Peder Christensen Lodberg

Mand 1769 - 1844  (75 år)


Personlige oplysninger    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peder Christensen Lodberg 
  Født 1769  Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  23 jul. 1769  Nysogn Kirke, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [1
  • Dom 9 p T. i N:S: K. døbt Christen Lodbergs Søn Peder. Fadderne: [mangler]
  Folketælling 1 jul. 1787  Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [2
  • Ringkøbing, Hind, Nysogn, Synderviig Bye, Synderviig Bye, 32, FT-1787, B6994
   Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
   Karen Jensdatter 55 Enke Madmoder Gaardbeboer
   Malene !! 24 Ugift Hendes barn
   Anne !! 20 Ugift Hendes barn
   Peder !! 18 Ugift Hendes barn
   Mariane !! 14 Ugift Hendes barn
   Christian Sørensen 24 Ugift Tjenestekarl
  Gårdejer, fisker og strandfoged i Søndervig 
  Død 5 jul. 1844  Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Begravet 14 jul. 1844  Nysogn Kirke, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [3
  • Peder Kristensen Lodberg. Død i S Wig fød ibid. Faderen: Kristen Jensen. 75 Aar. Død af Alderdoms Svaghed.
  Person-ID I214  Ancestor
  Sidst ændret 28 jul. 2014 

  Far Christen Jensen Lodberg,   f. 1722, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1779, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 57 år) 
  Mor Karen Jensdatter Brøllund,   f. 1731, Brøllund, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 okt. 1817, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 86 år) 
  8 feb. 1762 
  Gift 26 sep. 1762  Nysogn Kirke, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [4
  • d. 8 Febr despons [forlovet]: Christen Jensen Lodberg af Syndervig og Karen Jensdatter af Brølling. Forlovere Monsr Reutz og Gravis Larsen Copul: Dom 16 p Trinit:
  Familie-ID F105  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie Karen Christensdatter Banch,   f. 1769, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 25 okt. 1853, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 84 år) 
  Gift 1792  Nysogn Kirke, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  26 jun. 1792  Sønder Lyngvig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  [5
  • Dend 26 Junii Trolovet i Synd: Lyngvig unge Karl Peder Christensen Lodberg og Pigen Karen Christensdatter Banch forl Anders Lukke og Peder Hansen af S: Lyngvig Copul:
  Børn 
   1. Christen Pedersen Lodberg,   f. 1793, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1796, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 3 år)
   2. Gjertrud Pedersdatter,   f. 1796, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1800, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 4 år)
   3. Christen Pedersen Lodberg,   f. 1798, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 24 aug. 1841  (Alder 43 år)
   4. Christen Pedersen Lodberg,   f. 1800, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. eft. 1860  (Alder > 61 år)
   5. Jens Pedersen Lodberg,   f. 12 dec. 1802, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 11 feb. 1888, Sønder Lyngvig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 85 år)
   6. Gjertrud Pedersdatter,   f. 1805, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 5 aug. 1864  (Alder 59 år)
   7. Christen Christensen Pedersen Lodberg,   f. 1807, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 14 jan. 1897, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 90 år)
  +8. Hans Pedersen Lodberg,   f. 1810, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 9 mar. 1889, Søndervig, Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 79 år)
  Sidst ændret 15 sep. 2019 
  Familie-ID F104  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Notater 
  • I 1788 overtog han efter moderen fæstet på fødegården, og i den anledning ses herskabet på Søgaard, hvorunder gården hørte, at have udstedt fæstebrev til ham:
   "Henrich Ammidsbøll til Søegaard, Deres Kongelig Mayestæts virkelig Krigsraad, kiendes herved og tilstaar at have stædet og fæstet , ligesom jeg oc hermed stæder og fæster til Peder Christensen Lodberg af Søndervig paa Sønderklitten ved Holmsland, det Stæd i bemelte Søndervig, som hans Fader Christen Jensen Lodberg har beboet, og er fradød , hvorefter det har været besiddet af Enken hans Moder , navnlig Karen Jensdatter, som formedelst Alderdom og Skrøbelighed samme for bemelte sin Søn opladt og afstaaet haver; hvilket fornævnte Sted ansat efter nye Matricul for Hartkorn 2 Tdr. l½ Alb. med alle dets rette tilliggende og tilhørende Ej endom samt Bygning og Besætning, Føde og Sædekorn m. v . (der alt ved tiltrædelsen til ovenstaaende Hartkorn befindes i god og forsvarlig Stand) bemelte Peder Christensen Lodberg skal i Fæste nyde, bruge og beholde, saalænge han deraf til rette Forfaldstider, svarer og betaler alle kongelige Skatter og Contributioner, som nu ere eller herefter allernaadigst paabudne vorder samt erlægger den sædvanlige Landgilde efter Jordebogen, nemlig til hvert Aars St. Hansdag 10 Torsk , 6 Snese Hvilling, 40 Skulder og 4 Rokker, item vedligeholder Stædets Bygning og Besætning i lige saa forsvarlig Stand, som den nu af ham imodtages; tilbørligen driver og dørker Jorderne; intet af de tilliggende Ejendomme bortlejer eller lader forvildes eller frakomme , ej heller til nogen upligt bruger eller bruge lader.
   - Det ham anfortroede Strand-lehn haver han ved Nat og Dag , især naar indstrandingsvejrliget indtræffer, med ald fliid og troeskab at beopagte, og saa snart noget, i hvad det end være maatte, indstrander, samme til sit Herskab uopholdelig indberetter. - Og om noget ved rndstranding skulle blive forulykket , haver han i alle mulige Maader at være de indstrandede Folk behielpelig til at redde og bierge Liv og Gods og sig derved saaledes forholde at hverken hans Herskab eller de strandede eller andre derved i nogen Maade forurettes eller fornærmes.
   Det forefaldende Hoverie ved indstrandede Skibe, Vrag eller Gods , eller i andre Tilfælde, med Kiørsel eller andet Arbeide m. v., haver han ligeledes, saa snart derom skeer tilsigelse tilligemed andre sine Medtienere, uvægerligen og uden Ophold at forrette. - Endvidere haver han at besørge sin Moder Karen Jensdatter med fornøden Ophold, Tilsyn og Pleje, hendes Livstiid og efter hendes Død , hende med anstændig Jordefærd forsyne .
   r Øvrigt haver han at rette sig som Fæster og Strandfoged efter hans kongelig Maiestæts allernaadigste Lov og Forordninger samt være hans Herskab og hans udskikkede hørig og lydig, alt under dette sit Fæstes Forbrydelse og anden vilkaarlig Straf. Til rndfæstning er betalt den Summa 60 Rdr. , siger Tredsindstyve Rigsdaler. - Dette til Bekræftelse under min Haand og Seigl.
   Søegaard den 27 Mai 1788.
   H. Ammidsbøll ."

   Samme dag, som Peder Christensen Lodberg overtog fæstet paa fødegården, fik han endvidere af herskabet fæste på det husmandssted i Søndervig, "som Niels Jensens Enke forhen haver beboet og samme formedelst Fattigdom havde frasagt sig, hvorefter det ifæste haver været besiddet af Peder Christensen Lodbergs Fader og nu efter hans Død af Enken Karen Jensdatter". Denne ejendom havde et hartkorn på 4 skpr., og den årlige landgilde bestod af fem torsk, tres stykker hvilling, tyve skulder og to rokker.
   Af Søgaard Gods' jordebog fra 1803 fremgår det, at der da boede 3 fæstere i Søndervig, hvoraf den ene var Peder Christensen Lodberg, der nu i årlig landgilde for gården og husmandsstedet i alt betalte 7 rdr. 4 mk. I godsets jordebog fra 1821 oplyses imidlertid, at han nu årligt svarede enogtyve torsk, elleve hvilling, tre skulder og seks rokker. Endvidere hedder det her, at han udførte gang- og vagtarbejde samt kørsel ved "alle indstrandinger imellem Hovvig og Nymindegab, alt efter tilsigelse og uden betaling"

   I Jørgen Jørgensens bog "Ringkøbing" fortælles, at Søndervig i 1810 - 1811 fik besøg af et engelsk orlogsfartøj, der kastede anker ud for kysten og derefter sendte både i land bemandet med fremmede krigsfolk. Det fortælles, at Peder Christensen Lodbergs hustru måtte flygte med den lille søn Hans på ryggen, medens englænderne på gården bl.a. stjal en ko og en kalv.

   Den 23. december 1811 strandede de to engelske orlogsskibe "St. George" og "Defence" på Vestkysten ved Thorsminde, og 24 døde englændere drev ind på den del af kysten, som hørte under Peder Christensen Lodbergs strandlen. I sin artikel om slægterne Lodberg fra Holmsland fortæller Thorvald Lodberg, at "Ongefær den fierde Part var næsten nøgne". På forespørgsel herom svarede Peder Christensen Lodberg, at han "veed intet om Tyveri eller lignende, har nok set nogen gaa og mærkede nok en Morgen, at et Par døde var trækket af Klæderne om Natten. Han nægter ikke, han har jo taget et overflødigt Klædemon fra een, men saa har han derimod igien klædt de nøgne Døde baade med dette og af sit eget".
   Desuden fortæller Thorvald Lodberg, at Peder Christensen Lodberg under den store stormflod i 1825 mistede en fiskerbåd til 72 rdr., ligesom der skete skade på hans bygninger for 20 rdr. Hele beløbet blev dog dækket ind af de penge, der indkom ved en stor landsindsamling til støtte for de på Vestkystens skadelidte.

   I 1823 døde assessor Ammidsbøll til Søgaard, og 7 år efter afgik hans hustru ved døden, hvorpå det under herregården hørende bøndergods på Klitten, med undtagelse af Bjerregaard, blev bortsolgt ved en auktion i Ringkøbing.
   Evald Tang skriver i "Øen Holmslanf og dens Klit": Om Gaardens Salg har Jens Kristian Tarbensen i Bjærggasrd fortalt mig følgende: Da Assessorens Enke nu var død, og der skulde holdes Auktion over det hele, talte Folkene paa Klitten sammen
   om at kjøbe den, da de alle var Fæstere. Men de fleste sagde, at de havde ikke Penge nok til det, og de havde det jo godt nok, som de havde det. Der var kun to Mænd, nemlig Tarben Pedersen og Peder Lodbjærg, der gjorde Alvor af at tage ind til Ringkjøbing til Grev Sponneck, som var Fuldmægtig over Boet, for at tale med ham om Sagen, og ham var de godt kjendte med.
   Han raadede dem til at kjøbe deres Lodder, men de skulde ikke byde Stranden ind, for den vilde Staten have, og havde de ikke Penge, kunde de godt faa Kredit, han lovede at skaffe dem Penge af en Enkekasse. Nu fik de Mod paa at byde, da de mærkede, at de kunde blive betroede.
   Da Auktionsdagen kom, blev det budt op hver for sig, Gaard og Strand og Klit. Alle Tider skulde de have det sidste Bud, naar Klitten var med, for to eller alle tre Ting blev ogsaa samlet raabt op, det gjaldt jo om at faa det meste ud af det, der var muligt. Endelig blev Klitten alene slaaet dem til for 10,000 Daler Kurant. Saa kom Grev Sponneck hen til dem og sagde: "Vil I nu lægge 500 Daler til eders eget Bud, saa skal det blive approberet i Dag". De tykte jo, at det var mange Penge.
   "I skal gjøre det", siger han, "venter I, saa kommer der andre og byder mere." Ja, saa fulgte de hans Raad, og saa blev deres Bud approberet.
   Et Par Dage efter mødte to Mænd fra Holmsland hos dem, det var Kristen Terkildsen og Niels Strandgaard, og bød dem, at hvis de maatte faa Klitten for Kjøbesummen, skulde Tarben Pedersen og Peder Lodbjærg faa Lov til at tage deres egne Gaarde ud og ingen Ting give for dem. "Nej", sagde de, "vi vil ikke sælge, vi har budt Klitten ind, for at de allesammen skal have godt af det,"
   Saa talte de Hartkornet sammen og delte det med Kjøbesummen, og derefter skulde hver betale sin Part. Det viste sig da,
   at en almindelig Gaard kom til at udrede saadan som en 70 Daler.
   Der var en Mand, Kristen Pedersen i Sønder-Lyngvig, han vilde ikke kjøbe sin Gaard, for han havde faaet. elen i Fæste faa Aar forved, og nu krympede han sig ved at udrede den Kjøbesum. Men Sønnen tykte om det, og faa Dage efter kom han og var bleven omsindet.
   En mindre Mand, der hed Mogens, og som boede tæt ved Peder Lodbjærg, han vilde paa ingen Maade, men saa sagde Peder Lodbjærg: "Ja, saa kan du blive Fæster til mig", og han udbetalte da Kjøbesummen for det Sted, og siden har det hørt til den Gaard. De Penge, der den Gang laantes, er jo udbetalte for mangfoldige Aar siden, og det varede ikke længe, inden Folk var glade ved, at det gik, som det gik.

   I "Holmsland og Klittens Historie", bind 1, af H.K. Kristensen fortælles, at de fleste klitboere ikke havde mod til ved denne lejlighed at hjemkøbe deres ejendomme. Dels havde de småt med penge, og dels fandt de, at de i øvrigt havde det godt nok som fæstebønder. Der var dog 2 mænd, der var forudseende nok til at gøre alvor af sagen, nemlig Torben Pedersen i Klegod og Peder Christensen Lodberg i Søndervig. Disse 2 mænd rejste til Ringkøbing, hvor de på auktionen den 21. december 1830 fik bøndergodset på Klitten med tilhørende tiender tilslået formedelst 10000 rdr. kurant sølv. Et par dage efter mødte 2 mænd fra Holmsland og tilbød de 2, at dersom disse måtte overtage Klitten til købesummen, kunne Torben Pedersen og Peder Christensen Lodberg få lov til at tage deres egne gårde ud uden at betale det mindste herfor. Videre hedder det:
   "Det tjener Torben Pedersen og Peder Christensen Lodberg til ære, at de svarede et afgjort nej: "Vi har købt Klitten, ikke for egen fordels skyld men for at alle kan få gavn deraf." De talte derefter hartkornet sammen og delte købesummen i forhold dertil, og således kom hver enkelt til at betale lige netop sin part og ikke mere. At det har været en fristelse for de 2 mænd at få deres gårde ganske gratis - og måske endnu mere - at beholde det hele og derved blive godsejere, siger sig selv, men de modstod fristelsen."
   I samme forbindelse fortælles det, at herredsfogden inden auktionen skal have fået nys om, at 2 Holmbomænd tænkte på at indbyde Klitten i spekulationsøjemed. Han gav derfor Torben Pedersen og Peder Christensen Lodberg et vink om at møde til auktionen lidt før den berammede tid. Uret i tingsalen var da stillet et kvarter frem, således at handelen var overstået, inden Holmboerne nåede frem.
   Hvor meget eller hvor lidt der er om hele denne historie, som bl.a. også nævnes af Thorvald Lodberg i hans artikel om slægterne Lodberg fra Holmsland, er ikke nemt i dag at fastslå, ikke mindst fordi de bevarede arkivalier fra den tid intet nærmere fortæller om, hvad der rent faktisk skete. Det sandsynligste er da nok, at Peder Christensen Lodberg og Torben Pedersen som repræsentanter for Klittens beboere har været tilstede på auktionen den 21. december 1830 i Ringkøbing og her har budt Klitten hjem, uden at der skulle betales så meget som en rigsdaler, før det endelige auktionsskøde kunne udstedes. Allerede inden auktionen må have foreligget en aftale med en del af Klittens beboere, som er indgået i et interessentselskab. I hvert fald hedder det i de bevarede arkivalier, at Klitten "alt er erhvervet af Interessentselskabet på Auktionen over Søgaard den 21. Decbr. 1830". Den 7. august 1832 udstedtes derpå auktions skøde til interessentskabet. Den 30. november 1832 udstedte interessentskabet derpå en hel stribe skøder, enten til medinteressenter eller til andre beboere på Klitten. Således ses denne dag samtlige interessenter på nær Peder Christensen Lodberg til deres medinteressent Peder Christensen Lodberg at have udstedt et skøde paa hans forhen ifæste under Søgaard havende gård af hartkorn 2 tdr. 1 1/3 alb. med underliggende fæstested af hartkorn 4 skpr. med tilhørende tiender for en købesum på ialt 473 rdr. 2 mk. og 10 skill.
   I februar 1839 afhændede Peder Christensen Lodberg sine ejendomme. Selve fødegården af hartkorn 2 tdr. 1½ alb. afstod han til den yngste søn Hans Pedersen Lodberg for 1200 rigsbankdaler sølv, medens den yngre bror Christen Christensen Pedersen, der havde overtaget jobbet som strandfoged efter faderen, fik ejendommen på 4 skpr. formedelst 400 rigsbankdaler sølv. Selv gik Peder Christensen Lodberg og hustru nu på aftægt hos den yngste søn Hans i gården i Søndervig, idet han foruden de 1200 rigs bankdaler sølv endvidere var forpligtet til at yde sine forældre fri aftægt i gården. Han skulle således indrette dem et aftægtsværelse på 5 fag enten i stuehuset eller andetsteds på gårdens grund og indrettet med loft, vinduer, døre, skorsten, to sengesteder og en jernkakkelovn. Til deres brug i aftægtsboligen havde de ret til af gårdens bohave at udtage de fornødne sengeklæder, køkkentøj o.s.v. [6]

 • Kilder 
  1. [S564] Kirkebog for Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt, 1732 - 1776 C536A/C/002/K05-53-A opslag 290.

  2. [S563] Folketælling 1787 Ringkøbing amt, Hind herred, Nysogn.

  3. [S564] Kirkebog for Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt, 1839 - 1847 C536A/A/006/K03-28-A opslag 87.

  4. [S564] Kirkebog for Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt, 1732 - 1776 C536A/C/002/K02-46-A opslag 104.

  5. [S564] Kirkebog for Nysogn, Hind herred, Ringkøbing amt, 1777 - 1815 C536A/C/003/K05-17-A opslag 255.

  6. [S3] Til erindring om Slægtsstævnet den 17. juli 1955, Valdemar Jørgensen, (Eget Forlag).