Breve til Amtmanden i Skanderborg - Aakier amterKildeoplysninger

 • Titel Breve til Amtmanden i Skanderborg - Aakier amter 
  Titel Breve til Amtmanden i Skanderborg - Aakier amter 
  Forfatter Kurt Kermit Nielsen 
  Udgiver kkermit.dis-danmarkdk 
  _ITALIC
  _PAREN
  Kilde-ID S671 
  Knyttet til Anders Sørensen Langballe