Slægten

Vore børns aner

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 151 til 200 fra 5,515

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 111» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1750 findes Kresten Thomsen, han er bror til Laust Thomsen på Slotgården, købte gården fri fra Sneumgård 1797 og døde 1802. Derefter fik hans enke en bestyrer fra Torrup, Hans Lauridsen, han blev gift med den ældste af døtrene, Abelone. Hun var ti år ældre end han; der var en yngre søster på gården. Det fortaltes, at de to søstre fyldte blanke sølvdalere i strømpeskafter og bandt for dem. Krig og ufred gjorde dem ængstelige for at miste dalerne, hvorfor de gravede dem ned ved vesterdiget. Desværre kunne de ikke finde dem igen, da mere fredelige tider indfandt sig. Der blev sagt, at en karl, der havde tjent på gården, var kommet først med spaden. - Forøvrigt købte han senere en gård i Nordjylland.
Gården lå nordligst af den klynge huse og gårde, der fandtes omkring 1800. Den var gammel og forfalden, bygningerne lange og lave, længen mod nord 70 alen, den mod vest 25 alen, og den mod syd 55 alen lang. Gården lå meget lavt, hvorfor flodvandet strømmede ind i bygningerne, selv ved en mindre flod. Ellers var søstrene bekendt for at låne penge ud, bl. a. til Krogsgård, hvor de så til gengæld blev bedt med til barselgilder eller andre gilder.
Hans L. Torrup købte en ejendom ind til gården omkring 1820, den hed Catrinebjerg (senere matr. nr. 6), blev også i folkemunde kaldt majorgården. Omkring 1800 boede der nemlig en major Blødte.
Ejendommen, der var på 19 tdr. land, lå ind til Hans L. Torrups jord, han sløjfede og nedbrød bygningerne helt og lagde jorden ind til sin gård. 
Thomsen, Christen (I4976)
 
152 1751 Dom: Sexages:
Peder Jensen Skou fra Moberg,
et Johanne Christensdatter Fleng fra Hvam. 
Familie F775
 
153 1754 er han udlagt som Maren væverpiges barnefader. Bøeg, Peder Nielsen (I4056)
 
154 176 Knud Jacobsen i Bobæk. 10.8.1747, fol.33.
E: Birthe Kirstine Andersdatter Langballe. LV: far Anders Langballe i Tønning. B: Sidsel Cathrine 5, Søren 1. FM: farfar Jacob Christensen i Bobæk, farbrødre Christen Jacobsen i Klakring, Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Arv efter [Sidsel Knudsdatter], skifte 3.3.1739 til hendes B: Christen Jacobsen i Klakring og Christen Jacobsen i Rosenvold Mølle. Kopi af skiftebrevet til Johannes Mikkelsen, [der ægter enken]. 
Jacobsen, Knud (I4956)
 
155 1760 Præst i Maribo-Hillested.

Viberg:
8/7 1770 [Maribo-H. 22/3 60] Christian Christiansen Ramus af Kbh. Hel. G. K. (F. (Fader) blev Biskop i Od.), f. Kbh. 20/12 25; St. Od. 43; C. 1/8 46, l.; Sandby (Sandby Sogn, Lollands Nørre H. Maribo A.) 4/8 52, o. (Ordineret) 6/10; 1 ~ (1.ægteskab) Østofte 9/5 53 Ester Christiane Conradsdtr. Rennemann, f. c. 34; d. 15/8 54; F. C. R., Kbmd. og Consumtionsforp. i Nakskov; M.(Moder) Karen Clausdtr.; 2 ~ Gloslunde 4/12 54 Barbara Frantsdtr. Thestrup, f. 32, b. 12/3 71; F. Kmrd.(Kammerraad) F. Mathiesen T. af Dalby-S., til Øllingesøgd.; M. Marg. Andreasdtr. Riegelsen; 6 B.(Børn); 3 ~ Marie Olufsdtr. Stampe, f. 93, d. 77; F. Jstrd. (Justitsraad) O. Jensen S. af Hammer-H.-S.-A.(Hammer-Horsens-Sulsted-Aistrup) til Skjørpingegd. paa Falster; M. Karen Frantsdtr. Thestrup; u. B.; [d. 13/5 1794].

E. Brejls skifteuddr.: Nakskov byfoged nr. 1974, 1626, 1705. 
Ramus, Christian (I3517)
 
156 1766 dom cantate i Nørup kirke af Randbøl sogn til confirmation antagne.
2. Hans, Jep Pedersens søn i Daldover, 18 aar. 
Jeppesen, Hans (I3933)
 
157 1775, nr. 4. Thue Lauridsen af Agerbech begravet Dom Cantate 76 Aar. Lauridsen, Thue (I11030)
 
158 1781 d. 9 maj Hans Jeppesens og hustru Anne Marie Olufsdatters tvillingedøtre Margrethe og Kirsten af Daldover hiemmedøbt og den første af dem d. 24 jun. dom 2 p trin stillet for daaben. Den sidste døde uden at stilles til daaben. Kirsten blev begravet samme dag.

Aftægtskone i Bakhuus, Enke efter Papirmester Carl Steiner, født i Randbøll i Veile Amt og en Datter af Hans Jepsen. 82 Aar. 
Hansdatter, Margrethe (I3931)
 
159 1781 Henrich Nielsen overtager gården matr. 5 i Jelling, foældrene bliver boende på aftægt. Han gifter sig i 1783 med Johanne Olesdatter på Grangaard og flytter til denne. Nielsen, Henrich (I3225)
 
160 1782 13/12 fik hun kgl. bevill. på at være sin egen værge, dog under en selvantagen god mand som værge. (Nygaards sedler). Koch, Kirsten Gabrielsdatter (I6056)
 
161 1784 d. 9 December blev der afholdt skifte:
han efterlader enken, Bodil Nielsdatter,
og børnene:
af første ægteskab: Jens Christensen, 46 år, Niels Christensen, 41 år, Peder Christensen, 39 år, og Anne Christensdatter ~ Christen Pedersen i Lille Tårup.
af andet ægteskab: Karen Christensdatter, 20 år, og Bodil Christensdatter, 15 år

Skifte: Rdlr. Mk. Sk.
I Stuen:
1 Fuur Bord 0 3 0
4 Stoele med Halm Sæde 0 0 12
1 Lidet Fur Skrin 0 0 8
1 Fløde Bøtte 0 0 4
I en Indlugt Seng:
Sænge Klæder:
1 Blaaestribet ulden Overdyne 0 3 0
2 gl. Blaaestribet Puuder 1 0 0
Den anden Seng:
1 Bruunstribet ulden Over Dyne 0 0 15
2 Stk. Guult Omhæng 0 0 12
1 Kruus med Tiin Laag 0 0 8
2 smaae Tin Talerkener 0 0 10
3 Blaae og hvide Porselains Dito 0 0 12
3 Dito Fade 0 0 6
3 Brænde Viins Glas 0 0 6
4 Flasker 0 0 12
I et lidet Kammer:
1 Degn Kahr og en Seile 0 0 12
1 Kar 0 0 12
4 Korn Sække 0 2 0
1 Kiærne 0 0 8
3 Stripper 0 0 9
I Gaarden:
1 Vogn med 2'de Beslagne Hiul
og Hauger 5 2 0
2 gl. Møg Vogne 2 2 0
1 Ploug med tilbehør 0 5 0
2 Harver 0 4 0
2 Lyng Leer 0 2 0
2 Jern Greebe 0 1 0
1 Spade 0 0 12
1 Bue Saug 0 0 8
1 øxe 0 0 6
3 Nauer 0 0 8
1 Speier Boer med Skaft 0 0 4
1 Slibe Steen med Troug 0 0 10
1 Høe Forck 0 0 6
2 gl. Høe Leer 0 2 11
1 Skiære Kiiste med Kniv 0 1 0
1 Loft Stige 0 0 6
Kreature og Beester:
1 Sort Hoppe, 4 Aar 12 0 0
1 Sort Ditto, 11 Aar 10 0 0
1 Sort Dito, 17 Aar 5 0 0
Kiør og Stude:
1 Sort Stud, 4 Aar 9 0 0
1 Sort Broget Koe, 9 Aar 6 0 0
1 Dito, 6 Aar 7 0 0
1 Graae Hielmet, 5 Aar 8 0 0
1 Sort broget Kalv 1 1 0
1 Hviid Dito 1 2 0
Faaer:
30 Stk. Faaer 13 2 0
Sviin:
1 Soe, 1 Aar 5 2 0
1 Dito, ½ Aar 1 2 0
1 Biestade 0 5 0

Summa Indtægter 94 0 12

1. Fordres ifølge Loven og Forordningerne af 1701 og 1722 Besætning til Gaarden, som staaer for
Hartkorn 4 Tdr. 0 Skp. 0 Fjdk. 1½ Alb.
1 Beest á Td. Hartkorn, der trenne Beester Andtagen
efter Vurdering er 27 Rdlr. 0 Mk. 0 Sk.
altsaa mangler 1 Beest, som efter denne Tiid
kan beregnes til 16 - 0 - 0 -
2. Gaards Redskaber, Ligeleedes fordres ifølge
Loven og Forordningerne:
1 Ploug med tilbehør af Jern og Drætte Tøy til
4 Beester 6 - 0 - 0 -
2 harver 4 - 0 - 0 -
1 Vogn med Hauger 10 - 0 - 0 -
1 Dito Møg Vogn 4 - 0 - 0 -
3. Gaardens Brøstfældighed.
a. Sals huuset, som bestaaer af 8 Fag, regner
medhavende Vurderings Mænd, at kan nogenlun-
de i stand sættes paa Tømmer og Tag, naar der-
til bliver anvendt 24 - 0 - 0 -
b. Søndre Lade vil ligeledes medtage til istand-
sættelse 24 - 0 - 0 -
c. Den Væstre Lade ligeledes 24 - 0 - 0 -
d. Den Søndre Lade vil medtage 16 - 0 - 0 -
4. Paastoed Enken Vederlaug til sin Begravelses
Bekostning, Ligeimod Hendes Sall. Mands, der er
udredet og Bekostet af Felleds Boe, og kan i rin-
geste Bedrage sig til 10 - 0 - 0 -
5. Dette Skiftes Bekostning saaledes:
3 Stk. Stemplet Papiir á 24 Sk. Er 0 - 4 - 8 -
Skifte og Skrive Sallarium 2 - 0 - 0 -
Endelig Angav Enken at være bortskyldig til
Peder Thomsen i Dalsgaard for 1 Td. Byg 2 - 4 - 0 -
Ligeledes til Peder Laursen ibid. For 1 Td. Rug 4 - 0 - 0 -

Summa Sterfboets Gield og Besværing 174 Rdlr. 2 Mk. 8 Sk.

Naar Nu foranskrevne Stervfboets Indtægt og Formue med dets Gield bliver Lignet og Lagt, erfares Let, at der for enken og Børnene ey kan blive Noget at Arve, Men Aldt det Registerede og Vurderede Reserveres til Hosbondens Prioriterede Fordringer efter Loven. -
Enken tilspørges ifølge Loven, om hun fremdeeles agtede at ved blive Gaarden og svare efter Hendes Salig Mands Fæste Brev. Hvortil Enken svarede at vilde ved blive Gaarden og svare efter Hendes Salig Mands Fæste Brev.
Da nu ingen efter Skifte Rettens viidere tilspørgende havde noget at erindre dette Skifte Betræffende, saa blive samme i kierlig Eenighed sluttet og til Ende bragt.
Datum Skifte Stædet Aistrup ut Supra.
Enken Bodil Niels Datter.
Som Laugværge: Christen Jensen Daugberg
Jens Christensen, Niels Christensen, Peder Christensen og Christen Pedersen paa sin Hustrues Veigne som selv Myndige.
Paa de 2'de u=myndige Pigers Veigne som Formyndere:
Christen Pedersen af Lil Thorup.
Niels Christensen af Siøbye.
Som Vitterligheds og Vurderings Mænd: Niels Pedersen, Christen Nielsen, begge af Røggen. 
Aistrup, Christen Jensen (I300)
 
162 1784 eodem die blev Niels Jessens og hustru Maren Hansdatters barn Jes af Gadbjerg døbt, baaret af Hans Jessens kone i Lindeballe. Faddere Thomas Pedersen, Søren Davidsen, Hans Sørensen, degnens søn Hans. Nielsen, Jes (I2622)
 
163 1786 Chr. Terkildsen *1753 overtager Grangaard i Jelling og gifter sig 1. med Henrich Nielsens enke, Johanne
Gift 2. med .....
Får i 1794 skøde på Kidde. Siden kendt som Christen Thorkelsen Kidde. 
Terkildsen, Christen (I3695)
 
164 1786 Cand. theol., 1799 ansat på Møntkabinettet i København, 1801 inspektør og 1821 direktør sammesteds. Ramus var således inspektør for samlingerne, da de fra 1802 for første gang blev offentligt tilgængelige.
Hans navn er tæt forbundet med en beskrivelse af danske middelaldermønter, som han i 1821 begyndte med Ole Devegge. Værket blev aldrig fuldført. I 1867 udsendtes de indtil da færdigtrykte 47 tavler og 136 siders tekst til en række biblioteker, mens resten af oplaget tilintetgjordes (!).

R. var paa Grund af sin Sygelighed (Epilepsi) en noget vanskelig Mand at omgaas.

Yderligere: https://da.wikipedia.org/wiki/Christian_Ramus_(numismatiker) 
Ramus, Christian (I10461)
 
165 1787 25/10 tog han Borgerskab i Ribe på købmandskab med gevurts og urtekram. (Nygaards sedler). Lyhne, Jeppe (I7026)
 
166 1788 Dom: post Festum Novi Ani Christen Nielsen Syndergaard af Aakier - gamel 96 Aar. Nielsen, Christen (I539)
 
167 179 Abelone Aaby i Odense, der døde 1.2.1788, fol.255.
Enke efter Melchior [Christiansen] Ramus, professor og konrektor i Odense latinskole, [skifte 19.1.1757 lbnr.107]. A:
0) forældre [Thomas Lauridsen Aaby, rektor i Odense og Johanne Marie Lerche]
1) bror, død. 2B:
a Thomas Aaby, fuldmægtig i Rentekammeret i København
b Anne Cathrine Aaby
2) søster [Anne Thomasdatter Aaby, død 1754, var g.m. Otto Didrik Joachimsen Lytken, præst i Skellerup, død 25.1.1788].1B:
a Thomas Bagger Lytken, amtsforvalter i Ringkøbing
3) søster [Anne Augusta Sofie Aaby, død 7.4.1776]. E: Ejler Pedersen, major til Tallerup [i Tommerup sogn]. 1B:
a Lorents Ejler Pedersen, løjtnant.
Desuden nævnes:
1 afdødes mands afdøde far Christian [Melchiorsen] Ramus i Odense, biskop over Fyns stift, [skifte 14.12.1763 lbnr.118]
1 afdødes mands bror [Cosmus Christiansen Ramus, præst i Assens, skifte Båg herred 6.9.1782 lbnr.87] og dennes 2 sønner:
a Jochum Frederik Melchior Ramus, præst i Brøns
b Ramus, forvalter på Fjællebro [i Herringe sogn]. 
Aabye, Appolone (I5213)
 
168 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Anne som gift med Poul Kolding, skomager i Horsens. Kier, Anne (I6910)
 
169 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Marie Kirstine som død, var gift med Christen Koch i Ribe. Kier, Maria Kierstine (I464)
 
170 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Mikkel Kjær som 37 år hos farveren i Christiansfeld.
Fadder ved nevøen Gabriels dåb og niecen Johannas dåb i Ribe. 
Kier, Michel (I6909)
 
171 1794 - ved skiftet efter faderen betegnes Niels 26 år, skomager i København. Kier, Niels (I6913)
 
172 1795 gårdfæster i Glemsholt på Høgholt Gods i Ugilt Sogn. Christensen, Rasmus (I2217)
 
173 1795 gårdfæster i Kalstrup under Bøgsted Gods i Astrup sogn. Christensen, Hans (I2216)
 
174 1795 snedkersvend i København. Sparrevogn, Johan Jacob (I6561)
 
175 1795 var han gårdmand i Skibsby i sct. Olai
sogn ved Hjørring. 
Jensen, Peder (I6535)
 
176 1799 Festo novi Anni...
kast jord paa Peder Andress Søn af Trand. gl nogle dage. 
Dreng, Udøbt (I10765)
 
177 18. december 1750 fik hun kgl. bevill. på at være sin egen værge under kurator. (Nygaards sedler).
1794 - ved skiftet efter ægtemanden, Johannes Kier, betegnes Else Cathrine Basballe som enke. 
Basballe, Else Cathrine (I6908)
 
178 1807: den 10de Januar mødte hos mig her i Nørup Præstegaard Ungkarl Carl Friderik Steiner født i Schlagwits i Saxen, Papirmagersvend udi Engelsholms Papirmølle, og begierede at indlades i Ægteskab med Margrethe Hans Datter i Daldover; hvilket bemeldte Steiner vedgik han med sin Underskrift.
C. F. Steiner
Og at intet fra hans side er, som kunde hindre dette ægteskab, bevidnes også af os undertegnede, som herved tilbyde os at være bemeldte Steiners forlovere. Lars (L.M) Mogensen med paaholden pen. Christen (C.P.) Pedersen med paaholden pen.
.....
De 14de Februar: ægteviede i Randbølle Kirke efter forudgaaende tillysning fra Prædikestolen Papirmagersvend Sr, Carl Fridrick Steiner og Margrethe Hans Datter i Daldover. 
Familie F1590
 
179 1808 samme dag var inderste Jes Nielsens og hustru Maren Henrichsdatters tilforn
hjemmedøbte datter Maren af Gadbjerg i kirken til dåbens offentliggørelse, båret af sin faster
Johanne Nielsdatter af Gadbjerg. Faddere vare Niels Jessen, Poul Jensens søn Niels, Mads
Jessens søn Peder og Mads Jensen af Gadbjerg. Samme dag blev konen introduceret. 
Jesdatter, Maren (I3212)
 
180 1809 den 20 august var inderste Jes Nielsens og hustru Maren Henrichsdatters tilforn hjemmedøbte datter Johanne af Gadbjerg i kirken til dåbens offentliggørelse, båret af Christen Terkildsens kone Johanne Olesdatter af Kidde i Jelling sogn. Faddere vare Michel Hermansen, Poul Jensen, Mads Jessen og Søren Jensen Bæk af Gadbjerg. Samme dag blev konen introduceret. Jesdatter, Johanne (I4664)
 
181 1813 Den 3 Januar havde Peter Poulsen Jensen Møller af Fristrup Mølle og hustru Karen Christians Dr en Søn i Kirke, som var hjemmedøbt den 11 December 1812 og kaldet Peder. {intr. Jan. 31.
Testes: Karen Anders Dr Peder Nielsens Hustru af Mariegaard, Kirsten Søren Pedersens Datter af Wittrup, Niels Mortensen af Mariegaard, Niels Christensen Sagl.. af Fristrup, Thomas Bertelsen Ladefoged af Børglum Kloster. 
Pedersen, Peder (I1883)
 
182 1814 d 14de Augusti begravet Grdmd. Jes Nielsens hjemmedøbte Søn, Niels af Gadbjerg, 4 Uger gl. Jessen, Niels (I4723)
 
183 1815. No. 5. Kresten. Forældre: Mads Lausen, Maren NicolaisDatter Traberg. Født 27 August 1799. God Kundskab og Opførsel. Madsen, Christen (I1869)
 
184 1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Lars Nielsen Møller 48 Gift Gaardmand
Ane Kirstine Hansdatter 45 Gift Hans Kone
Niels Larsen 17 Ugift Deres Barn
Hans Larsen 13 Ugift Deres Barn
Dorthe Olesdatter 17 Ugift Tjenestepige 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
185 1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Jens Jørgensen 48 Gift Gaardmand
Kirsten Nielsdatter 43 Gift Hans Kone
Niels Jensen 15 Ugift Hans Børn
Jørgen Jensen 11 Ugift Hans Børn
Niels Sørensen Jensen 7 Ugift Hans Børn
Hans Mortensen 37 Ugift Tjenestefolk
Dorthe Olesdatter 22 Ugift Tjenestefolk 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
186 1840 i pleje hos morforældrene. 1845 hos morfaderen og en moster. Sparrevohn, Emma Jacobine Emilie (I6353)
 
187 1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Margrethe Hedevig Christensen 43 Enke Gaardmands Enke Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Christian Pedersen 21 Ugift hendes Børn Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Nicolay Pedersen 19 Ugift hendes Børn Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Dorthe Olesen 27 Ugift Tjenestepige Giørding Sogn Ribe Amt
Christian Jørgen Kjeldsen 5 Ugift forriges uægte Barn Her i Sognet [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Niels Christian Christensen 32 Ugift Tjenestekarl Lomborg Sogn Ringkjøbing Amt 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
188 1879 Niels Lund, skrædder i Horsens. 22.9.1791, fol.8B.
E: Kirsten Jørgensdatter. B: Christen 3. FM: Jens Lauridsen, bødker i Horsens.
[Første ægteskab med Anne Jensdatter, skifte 4.9.1784 lbnr.1725] 
Lund, Niels (I11320)
 
189 1888 Nr. 761. Drengebarnet Frants Thordahl Sauffaus Født den 7 Oktober 1888 under Nr. 416 og døbt den 9 Oktober
Udleveret den 27 Oktober 1888
til Moderen Christine Caroline Sauffaus ug, ei ff, født paa Stift: 11/7 71, ernæret sig ved Trykkeriarbejde, og skal i Decbr 87, have boet i Sophiegade 32, 4 .. hvor hendes Moder Enken Sauffaus, hvortil hun igjen tager med Barn. Moderen Nr. 413. 
Sauffaus, Frants Thordahl (I7475)
 
190 1947: Marriage of Morris N Longballa & Virginia Mae Childs, September 24 1947 in Hennepin County, Minnesota. Familie F536
 
191 195 Maren Nielsdatter i Sødover. 3.8.1749, side 252.
E: Jørgen Jensen Ejsing. B: Jens 8, Dorthe 6, Bodil 4, Thomas 9 mdr. FM: mosters mand Peder Knudsen i Tofthøj. Aftægt til afdødes forældre Niels Pedersen og Dorthe Jensdatter. 
Nielsdatter, Maren (I4722)
 
192 19de Julji blev Uhrmager Peder Basballe Kiær og Enken Benedicta Ottesen forigg Uhrmager Wilhelm Daus Enke Hustru i denns Huus copuleret. Familie F2330
 
193 2 børn, Knud Marinus Knudsen og Carl Anton Knudsen. Tordrup, Karen Andrea Jensine (I1067)
 
194 2 første ægteskaber er etableret fra skifter af Dorthe Pedersdatter Loscher og Karen Pedersdatter. Skiftet efter Dorthe Pedersdatter Loscher er dateret 30. oktober 1690. Skiftet efter Karen Pedersdatter er dateret 19. august 1693
Vor Frue, Odense: 1693, 12 søndag efter Trin. (3. sep), Arendt Christian og Anne Rasmusdatter.
Vor Frue, Odense: 1705, 1 søndag efter Eph. (11. jan) Arent Christensen og Maren Henrichsdatter i Nedergade var forlovet. Hans Hermansen Klobmand i Nedergade og Jacob Hansen. 1705 Sexagesima (15. feb) blev de gift.
Sct Hans, Odense: Det fremgår at Arendt Christiansen, bager og Birgitte Lauridtzdatter forlovet den 18. april 1706. Forlover Hieronimus Christiansen. Gift 2 P. Trin (13. juni 1706). 
Christiansen, Arendt (I11475)
 
195 2 personer af samme navn. Ene har tilnavnet Hvidder. Hansen, Christen (I11653)
 
196 2 påskedag sl. Hans Jessens barn navnlig Anne Cathrine døbt, baaret af Margrethe Jesdatter. Faddere Jacob Smed, Jes Jessen, Frederik Ottesens kone, Peder Lassens kone. Hansdatter, Ann Catrine (I6014)
 
197 2 Søn i Adv: hd Johan Andersen og H Ingeborg Jacobs Dr i Allindemagle en Søn, Anders, fød 3 Decbr, Baaren af Gd Ferdinand Andersens H i Walsømagle. Faddere: bem. Ferdinand Andersen, Niels Andersen i Allindemagle, Christen Nielsen, Hans Nielsens og Lars Jeppesens Hustru ibid: er Død. Johansen, Anders (I4773)
 
198 2 sønner, 1 datter. Henriksen, Niels (I10356)
 
199 2. hustru Christensdatter, NN (I10139)
 
200 2. Jon Jensen og Magdalena Hans datter af Boulund... Familie F927
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 111» Næste»


Hjemmesiden drives af The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.2, forfattet af Darrin Lythgoe © 2001-2020.

Opdateres af Christian Aabo. | EU-persondataforordningen.