Peder Jensen Hegelund

Peder Jensen Hegelund[1]

Mand 1542 - 1614  (72 år)

Personlige oplysninger    |    Medie    |    Notater    |    Kilder    |    Alle    |    PDF

 • Navn Peder Jensen Hegelund 
  Født 9 jan. 1542  Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Køn Mand 
  15 jun. 1542  Ribe Domkirke, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Død 18 feb. 1614  Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted 
  Person-ID I5099  Ancestor
  Sidst ændret 1 jan. 2008 

  Far Jens Christensen Hegelund,   f. ca. 1500, Viborg, Nørlyng herred, Viborg amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 18 mar. 1571, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 71 år) 
  Mor Anne Marine Pedersdatter,   f. ca. 1525, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 6 apr. 1562, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder ~ 37 år) 
  Gift ca. 1541 
  Familie-ID F1847  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 1 Anne Jensdatter Holm,   f. 1554, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 27 jul. 1573, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 19 år) 
  Gift 11 nov. 1571 
  Børn 
   1. Jens Pedersen Hegelund,   f. 20 jul. 1573, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 17 jan. 1605  (Alder 31 år)
  Sidst ændret 5 maj 2019 
  Familie-ID F1851  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 2 Margrethe Jørgensdatter Petræus,   f. 13 jul. 1562, Tønder, Tønder, Højer og Lø herred, Tønder amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 22 jul. 1591, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 29 år) 
  Gift 26 jun. 1580 
  Børn 
   1. Anne Pedersdatter Hegelund,   f. 21 jun. 1582, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Jørgen Pedersen Hegelund,   f. 15 okt. 1583, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 apr. 1653  (Alder 69 år)
  +3. Marine Pedersdatter Hegelund,   f. 23 nov. 1584, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 10 maj 1660, Starup sogn, Haderslev herred, Haderslev amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 75 år)
   4. Peder Pedersen Hegelund,   f. 2 dec. 1585, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 jul. 1586, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   5. Sara Pedersdatter Hegelund,   f. 17 sep. 1587, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   6. Peder Pedersen Hegelund,   f. 26 mar. 1589, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 apr. 1590, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 1 år)
   7. Elisabeth Pedersdatter Hegelund,   f. 30 jan. 1591, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
  Sidst ændret 5 maj 2019 
  Familie-ID F1846  Gruppeskema  |  Familie Tavle

  Familie 3 Anne Andersdatter Klyne,   f. 21 okt. 1575,   d. 1640  (Alder 64 år) 
  Gift 27 jan. 1594 
  Børn 
   1. Søren Pedersen Hegelund,   f. 12 nov. 1594, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted
   2. Laurentius Pedersen Hegelund,   f. 31 jul. 1596, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1655  (Alder 58 år)
   3. Samuel Pedersen Hegelund,   f. 11 sep. 1597, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 4 maj 1598, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
   4. Anders Pedersen Hegelund,   f. 4 sep. 1599, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 1 jul. 1655  (Alder 55 år)
   5. Margrethe Pedersdatter Hegelund,   f. 22 nov. 1601, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. eft. 1630  (Alder > 30 år)
   6. Karine Pedersdatter Hegelund,   f. 1 maj 1603, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted,   d. 21 dec. 1603, Ribe købstad, Ribe herred, Ribe amt Find alle personer med begivenheder på dette sted  (Alder 0 år)
  Sidst ændret 5 maj 2019 
  Familie-ID F1852  Gruppeskema  |  Familie Tavle

 • Billeder
  Peder Jensen Hegelund
  Peder Jensen Hegelund
  Maleri i Ribe Katedralskole.

 • Notater 
  • Efter at have gjennemgaaet sin Fødebys Latinskole og derefter i nogen Tid selv været Hører ved Skolen drog han 1561 med Skolemesteren, den senere som Salmedigter og Salmebogsudgiver bekjendte Mag. Hans Thomesen, til Kjøbenhavn, hvor han blev indskrevet ved Universitetet og optoges i Niels Hemmingsens Hus.
   I Foraaret 1564 rejste han efter Tidens Skik til Udlandet for at studere ved fremmede Universiteter. Han levede saa først i Leipzig og derpaa (efter et kort Ophold i Hjemmet 1565-66) i Wittenberg, hvor han var Hovmester for Niels Hemmingsens temmelig mislykkede Søn Hans, og hvor han 1568 tog Magistergraden.
   Den følgende Sommer kom han tilbage til Danmark og overtog allerede i Nov. Maaned Skolemesterembedet i Ribe. Han beklædte dette Embede til 1580, da han blev theologisk Læsemester eller Lektor ved Domkapitlet; 1588 blev han Sognepræst ved Domkirken og endelig 1595 Biskop over Ribe Stift. Som saadan døde han 18. Febr. 1614.
   Han var 3 Gange gift og havde Børn med alle sine 3 Koner, i alt ikke færre end 17.
   H. var en i sine forskjellige Stillinger meget anset Mand, der røgtede sin Gjerning med stor Nidkjærhed og Dygtighed, og han var lige saa afholdt som agtet.
   Ved Siden af sin praktiske Virksomhed fandt han hyppig Lejlighed til litterær Syssel, men det er dog forholdsvis paa faa Punkter, at hans Forfatterskab har en betydeligere Interesse. Han udgav - til Dels paa Latin - flere mindre grammatiske og pædagogiske Arbejder, optraadte gjentagne Gange som latinsk Digter og skrev, mest i bestemte Anledninger, flere længere danske Digte, væsentlig af opbyggeligt og belærende Indhold. Af disse kunne nævnes: "Argumenta resurrectionis cor-porum, Trøst og Bevisning udaf Guds Ord om Legemens Opstandelse" (1578), "Memento mori, Om Liv og Død, timelig og evig" (1587, baade Vers og Prosa) og "Elogia mulierum, Om ypperlige Kvindfolk" (1587). Det mærkeligste ved disse Skrifter er uden Tvivl den ualmindelige Færdighed, Forfatteren viser i Behandlingen af det danske Sprog. Et vigtigere litterært Efterladenskab af H. haves i de Optegnelser, han fra 1565 af og til kort før sin Død indførte i sine Almanakker, og i hvilke der er bevaret en overordentlig stor Mængde Efterretninger, ikke blot om hans eget Livs Hændelser, men ogsaa og især om samtidige Personer og Begivenheder.
   Allerede disse Optegnelser, af hvilke kun nogle Brudstykker ere trykte (bl. a. i "Mag. til den danske Adels Historie" I.), bære Vidne om en historisk Interesse, som, uden Tvivl næret ved H.s Samliv i Ribe med Mænd som Hans Svaning og Anders Sørensen Vedel, ogsaa gav sig Udtryk i mere bevidst historisk Produktion. Man kjender af denne dog kun en ganske kort Udsigt over de oldenborgske Kongers Historie (trykt bag i H.s "ABC af bibelske Ordsprog", 1588), medens et rimeligvis større Arbejde om den nordiske Syvaarskrig vistnok maa anses for tabt. Hvad der dog mere end noget andet har sikret H. et Navn i den danske Litteraturhistorie, er et Værk af noget anden Art end de foran nævnte, nemlig hans danske Skuespil "Susanna" med det tilhørende Mellemspil "Calumnia". H. nærede en levende Interesse for dramatisk Digtning, og i de Aar, han var Rektor i Ribe, lod han ofte sine Disciple opføre Skuespil, undertiden latinske, hyppigst dog danske. Blandt disse sidste var ogsaa hans eget Skuespil "Susanna", som opførtes 1576. Stykket udkom dog først i Trykken (tillige med "Calumnia") 1579, og da i en noget omarbejdet Skikkelse. Det er ikke originalt, men en Bearbejdelse af et latinsk Skuespil af en tysk Forfatter, Sixt Birck (Betulius eller Betuleius). Imidlertid er Bearbejdelsen i visse Punkter temmelig selvstændig, saa at H. baade kan siges at have uddybet Karaktertegningen og, som han selv siger i Fortalen, afpasset Skildringen efter sin danske Samtids Sæder og Mennesker. Sprogbehandlingen er, i Betragtning af Tiden, ualmindelig naturlig og flydende og faar en særegen Farve ved mange træffende og kjærnefulde Vendinger, oftest i det danske Ordsprogs folkelige Form. Det med "Susanna" forbundne Mellemspil "Calumnia" er en Monolog, som var bestemt til at fremsiges mellem to af Stykkets Scener. Den skildrer Bagtalelsens Last, dens Arbejdsmaade, Virkninger osv., ofte dog paa en temmelig kunstlet Maade og i hvert Fald i en uhyre trættende Bredde. Som Sprogmindesmærke har dog "Calumnia" næppe mindre Interesse end "Susanna" selv, og Mellemspillet har det Fortrin for "Susanna", at det er originalt. - H. nævnes endnu som Forfatter til eller Bearbejder af flere andre Skuespil, men det er maaske tvivlsomt, om Angivelsen er rigtig.

 • Kilder 
  1. [S697] Dansk Biografisk Lexikon VII. Bind, Carl Frederik Brika, (Gyldendal 1893), 211-213.