Notater


Match 151 til 200 fra 5,160

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 104» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 1813 Den 3 Januar havde Peter Poulsen Jensen Møller af Fristrup Mølle og hustru Karen Christians Dr en Søn i Kirke, som var hjemmedøbt den 11 December 1812 og kaldet Peder. {intr. Jan. 31.
Testes: Karen Anders Dr Peder Nielsens Hustru af Mariegaard, Kirsten Søren Pedersens Datter af Wittrup, Niels Mortensen af Mariegaard, Niels Christensen Sagl.. af Fristrup, Thomas Bertelsen Ladefoged af Børglum Kloster. 
Pedersen, Peder (I1883)
 
152 1814 d 14de Augusti begravet Grdmd. Jes Nielsens hjemmedøbte Søn, Niels af Gadbjerg, 4 Uger gl. Jessen, Niels (I4723)
 
153 1815. No. 5. Kresten. Forældre: Mads Lausen, Maren NicolaisDatter Traberg. Født 27 August 1799. God Kundskab og Opførsel. Madsen, Christen (I1869)
 
154 1834
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Lars Nielsen Møller 48 Gift Gaardmand
Ane Kirstine Hansdatter 45 Gift Hans Kone
Niels Larsen 17 Ugift Deres Barn
Hans Larsen 13 Ugift Deres Barn
Dorthe Olesdatter 17 Ugift Tjenestepige 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
155 1840
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden:
Jens Jørgensen 48 Gift Gaardmand
Kirsten Nielsdatter 43 Gift Hans Kone
Niels Jensen 15 Ugift Hans Børn
Jørgen Jensen 11 Ugift Hans Børn
Niels Sørensen Jensen 7 Ugift Hans Børn
Hans Mortensen 37 Ugift Tjenestefolk
Dorthe Olesdatter 22 Ugift Tjenestefolk 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
156 1840 i pleje hos morforældrene. 1845 hos morfaderen og en moster. Sparrevohn, Emma Jacobine Emilie (I6353)
 
157 1845
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Margrethe Hedevig Christensen 43 Enke Gaardmands Enke Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Christian Pedersen 21 Ugift hendes Børn Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Nicolay Pedersen 19 Ugift hendes Børn Do [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Dorthe Olesen 27 Ugift Tjenestepige Giørding Sogn Ribe Amt
Christian Jørgen Kjeldsen 5 Ugift forriges uægte Barn Her i Sognet [Tjæreborg Sogn, Ribe Amt]
Niels Christian Christensen 32 Ugift Tjenestekarl Lomborg Sogn Ringkjøbing Amt 
Olesdatter, Dorthe (I482)
 
158 1888 Nr. 761. Drengebarnet Frants Thordahl Sauffaus Født den 7 Oktober 1888 under Nr. 416 og døbt den 9 Oktober
Udleveret den 27 Oktober 1888
til Moderen Christine Caroline Sauffaus ug, ei ff, født paa Stift: 11/7 71, ernæret sig ved Trykkeriarbejde, og skal i Decbr 87, have boet i Sophiegade 32, 4 .. hvor hendes Moder Enken Sauffaus, hvortil hun igjen tager med Barn. Moderen Nr. 413. 
Sauffaus, Frants Thordahl (I7475)
 
159 195 Maren Nielsdatter i Sødover. 3.8.1749, side 252.
E: Jørgen Jensen Ejsing. B: Jens 8, Dorthe 6, Bodil 4, Thomas 9 mdr. FM: mosters mand Peder Knudsen i Tofthøj. Aftægt til afdødes forældre Niels Pedersen og Dorthe Jensdatter. 
Nielsdatter, Maren (I4722)
 
160 19de Julji blev Uhrmager Peder Basballe Kiær og Enken Benedicta Ottesen forigg Uhrmager Wilhelm Daus Enke Hustru i denns Huus copuleret. Familie F2330
 
161 2 børn, Knud Marinus Knudsen og Carl Anton Knudsen. Tordrup, Karen Andrea Jensine (I1067)
 
162 2 påskedag sl. Hans Jessens barn navnlig Anne Cathrine døbt, baaret af Margrethe Jesdatter. Faddere Jacob Smed, Jes Jessen, Frederik Ottesens kone, Peder Lassens kone. Hansdatter, Ann Catrine (I6014)
 
163 2 Søn i Adv: hd Johan Andersen og H Ingeborg Jacobs Dr i Allindemagle en Søn, Anders, fød 3 Decbr, Baaren af Gd Ferdinand Andersens H i Walsømagle. Faddere: bem. Ferdinand Andersen, Niels Andersen i Allindemagle, Christen Nielsen, Hans Nielsens og Lars Jeppesens Hustru ibid: er Død. Johansen, Anders (I4773)
 
164 2 sønner, 1 datter. Henriksen, Niels (I10356)
 
165 2. hustru Christensdatter, NN (I10139)
 
166 2. Jon Jensen og Magdalena Hans datter af Boulund... Familie F927
 
167 2. ægtemand til Inger Gunnarsdatter. Familie F2913
 
168 2. ægtemand. Familie F3020
 
169 20 April 1778 begravet Christen Banchs Hustru Giertrud af Synder Lyngvig - 38 Aar; et Fruens nyfødte Datter Gl. 5 Døgn. Fior, Giertrud Nielsdatter (I223)
 
170 20 Jens Pedersen Møller i Daugård. 30.7.1732, fol.65B.
E: Sidsel Jacobsdatter. LV: far Jacob Christensen i Bobæk. B: Mette 14, Niels 9, Maren 7, Sidsel 5, Jacob 1½. FM: farbrødre Erik Pedersen i Belle Mølle, Frands Pedersen i Stouby. 
Pedersen, Jens (I4961)
 
171 21 Novemb. trolovet Jens Jensen Kochborg og Johanne Andersdatter Gade. Familie F1662
 
172 21 oct. 1791 trolovet enkemand Peder Christensen og pigen Karen Lauridsdatter af St. Hebo.
11 nov. Copuleret. 
Familie F2684
 
173 21 okt 1776 troloves Niels Jensen med Maren af Østerby, som efter hans død i 1782 gifter sig igen. Jensen, Niels (I1881)
 
174 21. Dom: 15 Trinit: Døbte ieg Rasmus Hattemagers Barn Ved N: Morten. Rasmussen, Morten (I6247)
 
175 22 Torsdagen imellem fredagen dend 1 og 2 Augusti Om Natten Klocken 12. Er Jacob Jørgensen Ploug Hattemagers lille Søn fød.
Dom: 7 post Trinit: dend 4 ejusdem Blef han Døbt af Hr Hans Bager, Og kaldet Jørgen.
Seigr Peder Pedersen Linde = Gaards Kiæriste bar Barnet.
Seigr Niels Juuls yngste Datter gik hos.
Fadderne
Hans Christian Goldbeck Hattemager. Anders Andersen Snidker. Madtz Morthensen Fælbereder Svend. 
Ploug, Jørgen Jacobsen (I480)
 
176 22d Januar: Dom: 3p: Epiph: Jeppe Pedersen af Daldoure begravet ao æt: 78. Bjørnsen, Jeppe Pedersen (I3955)
 
177 23 Jan. Bodil Knudsdatter Rude, 82 Aar, Smedens Hustru. Knudsdatter, Bodil (I7225)
 
178 23. Dom: 2 Trinit: Døbte ieg Rasmus plougs Barn Ved N: Tønnis. Fadderne
Hilde.. ? plougs
Hans Hansøn ploug
Christian Jepsen B?
Niels Tønnesøn
Anna Laurs Datter
Anna p: ? 
Rasmussen, Tønnis (I6253)
 
179 24, 26 octob John Jensen af Baulund gl. 88 a. - 4m. Jensen, Jon (I10161)
 
180 24. august Nicolai Møllers datter Kiersten, 8½ dag Orloff, Kierstine Nicolaisdatter (I10023)
 
181 24. d 11 Juny Peder, Hans Winums S. Mell. Winum, Peder Hansen (I8238)
 
182 24. Dec: blev gl. Christen Nielsen Kirkegaard i Nørre Ørum jordet, gl: 73 Aar 2m: Kirkegaard, Christen Nielsen (I402)
 
183 247 Johanne Markusdatter i Søby Kærgård i Kobberup sogn. 5.9.1795, fol.326.
E: Troels Sørensen. B:
1) Søren Troelsen i Holmgård i Hvidbjerg sogn i Salling
2) Markus Troelsen 35 i Søby
3) Jens Troelsen 27 i Søby
4) Else Troelsdatter g.m. Jeppe Josefsen i Hem i Salling
5) Inger Troelsdatter i Søby
6) Karen Troelsdatter g.m. Offer Knudsen i Søby. 
Marquartsdatter, Johanne (I260)
 
184 24de Søndag efter Trinit. Ungkarl Johan Andersen af Walsømagle og Enken efter afg. Jens Hansen, Ingeborg Jacobs Datter i Allindemagle, .......Forlovere grd Ferdinand Andersen i Walsøemagle gdr Niels Nielsen i Allindemagle. Familie F1461
 
185 25. d 24 Juny Peder, Jon Jensens S. Boul. Jonsen, Peder (I8240)
 
186 26 April .. Niels Fior et barn til Daab, som blev kaldet Christen. Gregers Knudsens Hustru af Synder Lyngvig bar det. ... Fior, Mogens Lauritzen ... Christensdaatter og Christen Nielsens Hustru paa Klegod vare Faddere. Fior, Christen Nielsen (I4524)
 
187 26) Dom 22 pT: Simon Enevoldsen af Haurvig 85 aar. Enevoldsen, Simon (I230)
 
188 26. April blev Niels Kirkegaard jordet i hans alders 76 aar. Christensen, Niels (I568)
 
189 26. d. 26 Dec: døbtes i N: S: K: Niels Fior af Synder Lyngvig hands Søn, kaldet Niels. Zidsel Fior bar ham. Jens Lodberg, Christen Nielsen, Niels Christensen og Christen Nielsen vare Faddere. Fior, Niels Nielsen (I4525)
 
190 261 Niels Hansen, ugift i Tvenstrup. 7.2.1780, fol.122.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, bror Jens Hansen 21. FM: farbror Søren Jensen Højsgaard i Odder, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. 
Hansen, Niels (I7120)
 
191 262 Dorthe Jensdatter i Sødover. 16.8.1755, side 494.
E: Niels Pedersen. B: Karen g.m. Peder Knudsen i Tofthøj, Johanne g.m. Jes Hansen i Gadbjerg, Mette g.m. Mogens Tømmermand i København, Kirsten 24, Maren, [skifte 3.8.1749 lbnr.195], var g.m. Jørgen Ejsing i Sødover, nu i Lihme. 3B: Jens 14, Dorthe 12, Thomas 6. 
Jensdatter, Dorte (I4717)
 
192 262 Jens Hansen, ugift i Tvenstrup. 29.2.1780, fol.123.
A: mor Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Jensen Højsgaard i Tvenstrup, halvsøster Johanne Sørensdatter 10. FM: farbror Søren Jensen Nedergaard i Tvenstrup. Arv efter afdødes far, [Hans Jensen Højsgaard] skifte 17.5.1764 lbnr.164. Arv efter afdødes bror Niels Hansen, skifte 7.2.1780 lbnr.261. 
Hansen, Jens (I7121)
 
193 269 Niels Nielsen Hjort i Odder. 21.4.1781, fol.137B.
E: Kirsten Nielsdatter. A: søskende Jørgen Nielsen i Morsholt, Jens Nielsen i Odder, Søren Nielsen sst, Karen Nielsdatter g.m. Peder Jørgensen i Fillerup, Anne Kirstine Nielsdatter g.m. Søren Højsgaard i Tvenstrup. Desuden nævnes enkens søster Mette Nielsdatter her på stedet. 
Hjort, Niels Nielsen (I7126)
 
194 28 Martii haffde Christen Jensøn i Faurholt i Nør Fellingberg en Søn til Daaben kaldet Vulff. Christensen, Vulff (I304)
 
195 28. d 25de ejusd. Klokker Ramuss Søn. Ramus, Cosmus (I6044)
 
196 28st September.
Ungkarl Niels Sørensen 24 Aar gammel af Wilsted.
Pigen Anne Christensdatter 32 Aar af Løgsted.
Forlovere: Søren Lausen af Wilsted og Christen Pedersen af Løgsted. 
Familie F2031
 
197 29. D 20de Oktbr havde Niels Jørgensen Puflod og Hust Karen Kathrine af Sønderby deres Søn Iver til Daabs Cobfirmation i nye Sogns Kirke. Fremb af Else Kirstine af Puflod. Faddere Jørgen Puflod Christen Christensens Kone af ...gaard Jens Outzen i Præstegaarden og Ane Jørgens Datter af Sønderbye. Puflod, Iver Nielsen (I64)
 
198 293 Mette Jensdatter Lund i Grove [i Brøndum sogn]. 15.3.1762, fol.189B.
E: Jørgen Christensen. B:
1) Sidsel Marie Jørgensdatter 3. Ved afkald 16.7.1780 g.m. Christen Pedersen i Store Perregård i Borbjerg sogn, (jf. skifteprotokol 1774-1789 fol.141B)
2) Mette Jørgensdatter 30 dage.
FM:
1) morbror Jens Jensen i Borbjerggård i Borbjerg sogn
2) mosters mand Peder Krog i Kærgårdsholm ny mølle
3) mosters mand Jens Jensen i Vinde [i Skive landsogn].
Kilde: http://www.brejl.dk/hald.htm
Kilde: Skivehus amt 1751-1763. Book No. 1. Skifteprotokol A. Film M-10233. 
Lund, Mette Jensdatter (I9892)
 
199 29de Juny 1810 blev Kiøb og Handels Mand her i Faaborg velædle Hr Hans Hansen Mogensen copuleret hjemme i Huset til velædle Madame Marie Magdalena Enke efter afgangne Kiøbmand Simon Hempel her i Faaborg. Familie F2167
 
200 2de: Paaskedags aften, Efter Hands Kongl Majts: allernaadigste tilladelse af dato...
...Monsieur Hans Nielsen Langsted og Mademoiselle Johanna Hieronimij Datter Copulation .. hendes Forældres Huus. 
Familie F242
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 104» Næste»