Velkommen til slægtens sider

Dette er et forsøg på at offentliggøre resultaterne fra slægtsforskere i flere grene af den samlede slægt.

Databasen er oprindelig baseret på vores 3 børn, Aske, Thure, Sune og Christian's datter Julie. Vi bruger som mange andre slægtsforskere "lånte fjer", men en meget stor del af indholdet er udarbejdet af os selv. Hvis du derfor benytter oplysninger fra disse sider, vil vi bede dig om at angive denne side som kilde.

Af hensyn til de nulevende slægtsmedlemmer er oplysningerne om disse afskærmet for offentligheden. Ligeledes vælger vi at blænde af for følsomme eller fortrolige personoplysninger på slægtninge der er døde indenfor de seneste 10 år.

Hvis du mener, at du skal have adgang til den private del af databasen, er det en forudsætning, at du er i nært slægtskab med vore børn.

Vores Historier


Lidt om slægterne

Denne slægtsside består af en database med mere end 12.500 personer.

Zenitas slægt består af familierne Lund (Viborg amt), Albertsen (Viborg amt), Laursen (Ringkøbing amt) og Jespersen (Ringkøbing amt).

Christians slægt knytter sig til familierne Jessen (Vejle amt), Kofoed (Bornholm), Jørgensen (Ringkøbing amt) og Kjeldsen (Ribe amt - med forgreninger til Tyskland og Norge). Og ikke at forglemme forgreninger til USA.

Vores svigerbørns aner findes også i databasen.

Gammel Ryttergaard i Tastum

Zenita og Christian bor her. Stuehuset er bygget i 1660. Murene er i bindingsværk og taget er tækket med strå. Indenfor er huset meget lavloftet. Gården matr. 5, Tastum by, Kobberup sogn, Viborg amt har været i Zenitas slægt i mere end 150 år. Vi er sandsynligvis sidste generation på gården.

Gården er på 56 ha, og vi har boet her siden 1990, og vi har haft geder, får og kødkvæg. Men nu har vi blot en lille fårebesætning tilbage. Der vil senere blive lavet et link til gårdens historie.

Mere

 

Mød vores slægt

her på vores sider

Nogle få bidder af historien.

Vores familie - her er nogle få eksempler

Olga Jørgensen

Olga (1930-2021)

Harry Aage Nielsen

Julies morfar (1923-2010)

Erna Helene Kjeldsen

Olgas mor, Erna (1905-1986)

Laust Peder Laursen

Zenitas morfar (1886-1937)


Agenten i Faaborg

Jørgen Jacobsen Plougs far var hattemager, og Jørgen blev selv uddannet som hattemager i Faaborg.

Men han besad også en udlængsel, og blev i en ung alder optaget som skipper. Han var en driftig mand, og endte som en af de rigeste borgere i Faaborg.

Jørgen Ploug giftede sig med postmester Hempels datter, Anna Margrete, og efter deres datter, Jacobine Actonia gift Sparrevohn, nedstammer størstedelen af Sparrevohn-slægten.

Mere


Efternavne
Quick Links

Contact Us

Contact Us
Our Surnames
Our Stories

Meddelelse

Ikke tilgængelighed