han ægtet Karen
Jensdatter. Blandt deres Børn var Hans, der 1685 blev Faderens Kapellan og senere hans Eftermand, og Sønnen Jørgen, der blev Præst i Øster Larsker og Gudhjem og var Fader til Lovhistorikeren Peder Kofoed Ancher. 
Ancher, Poul Hansen (I5067)
 
5112 Wognmand Peter Lund, .. St. Jørgens Port, og Kone Anne Kirstine Hansen. Lund, Christian Peter (I5526)
 
5113 Woldborg Marie Jensdatter i Pisselhøy.
Forældre: Afdøde Huusmand Jens Jensen og Hustru Ane Larsdatter i Pisselhøy. 
Jensdatter, Voldborg Marie (I5927)
 
5114 Works in music industry. Pizzuto, Lee (I1128)
 
5115 Wulf Christensen af Stoholm begraven i hans 79de Aar. Christensen, Vulff (I304)
 
5116 Xten, Mads Xtensens Søn ibid (i Mønsted). Madsen, Christen (I292)
 
5117 Yderligere omtale i bogen Gårdmandsslægter på Skiveegnen. Niels går på aftægt i Sønder Dueholm den 5 dec 1815. Smed, Niels Sørensen (I342)
 
5118 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Nulevende (I14)
 
5119 [... "der var fra et nabosogn", jvf. Chr. Kollerup: Vesthimmerlandske Sognehistorier, s. 44-55].
Anna Mikkelsdatter Bro vedblev at bebo Huset; Fuldmægtig Hvass' Hjælp har nok ikke været uden Betydning, og Herskabet paa Vaar har været eftergivende; men maaske har Børnene ogsaa hjulpet til, de var jo ved den Tid alle ude at tjene rundt hos Gaardbeboerne, og de har sikkert nok ogsaa været vellidt i deres Pladser, saa de har faaet gode Lønninger efter den Tids Forhold, saa Udsigterne for hende har ikke været de ringeste; hun har sikkert nogenlunde faaet sit Udkomme. Hun boede alene i Huset lige til hun døde den 22. Marts 1801, 72 Aar gammel. 
Mikkelsdatter, Ane (I4806)
 
5120 [1761] Mandag d. 4. maj blev velædle hr. skovrider Hans Langsted og salig hr. skovrider Thobos efterlevende
enke udi Krogshøj, velædle madam Kirsten Hansdatter Brændholt, hjemme udi huset efter kongelig
allernådigst bevilling sammenviet, efter at der var tilforn holdt skifte efter sl. hr. skovrider Søren Thobo
på Krogshøjgård, og efter at kopulationspengene efter forordningen til den kongel. regimentskasse var
blevet betalt. Forloverne for ægteskabet var velædle og velbyrdige hr. kammerråd og regimentsskriver
Hans Langsted og velædle og velvise hr. borgmester Jens Nielsen udi Odense. 
Langsted, Hans Hansen (I5211)
 
5121 [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. Nielsdatter, Maren (I4722)
 
5122 Ægtebarn - Jens - Forældrene Xten Hansen og Hustrue i Kalstrup. Christensen, Jens (I426)
 
5123 Ægtefælle Ida Christine Andreasen født 29 maj 1896 Viet: 23 okt 1917 i Borbjerg sogn Jespersen, Jesper Brødbæk (I4105)
 
5124 Ægtefælle Jørgen Sørensen født 7 jun 1886 død 3 mar 1958 Viet: 20 nov 1912 i Borbjerg sogn Jespersen, Maren (I4104)
 
5125 Ægtefælle Kristen Søndergaard Nielsen født 17 dec 1896 død 5 jul 1981 Viet: 8 jul 1925 i Kobberup. Jespersen, Kristine (I4106)
 
5126 Ægteparret købte 1927 Gaard i Hornbæk, Oudrup Sogn. Justesen, Ingvard Georg (I4781)
 
5127 Ægter Jens Nielsen Snedker i Stouby Skov, der overtager møllen. Christensdatter, Ellen Marie (I4945)
 
5128 Ægteskabet var barnløst. Familie F1876
 
5129 Ægteskabsbevilling.
Chr. Michelsen og Bodil Madsd. udi Fjentz herred maa udi ægteskab sammenkomme, uanset at de skal være hinanden udi tredie led beslægtede.
Kbh. 3. Februarii 1731. Til Viborg hospital 2 sletdaler.
Mist om meget slette vilkaar af sognepræsten Hr. Frederich Busch. 
Familie F262
 
5130 Ægteviet 1 Par
Bemeldte Enkemand Anders Jensen Prath og Pigen Catharine Margrethe Jens Dr blev i øster Lars Kirke ægteviede d: 6 Novbr 1805 
Familie F1261
 
5131 Øjensynligt først flyttet til Ejlskov omkring 1778, da ingen af børnene født før 1779 findes i kirkebogen for Hårslev sogn. Jørgensen, Peder (I5587)
 
5132 Ørsted, Vejle amt. Christensen, Niels (I1158)
 
5133 Øystein Sevatson Ål ble født i Ål, Hallingdal, Buskerud, Norge. Øystein Sevatson Ål døde circa 1491 i Ål, Hallingdal, Buskerud, Norge. I 1491 ble det holdt skifte etter Øystein Sevatson Ål. Sjovatson, Øystein (I8545)
 
5134 — Morten Chr., Udgiver af Fyens
Stiftstidende, 5.6.61, 61 Aar (Mathia). Ra 132 
Hempel, Morten Christian (I6384)
 
5135 — Simon, Købmand i Faaborg, 30.6.09,
49 Aar (Marie Magdalena, f. Ploug).
F S 105 
Hempel, Simon (I6302)
 
5136 ”1745 4 juli: Hæderlige og Vellærde Jacob Fausing af Mørche, Dydædle Jomfru Kirstine Nyehof af Hornslet trolovede.” Der er næppe tvivl om, at hun på dette tidspunkt har været i huset hos pastor Ditlev Nicolai Mehl i Hornslet. Han var hendes stedfaders bror. Familie F2618
 

      «Forrige «1 ... 99 100 101 102 103