Kirkebog for Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amtKildeoplysninger

  • Titel Kirkebog for Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amt 
    Titel Kirkebog for Thisted sogn, Hundborg herred, Thisted amt 
    _ITALIC
    Kilde-ID S1093 
    Knyttet til Uffe Reedtz Sparrewohn